10.Sınıf İngilizce Konuları - YENİ

Melek Özçelik

2016-2017 yılından itibaren 10.sınıflarda ingilizce dersinde yeni müfredat konuları okutulacak.

10.Sınıf ingilizce öğretim programı on temadan oluşmaktadır.

10.Sınıf İngilizce Temaları:
1) School Life (Okul Hayatı), 
2) Plans (Planlar), 
3) Detective Stories(Detektif hikayeleri),
4) Ancient Civilizations(Eski Uygarlıklar), 
5) Travel(Seyahat), 
6) Helpful Tips(Faydalı İpuçları),
7) Shopping(Alışveriş),
8) Digital Era(Dijital Çağ),
9) Heroes(Kahramanlar),
10) Hobbies(Hobiler)10.Sınıf İngilizce Konuları (yeni)

Themes(1)-School Life
Greeting people
Exchanging personal information
Taking part in a conversation in everyday life situations
Using the language both in formal/informal settings

Themes(2)-Plans
Describing plans and arrangements
Expressing one’s ideas in unplanned situations
Making oral presentations on a planned topic
Giving to and receiving feedback from peers

Themes(3)-Detective Stories
Describing past activities and personal experiences
Talking about sequential actions
Describing people and places in details

Themes(4)-Ancient Civilizations
Describing habits and routines in the past
Making oral presentations on a planned topic
Giving to and receiving feedback from peers

Themes(5)-Travel
Asking for detailed information
Taking part in interviews
Talking about past and present events/experiences
Making reservations
Exchanging ideas and plans
Asking for approvals and/or confirmations
Asking for and giving directions

Themes(6)-Helpful Tips
Giving advice and receiving advice
Talking about rules and regulations
Talking about consequences

Themes(7)-Shopping
Making comparisons
Talking about different kinds of clothing and shopping
Describing objects, places,and people

Themes(8)-Digital Era
Stating personal opinions in everyday conversations
Stating preferences
Talking about current events
Stating causes and effects
Giving an extended description and detailed information about people/places/events

Themes(9)-Heroes
Talking about imaginary situations
Making comparisons
Expressing wishes
Guessing meaning from the context

Themes(10)-Hobbies
Talking about interests
Describing actions and processes
Making generalizations

AÇIKLAMALAR:

10. Sınıf İngilizce dersi öğretim programında öğrenim gören öğrencilerin Avrupa Ortak Başvuru Metninde belirlenen en son Temel Düzey seviyesi olan A2+ seviyesinden ilk Bağımsız Kullanıcı-B1 Seviyesine geçiş yapması amaçlanmıştır. Bu geçiş sürecinde programda öncelikli olarak dinleme ve konuşma becerilerinin günlük konuşma dilinde kullanılan kelimeler ile desteklenerek geliştirilmesine yer verilmiştir. 10. Sınıf öğrencilerinin yaşları ve ana dillerindeki gelişimleri de göz önünde bulundurularak okuma ve yazma aktivitelerine de dinleme ve konuşma aktiviteleri ile bağlantılı olmak şartıyla eşit ağırlık verilmeye çalışılmıştır. Tüm becerilerin gerçek hayatta dil kullanımına paralel olarak birbirleri ile ilintili ve birbirlerini destekler aktiviteler ve materyaller ile öğrencilere sunulması amaçlanmıştır. Öğrencilerin gerek yabancı dil gerek ise genel kültür alanlarında bildikleri konulardan bilmedikleri konulara yönlendirilmeleri programın temelini oluşturur. Buna ek olarak öğrencilerin dili bir bütün olarak görmeleri ve pratik yapmaları teşvik edilmektedir. Dili rahat ve akıcı bir şekilde kullanabilmelerinin yanında 10. Sınıf öğrencilerinin İngilizceyi kendilerini farklı alan,konu, ve düzeylerde gerek sözel gerek ise kısa da olsa yazılı şekilde ifade edebilmeleri beklenmektedir. Telaffuz çalışmalarına özel bir önem verilmesi bazı telaffuz hatalarının kalıcı olmaması için 10. Sınıf programının önemli bir parçasıdır. Bu nedenle programda belirtilen dil becerilerinin sıralamasının da mümkün olduğu ölçüde ana dilin öğrenilmesi sürecini (Dinleme, Konuşma, Telaffuz, Okuma, Yazma) yansıtması amaçlamaktadır.

A2+ (Temel Düzey Kullanıcı)

Basit ve günlük konuşmaları zorluk çekmeden anlar ve gündelik, tahmin edilebilir konular üzerinde gerekli olduğu zamanlarda yardım alıp konuşabilir.Genel olarak verilen mesajdan biraz ödün vermesi ya da bazen kelimeleri bulmak veya hatırlamak için duraklaması gerekse de çok rastlanan günlük konuşmaların üstesinden gelebilir. Örneğin kendini nasıl hissettiğini ve duygularını basit cümleler ile tarif edebilir ve çevresindeki günlük olaylar (kişiler, yerler, bir iş veya okul deneyimi) ile ilgili daha detaylı tanımlar yapabilir. Bunlara ek olarak geçmiş tecrübelerini, kişisel deneyimlerini,alışkanlıklarını, rutinlerini, planlarını, hazırlıklarını, neleri sevip, neleri sevmediğini anlatabilmede A2 seviyesine oranla daha çok beceriye sahiptir.

B1 (Bağımsız Kullanıcı)

B1 seviyesi Geçiş Seviyesi olarak nitelendirilir ve bu seviyedeki öğrenciler iki ana özelliğe sahiptirler. İlk olarak söylemek istediklerini ifade edebilme ve içinde bulundukları iletişimi sürdürebilme yeteneğine sahiptirler. Örneğin bu seviyedeki bir öğrenci çevresindeki uzun konuşmaları genel olarak takip edebilir, anlaşılır bir şekilde değinmek istediği ana konuları belirtebilir ve kullanacağı gramer ve kelimeleri planlamak için duraksasa da konuşmalarını anlamlı bir şekilde sürdürebilir. B1 Seviyesindeki bir öğrencinin diğer ana özelliği ise günlük problemlerin üstesinden gelebilme becerisidir. Örneğin, toplu taşıma ile ilgili daha az rutin olan durumlar ile baş edebilir ve bir seyahat temsilcisi ile yapılan seyahat planlamaya yönelik görüşmelerde ya da seyahatler sırasında karşılaşılması olası durumların üstesinden gelebilir. Ayrıca alışılagelmiş konulardaki günlük konuşmalara hazırlık ve plan yapmadan katılabilir.

10.Sınıf İngilizce Müfredatı (YENİ)

Lise İngilizce Yıllık Planları (2016-2017)