11.Sınıf İleri Fizik Konuları (2015-2016)

Melek Özçelik


2015-2016 yılında 11.Sınıflarda Fizik dersinde yeni müfredat haftada 4 saat olarak işlenecek

MEB'in 1 Şubat 2013 tarihli ve 10 sayılı kararına göre değişen Fizik Müfredatı İlk kez 2013-2014 yılında 9.sınıflarda haftada 2 saat olarak uygulandı.

2014-2015 öğretim yılında 10.sınıflar yeni müfredatı haftada 2 saatlik ders ile işlemişlerdi.Temel düzey olan 10. sınıf fizik dersi öğretim programı 9. sınıf fizik dersi öğretim programının devamı niteliğindeydi.10. sınıf fizik derslerinde öğrencilerin detaylı matematiksel işlemlere girmeden fizik bilimi içinde yer alan basınç, kaldırma kuvveti, elektrik, manyetizma, dalgalar ve optik ile ilgili temel kavramları anlamlandırmaları hedeflenmekteydi.

Müfredat programına baktığımızda 10.sınıf müfredatı ile ilgili şu açıklamayı görürüz:'Temel düzey fizik derslerinde öğrencilerin sadece zihinsel alanda bir gelişim sağlamaları değil, aynı zamanda duyuşsal ve psikomotor alanlarda da ilerlemeleri sağlanmalıdır. Fiziğin günlük hayatla ilişkisi kurularak fiziğin sınıf dışına taşınabileceği ve etrafımızda gerçekleşen olayları açıklayan bir bilim dalı olduğu anlayışı geliştirilmelidir.'

Müfredat programında 11.sınıfla ilgili açıklamaya baktığımızda 9.ve 10.sınıftan farkını görmüş oluruz:'İleri düzey olan 11. sınıf fizik dersi öğretim programı temel düzey fizik derslerinin devamı niteliğindedir.Bu programın amacı bilimsel okur-yazarlığın geliştirilmesinin yanında öğrencilerin üniversite eğitiminde ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri de kazanmalarıdır. Bu sınıf düzeyinde öğrencilerin temel düzeyde yapılandırmış oldukları kuvvet, hareket, elektrik ve manyetizma ile ilgili kavramları derinleştirmeleri ve detaylı uygulamalar yapmaları amaçlanmıştır.'

2015-2016 yılında 11.Sınıf İleri Fizik 'Matematik ve Fen Bilimleri' alanında okuyan öğrencilerin seçebileceği bir ders.Yani bu ders zorunlu değil.

Kuvvet ve Hareket(35 kazanım),Elektrik ve Manyetizma (34 kazanım) olmak üzere iki üniteden oluşan 11.sınıf fizik dersi haftada 4 saatten toplam 144 saat olarak işlenecek.

11.Sınıf İleri Fizik Konuları - YENİ 

A)Kuvvet ve Hareket (35 saat):
Vektörler
Bağıl Hareket
Newton’un Hareket Yasaları
Bir Boyutta Sabit İvmeli Hareket
İki Boyutta Hareket
Enerji ve Hareket
İtme ve Çizgisel Momentum
Tork
Denge

B)Elektrik ve Manyetizma (34 saat):
Elektriksel Kuvvet ve Elektrik Alan
Elektriksel Potansiyel
Düzgün Elektrik Alan ve Sığa
Manyetizma ve Elektromanyetik İndüklenme
Alternatif Akım
Transformatörler

11.Sınıf 2015-2016 Yılı Öğretim Programı (İNDİRİN)

Şunu da bilmiş olun;2016-2017 yılında da ise 12.sınıflarda yeni fizik müfredatı uygulanacak.