12.Sınıf İleri Biyoloji Konuları

Melek Ozcelik

2017-2018 Yılı 12.Sınıf İleri Biyoloji Konuları değişmedi..Bu yıl da geçen yıl okutulan konular okutulmaya devam edilecek

2016-2017 Eğitim-öğretim yılında 12.sınıflarda ilk kez yeni İleri Biyoloji Müfredatı okutulmuştu.Haftada 3 saat olup 4 üniteden oluşmaktadır.İlk ünitenin kazanım sayısı sadece 7 olmasına rağmen en çok ders saati bu üniteye ayrılmış.
2018-2019 Yılı 9.10.11.ve 12.Sınıf Biyoloji Konuları-YENİİİİ
Konular önceki yıllardan oldukça farklı.Özellikle bu yıl üniversite sınava girecek 12.sınıfların ve mezun öğrencilerin bu noktaya dikkat etmelerini öneriyoruz.Bu yıl 12.sınıf biyoloji kaynaklarını alırken aşağıdaki konuların olup olmadığına iyi bakmaları lazım.

12.SINIF İLERİ BİYOLOJİ ÜNİTE - KAZANIM- DERS SAATİ DAĞILIM TABLOSU 

12.SINIF İLERİ BİYOLOJİ DERSİ KONULARI

1.Ünite-Genden Proteine :Bu ünitede öğrencilerin; DNA ve RNA’nın bulunuşu, yapısı ve önemi; genetik şifre, protein sentezi ve santral dogma olayları ile ilgili bilgi edinmeleri; biyoinformatik çalışmalarını örneklendirmeleri;insan genom projesi ve genetik danışmanlık ile ilgili çalışmaların canlılar üzerindeki olası etkileri ile ilgili kestirimlerde bulunmaları amaçlanmaktadır.a) Nükleik Asitlerin Keşfi ve Önemi (12 saat)
b) Genetik şifre ve Protein sentezi (30 saat)


2.Ünite-Bitki Biyolojisi: Bu ünitede öğrencilerin; bitkinin yapısını tanımaları; bitkilerde su ve besin maddesi taşıma mekanizmalarını anlamaları; bitki büyümesini etkileyen faktörleri irdelemeleri, bitkilerde eşeyli üreme ve çimlenmeyi kavramaları amaçlanmaktadır.

a) Bitkilerin Yapısı, Büyüme ve Hareket (9 saat)
b) Bitkilerde Madde Taşınması (12 saat)
c) Bitkilerde Eşeyli Üreme (12 saat)
3.Ünite-Komünite ve Popülasyon Ekolojisi: Bu ünitede öğrencilerin, popülasyon dinamiği ve taşıma kapasitesini anlamaları, nesli tükenen türleri fark etmeleri, popülasyondaki değişimi örneklendirerek özelliklerini açıklayabilmeleri amaçlanmaktadır.

a) Komünite Ekolojis i (12 saat)
b) Popülasyon ekolojisi (12 saat)

4.Ünite-Hayatın Başlangıcı ve Evrim: Bu ünitede öğrencilerin; hayatın ilk ortaya çıkışı ve evrim ile ilgili bilgi kazanmaları amaçlanmaktadır.

a) Hayatın Başlangıcı (3 saat)
b) Evrim (6 saat)

12.SINIF BİYOLOJİ MÜFREDATI (2016-2017)- İNDİRİN