12.Sınıf İleri Fizik Konuları

Melek Ozcelik

Aşağıdaki 12.Sınıf İleri Fizik Konuları  ilk kez 2016-2017 Yılında okutulmuştu.2017-2018 yılında da bu konular okutulacak.

2016-2017 Eğitim-Öğretim yılı 12.sınıf derslerinden konuları değişen diğer bir derste fizik dersiydi.12.sınıflar geçen yıl yepyeni bir fizik dersi görmeye başlamışlardı:İleri fizik.

Yeni fizik müfredatı, 2013 yılında 9.sınıflardan başlayarak, kademeli olarak uygulandı.Yeni konular geçen yıl 11.sınıflarda okutulmuştu.Bu yılda 12.sınıflarda yeni konular okutulmaya başlanacak.
2018-2019 Yılı Lise-Fen Lisesi 9.10.11.ve 12.Sınıf - YKS Fizik Konuları için TIKLAYINIZ


İleri düzey olan 12. sınıf fizik dersi öğretim programının amacı bilimsel okur-yazarlığın geliştirilmesinin yanında öğrencilerin üniversite eğitiminde ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri de kazanmalarıdır. Bu sınıf düzeyinde öğrencilerin temel düzeyde yapılandırmış oldukları kuvvet, hareketle ilgili kavramları derinleştirmeleri ve detaylı uygulamalar yapmaları amaçlanmıştır. Ayrıca öğrencilerin dalga mekaniği, atom fiziği ve modern fizikle ilgili temel kavramları da anlamlandırmaları hedeflenmektedir.

2017 Üniversite sınavına girecek mezunlar dikkat!

12.sınıflarda haftada 4 saat okutulacak ileri fizik dersinde hangi konunun daha önemli olduğunu,2017 YGS ve LYS ye hazırlanırken hangi konuya daha çok çalışılması gerektiğini şu tablodaki sayı ve oranlara göre anlayabilirsiniz.Mesela ilk ünitenin tüm konular içindeki yüzdesi en fazla.Ayrıca daha önceki yıllarda liseden mezun olup 2017 yılında tekrar üniversite sınavına girecek mezun öğrenciler sınava hazırlanırken önceki konularla yeni konuları karıştırmamaları gerekir.2017 YGS ve LYS sınavlarında 12.sınıf fizik soruları bu yeni konulardan çıkacak.

Ayrıca fizik öğretmenleri 12.sınıf fizik yıllık planını hazırlarken bu tablodaki sayıları dikkate almaları gerekir.

1.Ünite-Düzgün Çembersel Hareket (32 saat):Bu ünitede öğrencilerin; çembersel hareketi analiz ederek bu hareketin sebebini yorumlamaları ve hareketi tanımlayan temel kavramları yapılandırmaları amaçlanmıştır. Öğrenciler söz konusu kavramları kullanarak uydular, ay ve gezegenler gibi gök cisimlerinin hareketlerini analiz ederek çıkarımlar yapabilmelidir.

Konular:
a) Düzgün Çembersel Hareket
b) Dönerek Öteleme Hareketi
c) Açısal Momentum
d) Kütle Çekimi ve Kepler Kanunları

2.Ünite-Basit Harmonik Hareket (20 saat):Bu ünitede öğrencilerin; basit harmonik hareketi analiz ederek bu hareketin sebebini yorumlamaları ve bu hareketi tanımlayan temel kavramları yapılandırmaları amaçlanmıştır. Öğrenciler söz konusu kavramları kullanarak matematiksel modeller oluşturabilmeli ve bu modelleri kullanarak günlük hayatta karşılaşılan basit harmonik hareketlerle (sarkaçlı saatler, bungee jumping, salıncak
gibi) ilgili olası problemlere çözümler üretebilmelidir.

Konular:
a) Basit Harmonik Hareket

3.Ünite-Dalga Mekaniği (24 saat):Bu ünitede öğrencilerin; su dalgalarının davranışını farklı durumlar için analiz etmeleri ve ışığın davranışıyla karşılaştırarak ışığın doğası ile ilgili çıkarımlar yapmaları amaçlanmıştır. Öğrenciler bu çıkarımlardan yola çıkarak elektromanyetik dalgaların özelliklerini, teknolojideki uygulamalarını (cep telefonları, radyo ve televizyon yayınları, röntgen gibi) ve canlılar üzerindeki olası etkilerini tartışabilmelidir.

Konular:
a) Dalgalarda Kırınım, Girişim ve Doppler Olayı
b) Elektromanyetik Dalga

4.Ünite-Atom Fiziğine Giriş ve Radyoaktivite (24 saat):Bu ünitede öğrencilerin; atom ve atom altı parçacıklarla ilgili olarak geliştirilen model ve açıklamaları analiz ederek atom ve atom altı parçacıkların özelliklerini açıklamaları ve sınıflandırmaları amaçlanmıştır. Öğrenciler bu süreçte yapılandırdıkları kavram ve modellerle evrenin oluşumu, radyoaktivite ve nükleer enerjiye ilişkin çıkarımlar yapabilmeli, problem durumları ortaya koyabilmeli ve argümanlar oluşturabilmelidir.

Konular:
a) Atom Kavramının Tarihsel Gelişimi
b) Büyük Patlama ve Evrenin Oluşumu
c) Radyoaktivite

5.Ünite-Modern Fizik (24 saat):Bu ünitede öğrencilerin; Newton fiziğinin açıklayamadığı temel olayları analiz etmeleri, ışığın doğasına ilişkin çıkarımlar yapmaları ve kuantum fiziğinin ortaya çıkış gerekçelerini anlamaları
amaçlanmıştır.

Konular:
a) Özel Görelilik
b) Kuantum Fiziğine Giriş
c) Fotoelektrik Olay
d) Compton ve De Broglie

6.Ünite-Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları (20 saat):Bu ünitede öğrencilerin; yaygın kullanılan bazı teknolojilerin temelindeki fizik kavramlarını inceleyerek fizik ve teknolojinin karşılıklı etkileşimini görmesi amaçlanmıştır. Burada, söz konusu teknolojilerin temelindeki fiziksel kavram ve teorilerin detaylı bir şekilde öğrenilmesi değil, öğrenilen fiziğin teknolojideki uygulamalarının fark edilmesi amaçlanmıştır.:

Konular:
a) Görüntüleme Teknolojileri
b) Yarı İletken Teknolojisi
c) Süper İletkenler
d) Nanoteknoloji
e) X Işınları
f) Laser Işınları
g) Bilimsel Araştırma Merkezleri

12.SINIF İLERİ FİZİK DERSİ MÜFREDATI (2016-2017) - İNDİRİN