12.Sınıf İleri Kimya Konuları

Melek Ozcelik

2017-2018 Yılı 12.Sınıf İleri Kimya Konuları

İlk kez 2016-2017 öğretim yılında 12.sınıflarda aşağıdaki konular okutulmuştu.Yeni İleri Kimya dersi 4 üniteden oluşmaktadır.Haftada 4 saat olmak üzere toplam 144 ders saatinden oluşmaktadır.
Özellikle 2017 YGS ve LYS sınavına girecek mezun öğrencilerin sınava hazırlanırken eski konularla yeni konuları karıştırmamaya özen göstermeleri gerekir.Çünkü 2017 YGS-LYS üniversite sınavlarında sorular yeni konulardan sorulacakBu yıl da bu konular okutulmaya devam edilecek1.Ünite-Kimya ve Elektrik (32 saat): Bu ünitenin amacı, indirgenme-yükseltgenme tepkimeleriyle pilleri ve elektroliz olayını ilişkilendirmek;redoks olaylarının istemliliğini standart elektrot potansiyeli kavramını kullanarak tartışmak;gündelik hayatta yaygın kullanılan pilleri ve elektroliz süreçlerini tanımak; bunlarla ilgili hesaplamalar yapmak; korozyon süreci ve korozyondan korunma yöntemlerini irdelemektir.Konular:
1) İndirgenme-yükseltgenme tepkimelerinde istemlilik ve elektrik akımı
2) Elektrotlar ve elektrokimyasal hücreler
3) Ne neyi yükseltger/indirger?
4) Kimyasallardan elektrik üretimi
    Galvanik piller
    Lityum pilleri
    Aküler
5) Elektroliz
    Faraday yasaları
    Elektroliz örnekleri
6) Korozyon

2.Ünite-Karbon Kimyasına Giriş (32 saat): Bu ünitenin amacı, inorganik ve organik bileşiklerin ayırt edilmesini sağlamak, karbon elementinin çok sayıda bileşik yapmasının nedenlerini ve bağ yapma özelliklerini irdelemek, moleküllerin geometrilerini tahmin etmek ve organik bileşikleri fonksiyonel gruplarına göre sınıflandırıp bunları IUPAC sistemi ile adlandırmaktır.

Konular:
1) Anorganik ve organik bileşikler
2) Doğada karbon
3) Lewis formülleri
4) Hibritleşme-Molekül geometrileri
    Çoklu bağlar
5) Fonksiyonel gruplar
6) İzomerlik3.Ünite-Organik Bileşikler (44 saat): Bu ünitenin amacı alkanlar, alkenler, alkinler, alkoller, eterler, karbonil bileşikleri, karboksilik asitler, karboksilik asit türevleri, aminler, aromatik bileşikler ve yaygın benzen türevleri başta olmak üzere başlıca organik bileşikleri ele alarak bu bileşiklerin sistematik (IUPAC) ve geleneksel adlarını formülleriyle eşleştirmek ve özellikleriyle kullanım alanlarını ilişkilendirmektir.

Konular:
1) Hidrokarbonlar
    Alkanlar
    Alkenler
    Alkinler
    Aromatik bileşikler
2) Alkoller
3) Eterler
4) Aminler
5) Karbonil bileşikleri
    Aldehitler ve ketonlar
6) Karboksilik asitler
7) Karboksilik asit türevleri
    Esterler
    Amidler
8) Çok fonksiyonlu bileşikler
    Aminoasitler
    Karbohidratlar

4.Ünite-Hayatımızda Kimya (36 saat): Bu ünitenin amacı, mevcut kimya kültürünü kullanarak petrol rafinasyonunu, yaygın petrol ürünlerinin niteliklerini; piyasadaki yemeklik yağların işleniş ve tüketim süreçlerini; yüzey aktif maddelerin, proteinlerin, karbohidratların ve önemli polimer malzemelerin yapı-özellik-kullanım alanı ilişkilerini irdelemektir.1) Petrol rafinasyonu
2) Yağ üretimi
3) Margarinler
4) Yüzey aktif maddeler
5) Polimerler
6) Biyomoleküller

12.SINIF KİMYA MÜFREDATI (2016-2017)- İNDİRİN