2013 yılı Hizmetiçi Eğitim Planı

Melek Özçelik


Veri

Boyut27904 KB
Sahibi
Okul
İndirme185
Tarih2020-02-14 21:21:58
Ekleyentahsin

indir

2013 yılı Hizmetiçi Eğitim Planı ;2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim PlanıBAKANLIK MAKAMINA İlgi: Millî Eğitim Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümleri gereğince, Bakanlığımız personelinin bilgi ve becerilerini geliştirmek, verimliliklerini artırmak, bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyumlarını ve üst görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla Bakanlığımız merkez teşkilatı birimleri ile taşra teşkilatının görüşleri alınarak hazırlanan 2013 Yılı Hizmetiçi Eğitim Planı ekte sunulmuştur.