2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında 15 tatil uzayacak mı?

Melek Ozcelik

2016-2017 Eğitim-öğretim yılı 15 yarıyıl tatili netleşti...Uzatılması söz konusu değil...

2016-2017 eğitim öğretim yılı birinci kanaat dönemi 19 Eylül 2016 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Ocak 2017 Cuma günü sona erecek. Sömestri - Yarıyıl tatili, 23 Ocak 2017-3 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 6 Şubat 2017 Pazartesi günü başlayacak ve 9 Haziran 2017 Cuma günü sona erecek.Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul ve imam hatip ortaokullarının 5'inci sınıflarındaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması, okulların açıldığı ilk hafta içerisinde dersler ile eş zamanlı olarak yapılacak.Öte yandan, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı 17 Haziran'da sona erecek.

2017-2018 eğitim öğretim yılı ise 18 Eylül 2017 Pazartesi günü başlayacak.
  2016-2017 Yılı MEB Çalışma-İş Takvimi - İNDİRİN - PDF


  2016 YILI SINAV TARİHLERİNDEN BAZILARI

*2016-2017 TEOG 1.Dönem Merkezi Ortak Sınav Tarihleri (23 -24 Kasım 2016)

*İl içi, İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Personelinin (Öğretmenlerin) Yer Değiştirmesi (2 Mayıs - 30 Haziran 2016)*Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 2016/MTSKS-1 (13 Şubat)

*Bilim Sanat Merkezi Öğrenci Seçme Sınavı 2016/BİLSEM (14 Şubat)

*Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi-2.Dönem Sınavı 2015-2016 AÖO-AÖL-MAÖL/2 (19 -20 Mart 2016)*2015-2016 Yılı TEOG 2.Ortak Sınavlar (27 - 28 Nisan 2016)

*Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (5,6, 7, 9, 10 ve 11. sınıflar) 2016/PYBS - ( 21 Mayıs 2016 ) - Daha önceden 28 Mayıs idi.

*Açık Öğretim Ortaokulu-Açık Öğretim Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi-3.Dönem Sınavı 2015-2016 AÖO–AÖL-MAÖL/3 (2 - 3 Temmuz 2016)


2016 YILI MEB TAKVİMİ -PDF (İNDİRİN)


MEB'İN 2016 YILI PERFORMANS HEDEFLERİNDEN BAZILARI

Takvimde ayrıca MEB Genel Müdürlüklerin yapacağı projeler ve performans hedeflerine de yer verilmiş.

Mesela 2016 Yılında MEB'in hedeflerinden bazıları;

*2016 yılında örgün eğitimde 20 gün ve üzeri devamsız öğrenci oranını azaltmak.

*2016 yılında özel eğitim ihtiyacı olan bireylerin eğitime erişimlerini dönem sonuna kadar %37 oranında artırmak.

*2016 yılında özel öğretimde okullaşma oranını artırmak.

*2016 yılında öğrencilerin sanat, bilim, kültür ve spor alanlarındaki faaliyetlere katılımını artırmak.

*2016 yılında öğrencilerin yıl sonu başarı puanı ortalamaları artırmak.

*2016 yılında öğrenci başına okunan kitap sayısını artırmak.

*Ders kitaplarının niteliğini artırmak amacıyla E-müfredat (kitap inceleme) sisteminin kapasitesini geliştirmek.

*2016 yılı içerisinde öğretim programları 2013 yılında güncellenen derslerin,ders kitaplarının izleme ve değerlendirmesini yapmak.

*Eğitim Bilişim Ağı’nın etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak için yeniliklerle desteklemek,okullarımızdaki mevcut bilgi teknolojisi donanımlarının öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından etkin kullanımını sağlamak

*Özellikle öğretmenlere yönelik gerçekleştirilen uzaktan eğitim faaliyetlerinin sayısı ve niteliği artırılacaktır.

*2016 yılı sonuna kadar Sınav hizmetlerinin kalitesini, sayısını ve çeşitliliğini arttırmak ve bu konuda sürekliliği sağlayacak çalışmalar yapmak. Merkezi sınav sonuçlarının ülke, il, ilçe ve okul düzeyinde analizlerini yapmak.

*2016 yılı sonuna kadar yüz yüze eğitim yoluyla hizmetiçi eğitim kurs ve seminerlerini bir önceki yıla %10 oranında arttırmak.

*Aday öğretmenlik sürecinden başlayarak öğretmenlerin genel ve özel alan yeterlilikleri esas alınarak bunların ölçülmesine yönelik değerlendirme sisteminin geliştirilmesi.

*FATİH Projesi ile örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısını geliştirme, öğretmen ve öğrencilerimize etkin bilgi ve iletişim teknolojileri becerilerini kazandırmak ve bu 
alanlardaki gelişmeleri takip etmek.

*2016 yılında MEB’nca elektronik ortamda sunulan hizmet sayısını %97’e çıkartmak.


Milli Eğitim Bakanlığı, sömestr tatilini 15 günden 30 güne çıkarmaya hazırlanıyor. '15 tatil' olarak bilinen sömestr 30 gün oluyor...

31 Aralık'tan 1 Şubat'a kadar olması planlanan uygulama ile enerji tasarrufu ve turizm hareketliliği hedefleniyor. Yaz tatili ise 3 aydan 2,5 aya düşecek.

KIŞ TURİZMİNE KATKI

Posta gazetesi eğitim uzmanı Yaşar Özay'ın haberine göre; Öğretimde reform ve yapılandırma çalışması kapsamında sömestr tatilinin uzatılıp yaz tatilinin kısaltılması planlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB), yürüttüğü çalışmaya göre sömestr tatili 15 günden 30 güne çıkarılacak. Buna göre sömestr tatili 31 Aralık-1 Şubat tarihleri arasında yapılacak. Uygulama ile yerli turistin ülke içerisinde daha çok yer değiştirmesinden kaynaklanan ekonomide canlılık ve okullar kapalı kalacağı için yakıt başta olmak üzere milyonlarca TL'lik enerji tasarrufu hedefleniyor.

YAZ TATİLİ KISALACAK

Değişiklik ile yaz tatilinin ise 15 Haziran ile 1 Eylül arasında olması öngörülüyor. Buna göre yaz tatili 3 aydan 2,5 aya düşecek. MEB 2015 iş takviminin yayımlanmış olması nedeniyle değişiklik 2016 - 2017 eğitim öğretim yılından itibaren uygulanacak. 2015 eğitim takvimine göre eğitim yılının ilk dönemi 22 Ocak 2016 Cuma günü sona erecek ve sömestr tatili başlayacak. 8 Şubat 2016 Pazartesi günü 2. dönem için ders başı yapılacak. Okullar 10 Haziran 2016 tarihinde yaz tatiline girecek.

(Posta)

MEB BU HABERE CEVAP VERDİ

MEB yetkilileri, ‘yarıyıl tatilinin 30 güne çıkarılmasına’ yönelik bir çalışmaları bulunmadığını söyleyerek, kimi sitelerde bu yönde çıkan haberlerin doğruyu yansıtmadığını belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, 15 gün olan yarıyıl tatilinin 30 güne çıkarılmasına dair bir çalışma yok. Yetkililer, buna yönelik haberlerin doğruyu yansıtmadığını söyledi.

Kimi sitelerde, “MEB’in yürüttüğü çalışmaya göre sömestr tatilinin 15 günden 30 güne çıkarılarak, 31 Aralık-1 Şubat tarihleri arasında yapılacağı, uygulama ile yerli turist kaynaklı ekonomide canlılık ve enerji tasarrufu sağlanacağı” yönünde haberler çıkmıştı.