2016-2017 Yılı Lise Ders Çizelgeleri - Tüm Liseler

Melek Ozcelik

2016-2017 Eğitim-öğretim yılında Genel Lise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Sosyal Bilimler Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi, Güzel Sanatlar Lisesi, Spor Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi 9.10.11.ve 12.Sınıflarda uygulanacak olan Haftalık Ders Çizelgeleri (Talim ve Terbiye Kurulunun 27/01/2014 tarihli ve 6 sayılı kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgesi)


2017-2018 Yılı Anadolu Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi - YENİ

2017-2018 Yılı Fen Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi  - YENİ
İlk kez 2016-2017 yılında 9.sınıflarda Dil ve Anlatım,Türk edebiyatı dersleri 'Türk Dili ve Edebiyatı' adı altında birleştirildi ve haftada 5 saat olarak okutulacak .Diğer sınıflarda da önümüzdeki yıllarda Türk Dili ve Edebiyatı dersi kademeli olarak haftada 5 saat okutulacak.

Bu yıl spor ve güzel sanatlar liselerinde 9.sınıflarda yeni ders çizelgeleri geçerli olacak.

Bu ders çizelgeleri 2014-2015 eğitim-öğretim yılında liselerde 9-10.sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulanmaya başlandı.

Aşağıdaki lise ders çizelgelerinde görüldüğü gibi liselerde (özel temel liselerde 35 saat) haftalık ders saati 40.Her gün tüm sınıflarda 8 er saat ders okutulacak.

Dersler;ortak ve seçmeli olmak üzere iki farklı gruptan oluşmaktadır.Derslerin çoğu ortak olup seçmeli derslerin okulun türüne,bölümüne ve sınıfa göre değişiklik göstermektedir.

En fazla ortak ders 9.sınıfta yer almaktadır.Hem Anadolu,hem de fen lisesinde 9.sınıfta 40 saat dersin 35 saatini ortak dersler oluşturmaktadır.

Geçen yıl son olarak 12.Sınıflarda 20.07.2010 tarih ve 76 sayılı Kurul Kararı ile belirlenen çizelgesi uygulanmıştı.Ancak bu yıl aşağıdaki program uygulanacak.

ÖZETLE:2016-2017 eğitim öğretim yılında liselerde tüm sınıflarda (meslek liselerinde azda olsa farklılıklar olmak üzere ) 27.01.2014 tarih ve 6 sayılı kararı ekinde yayınlanan Haftalık Ders Çizelgesi uygulanacak

Spor lisesinde bu yıl 9.sınıflarda şu ders çizelgesi uygulanacak .TIKLAYINIZ

Güzel Sanatlar lisesinde de bu yıl 9.sınıflarda yeni çizelgesi uygulanacak. TIKLAYINIZ

Ders çizelgelerinin uygulanması ile ilgili diğer hususlara 'AÇIKLAMALAR ' bölümünden bakabilirsiniz.

Anadolu Liseleri Haftalık Ders Çizelgesi

Fen Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi

  Sosyal Bilimler Lisesi Ders Çizelgesi

Özel Temel Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi

Diğer liselerden farklı olarak özel temel lisesinde haftalık 35 ders okutulacak.

Özel Temel Lisesi Ders Çizelgesi İle İlgili Açıklamalar:

1) Ortak dersler ve seçmeli derslerden '*' işaretli olanlar yüz yüze eğitim şeklinde verilecektir.
2) Yabancı dil dersinde “+” ile belirtilen kısım uzaktan eğitimle okutulacaktır.
3) Uzaktan eğitim yoluyla verilecek dersler kurum yönetiminin takdirine bağlı olarak yüz yüze eğitim şeklinde de verilebilir.
4) İsteyen kurumlarda haftalık on (10) ders saatine kadar kurum ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak; sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile her türlü eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kurum yönetiminin kararına bağlı olarak uygulanabilir.
5) Ders çizelgesinin uygulanmasında; Talim ve Terbiye Kurulunun 27/01/2014 tarihli ve 6 sayılı kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgesinin açıklamalar bölümünde yer alan hükümler uygulanır.

İMAM HATİP VE ANADOLU İMAM HATİP DERS ÇİZELGELERİ VE  SEÇMELİ DERSLER

Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Haftalık Ders Çizelgeleri

  MEB TTKB 27/01/2014 TARİHLİ VE 6 SAYILI KARARINDAKİ AÇIKLAMALAR:

• Haftalık ders çizelgeleri, 2014–2015 eğitim ve öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının 9. ve 10. sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak uygulanacaktır.

• Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler, seçmeli dersler ve meslek dersleri bölümleri yer almaktadır. Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.

• Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanındaki parantez içinde belirtilmiştir.

• Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez içinde ve seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden sadece birini seçebilirler. Örneğin; 11. sınıf seçmeli dersler bölümünde Hadis Metinleri dersi (1) (2) şeklinde yer almaktadır. Öğrenciler bu dersi ya '1' ya da '2' saat olarak seçeceklerdir.

• Dil ve Anlatım, Seçmeli Dil ve Anlatım; Tarih ve Seçmeli Tarih gibi derslerin değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir.

• Bilgi Kuramı ve Sosyal Etkinlik dersleri notla değerlendirilmez.

• Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programları doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir.

• Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararıyla öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda yer alan birinci ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır.

• Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre işlem yapılır.

• Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır.

• Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir.

• Anadolu İmam Hatip Lisesi ve İmam Hatip Liselerinde öğrenciler; “Beden Eğitimi, Görsel Sanatlar ve Müzik” derslerinden sadece birini seçerler. Görsel Sanatlar dersinde Hüsn-i Hat, Ebru, Tezhib; Müzik dersinde Dînî Mûsikî programları uygulanabilir. Öğrenciler bu derslerden, alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.

• Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazla olması hâlinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

• Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde -varsa- ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

• Anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip liselerinde yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders “Kur’an-ı Kerim” ve “Dil ve Anlatım” dersidir.

• 2014–2015 eğitim ve öğretim yılında 12. sınıfta okumakta olan öğrencilere 20.07.2010 tarih ve 76 sayılı Kurul Kararı, 11. sınıfta okumakta olan öğrencilere 28.03.2013 tarihli ve 18 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilen haftalık ders çizelgeleri uygulanacaktır. Ancak bu öğrencilerden sınıf tekrarına kalanlar, tekrar ettikleri sınıflarda uygulanan haftalık ders çizelgelerine tabi olacaktır.

2016-2017 Yılı İlkokul-Ortaokul-İmam Hatip Ortaokul Haftalık Ders Çizelgeleri