2016-2017 yılı seçmeli dersleri için dilekçe alınacak

Melek Ozcelik

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2016-2017 eğitim-öğretim yılında ortaokul ve imam hatip ortaokullarında okutulacak seçmeli derslere ilişkin illere yazı gönderdi.

19 ŞUBAT'A KADAR DİLEKÇE ALINACAKYazıda, ders kitaplarına yönelik hazırlıkların önceden tamamlanabilmesi için öğrencilerin almak istedikleri seçmeli dersleri okullara 19 Şubat'a kadar dilekçeyle bildirmeleri istendi.İl milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, baskısı, ihalesi ve dağıtımı uzun bir zaman dilimi gerektiren ders kitapları veya öğretim materyallerinin, öğretmen ve öğrencilere 2016-2017 eğitim öğretim yılı başında sunulabilmesi amacıyla seçmeli derslerle ilgili iş ve işlemlerin ivedilikle yapılmasının uygun olacağı belirtildi.

Ayrıca öğrencilerin mağduriyet yaşamaması amacıyla diğer dersler gibi seçmeli derslerin de notla değerlendirilmesiyle ilgili iş ve işlemlerin eksiksiz yapılması talep edildi.ORTAOKULLARDA 2016-2017 YILINDA 6 SAAT SEÇMELİ DERS OKUTULACAK

Bu kapsamda, 2016-2017 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrenciler haftada 6 saat, imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında okuyacak öğrenciler haftada 2 saat, imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında okuyacak olan öğrenciler ise haftada 1 saat seçmeli ders seçecek.

2016-2017 eğitim öğretim yılında ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyacak öğrenciler, kendilerine uygun olan dilekçe örneğini kullanarak ders seçimlerini yapacak.SEÇMELİ DERS İÇİN EN AZ 10 ÖĞRENCİ

İlkokul 4. sınıf öğrencileri ve velilerine sınıf öğretmenleri rehberlik edecek. Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecek.

İlgili alanda öğretmen yokluğu gerekçesiyle okul yönetimlerince öğrenciler ve veliler belirli derslere yönlendirilmeyecek.Okullarda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi halinde öncelikle diğer okullardan maaş veya ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek. Bunun da mümkün olmadığı hallerde ücretli öğretmen görevlendirilmek suretiyle bu dersler açılacak ve okutulacak.

Seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimine yönelik yapılacak işlemler konusunda öğrenci ve veliler okul müdürlükleri tarafından bilgilendirilecek.

Öğrencilerin 2016-2017 eğitim öğretim yılında almak istedikleri seçmeli derslere ilişkin dilekçeler velilerinin de rehberliğinde düzenlenecek ve okul müdürlüğüne 19 Şubat'a kadar teslim edilecek.

Okul müdürlüğüne yazılı olarak beyan edilen ders seçimleri 19 Şubat akşamına kadar e-okul sistemine okul yönetimleri tarafından işlenecek.

5.6.7.ve 8.SINIFLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEKLERİ (4.5.6.VE 7.SINIFLARDAN DİLEKÇE ALINACAK)

2016-2017 YILI ORTAOKUL(5-8.Sınıflar) SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

2016-2017 ORTAOKUL SEÇMELİ DERSLER İÇİN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR  

•2016-2017 eğitim öğretim yılında ortaokul 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda okuyacak öğrencilerimiz haftada toplam 6 saat, imam hatip ortaokullarının 5, 6 ve 7. sınıflarında  okuyacak olan öğrencilerimiz  haftada toplam 2 saat,  imam hatip ortaokullarının 8. sınıflarında okuyacak olan öğrencilerimiz ise haftada toplam 1 saat  seçmeli ders seçeceklerdir.

•2016-2017 eğitim öğretim yılında ortaokul ve imam hatip ortaokulu 5, 6, 7 ve 8. sınıflarında okuyacak öğrenciler için ayrı ayrı hazırlanan dilekçe örnekleri ekte yer almaktadır. Öğrenciler, kendilerine uygun olan  dilekçe örneğini kullanarak ders seçimlerini yapacaklardır.

•Seçmeli derslerin   kaç kez ve kaç saat seçilebileceği   ilgi (a) ve (b) Çizelge'lerde belirtilmiş olup, ilkokul 4. sınıf öğrencilerimiz  ve velileri için sınıf öğretmenlerimiz rehberlik edecektir. 

•Okullarda en az 10 öğrencinin aynı dersi seçmesi durumunda ilgili seçmeli ders okutulabilecektir.

•İlgili alanda öğretmen yokluğu gerekçesiyle okul yönetimlerince öğrenciler ve veliler belirli derslere yönlendirilmeyecektir.

•Okullarda ilgili alanda yeterli sayıda öğretmenin bulunmadığı derslerin seçilmesi hâlinde öncelikle diğer okullardan maaş/ek ders karşılığı görevlendirmeler yoluyla öğretmen temin edilecek, bunun da mümkün olmadığı hâllerde ücretli öğretmen görevlendirilmek suretiyle bu dersler açılacak ve okutulacaktır.

 •Seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimine yönelik yapılacak işlemler konusunda öğrenci ve velilerimiz okul müdürlüklerimiz tarafından bilgilendirilecek ve  ekli  dilekçe örnekleri  okullarda görülebilecek  ve kolay ulaşılabilecek yerlerde bulundurulacaktır.

•2015-2016  eğitim öğretim yılında ilkokul  4 ile ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda okuyan öğrencilerimizin ilgi, istek ve yeteneklerini dikkate alarak 2016-2017 eğitim öğretim yılında okumak istedikleri seçmeli dersleri Ek’te yer alan dilekçe örneklerine göre velilerinin de rehberliğinde düzenlemeleri sağlanacak ve  okul müdürlüğüne  19 Şubat 2016  tarihine  kadar teslim etmeleri istenecektir.

•Okul müdürlüğüne yazılı olarak beyan edilen ders seçimleri  19 Şubat 2016 tarihi akşamına kadar e-okul sistemine okul yönetimleri tarafından işlenecektir.

Öğrencilerimizin seçmeli ders seçimine ilişkin tüm iş ve işlemlerinin  19 Şubat 2016  tarihine kadar  yapılması ve 2016-2017 eğitim öğretim yılı  için seçmeli ders kitap ihtiyacının olumsuzluklara sebep vermeyecek şekilde belirlenmesi ve ayrıca seçmeli derslerin notla değerlendirilmesiyle ilgili iş ve işlemlerin eksiksiz yapılması amacıyla gerekli önlemlerin Valiliğinizce alınması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.(Yusuf TEKİN)

Paylaş: