2016 LYS Matematik Sorularının Çözümleri

Melek Ozcelik

2016 LYS Matematik Sorularının Ayrıntılı Çözümleri

Her ne kadar bu yıl LYS'de matematik konularında 2016 yılında göre bazı değişiklikler olsa da en azından ortak konularla ilgili soruların sınavdan önce çözülmesi önemli olduğu için 2016 LYS Matematik sorularının çözümlerini tek tek paylaşmanın mantıklı bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz.
2017 LYS-1 Matematik-Geometri Sorularının Çözümleri 
2017 Yılında YGS'de olduğu gibi LYS sınavlarında da yeni müfredata göre soru sorulacak.Nitekim yeni matematik müfredatında ayrıca geometri dersi olmadığı için LYS-1 de ayrıca geometri soru kitapçığı yer almayacak.2017 yılında bir önceki yılda sorulan bazı konulardan soru sorulmayacak.

2017 LYS-1'de 80 SORU SORULACAK2017 LYS-1 Matematik testinde 3 soru kısa cevaplı olmak üzere toplam 80 soru sorulacak.

LYS-1 matematik sınavı, 11 Haziran 2017 Pazar günü yapılacak. LYS-1, sabah saat 10.00'da başlayacak, tek oturumda uygulanacak ve 135 dakika sürecek. LYS-1'de Matematik Testi yer alacak. Testte 80 soru bulunacak. Matematik Testinde 3 soru, kısa cevaplı soru olacak.

Yeni matematik müfredatında çıkarılıp 2017 LYS-1 Matematik sınavında şu konulardan soru sorulmayacak:· İşlem konusu,
· Bağıntının özellikleri,
· Karmaşık sayılar konusunun kutupsal gösterimi kısmı,
· Matris determinant,
· Toplam çarpım,
· Ters trigonometri fonksiyonlarının türevi ve integrali
· İntegralde hacim hesabı
· Limitte 0/0 ve sonsuz/sonsuz dışındaki belirsizlik türleri
· Ters dönüşüm formülleri
· L Hospital

2016 LYS-1 MATEMATİK ÇÖZÜMLERİ 

 

 

Soruların Çözümünü Yapan Öğretmen:Yalçın ÖZDEMİR

2016 LYS-1 MATEMATİK-GEOMETRİ UZMAN GÖRÜŞLERİ

'Sorular kolay ve anlaşılırdı'

Nesibe Aydın Okulları Matematik Zümresi:  Geçmiş yıllara göre matematik kısmı aynı zorlukta, geometri kısmının ise daha kolay ve soruların alışılan tarzda olduğu gözlenmiştir. Matematik soruları tanım ve kavram bilgisi eksik olan, yeterince uygulama yapmayan öğrenciler için zaman sıkıntısına neden oldu. Türkiye genelinde bu çerçevede değerlendirildiğinde, Matematik ve Geometri toplam net ortalamalarının 2015'e göre artması beklenmekte. Üniversiteye giriş sınavlarında artık pratik çözüm, kısa yol gibi öğrenciye sadece test çözdürerek başarıya ulaşma devri bitti. Öğretmenler, konuları kavramlar arasındaki ilişkileri vurgulayarak anlatmalı, öğrenciler ise konuları çok iyi kavramalı ve düşünerek öğrenmenin bilincinde olmalılar. Aksi durumda öğrencilerin sadece soru tipi ezberleyerek başarılı olma şansı çok az.

Geometri de zaman sorunu vardı

Uğur Okulları Akademik Kurul Matematik Üyesi Nilda Kiraz :Bugün uygulanan LYS 1 Matematik – Geometri sınavından çıkan öğrencilerimizden edindiğimiz bilgilere göre matematik sınavındaki soruların son yıllarda sınavlarda sorulan sorulara benzer sorular olduğu, rahat bir şekilde çözülebildiğini ancak geometri sınavındaki soruların geçen yıl gibi zor olduğunu, ağırlıklı olarak alan bilgisi içeren sorulardan oluştuğunu öğrendik. Öğrenciler matematikte akıcı olarak ilerleyebildikleri halde geometride soruların çözümünü yetiştirmekte zorlandıklarını ifade ettiler.

Türkiye ortalaması artar

İrday eğitim Matematik Bölüm Başkanı Mehmet İrday: Matematik Sınavı'nın çok kolay, kolay ve orta zorluktaki sorulardan oluştuğu, soruların kavrama düzeyinde hazırlandığı görülmüştür. Önceki yıllarda olduğu gibi analiz ve sentez düzeyinde olan zor ve çok zor olan soruların hiçbiri bu yıl sorulmadı.

Sorular piyasadaki test kitaplarında bulunan son derece sıradan ve konuların alıştırma soruları düzeyindeydi.

Geometri soruları incelendiğinde de matematik için geçerli olan ifadelerin bir soru hariç aynı olduğu söylenilebilir. Geometri'deki 'vektör' sorusu analiz ve sentez düzeyinde olup sınavın zor düzeyde sayılabilecek tek sorusudur.

Sorularda herhangi bir bilimsel hata tespit edilmedi. Tüm sorular mevcut müfredata uygundu. Hatta gelecek yıl için geçerli olan müfredata ÖSYM'nin bu yıldan bazı soruları sormayarak hazırlandığı da söylenebilir. Gelecek yıl müfredatta olmayacak 'İşlem, Karmaşık Sayıların Kutupsal gösterimi, Bağıntı konusundan ve Trigonometri Ters Dönüşüm formüllerinden soru gelmemiştir.

Sınavın daha önceki LYS'lere göre çok daha kolay olduğu ve onlarca öğrencinin Matematik ve Geometri sorularını full yapmış olduğunu düşünüyoruz. Adayların bir kısmının bu sorulara bile zor demelerinin nedeni eğitim sistemimizdeki eksik ve bir türlü giderilemeyen sıkıntılardır.

Türkiye ortalamaları önceki LYS'lere göre kayda değer bir oranda artacaktır. Ama bu artış sınav sorularındaki kolaylıktan oluşan sanal bir başarı olacaktır.

Müfredat dışı soru yok

Fem Yayınları Matematik Bölümü Zümre Başkanı Murat İnce: Sorular her öğrencinin anlayacağı düzeyde olup müfredat içerikliydi. Beklenmedik tarzda soru gelmedi. Bu yıl sınav orta düzeyde zorluk derecesine sahip sorulardan oluşmuş. Geçmiş yıllarda seçici soruları türev, integral gibi zor konulardan gelirken, bu yıl tüm konulardan farklı zorluk derecesinde sorular gelmiş. Geometri testinde soruların zorluk derecesi normalin üstünde olmuştur. Müfredat dışı soru sorulmamış. Bazı sorular anlatıma dayalı olup şeklin çizilmesi öğrenciden istenmiştir.

Bol işlemli sorulardı'

Bilfen Liseleri Matematik Bölüm Başkanı Mahmut Şişmanoğlu: Soru tipleri ve dağılımları alışılageldik LYS formatının dışına çıkmamış. Soruların çözümü konu bilgisine hakim olunmasının yanı sıra çok iyi işlem yapılmasını gerektirdiği için çok fazla soru çözerek hazırlanan öğrencilerin avantajlı olabileceği bir sınav olduğu gözlenmiştir. Çünkü her bir soru tek basamak işlemle sonuçlanmayıp kısa yorumlarla birden fazla işlem yapmayı gerektirmiştir. Bilgiyi işlemle yoğuran tempolu bir sınav olmuş.

Geometri testi ise daha çok orta ve zor soru tipinde hazırlanmış. Soru dağılımı yönünden ele alındığında geçmiş yıllardan farklı olarak dörtgen ve çokgenler konularından 8 soru ve analitik geometrinin nokta ve doğru analitiği kısmından 5 soru sorulması konulara göre soru dağılımını değiştirmiştir. Geometride başarı için temel kurallara çok iyi hakim olup yorumlama becerisinin yüksek olması gerektiği görülmüştür. Bu testte de üst düzey işlem becerisi ön plana çıkmıştır.