2016 Yaz Dönemi Mesleki Çalışma 2.hafta örnek dilekçe ve formlar

Melek Özçelik


2015/2016 Eğitim Öğretim Yılı 27-30 Haziran tarihlerinde 2. hafta mesleki çalışmalarını(seminer) İl dışında yapmak isteyen öğretmenlere ait ve Okul idareleri için seminere il dışından katılacaklar için düzenlenecek form ve resmi yazı örnekleri

Öğretmenler Haziran 2016 döneminde Milli Eğitim Bakanlığı Okulöncesi Eğitim ve ilköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 38. ve Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 87. maddesi gereğince yapacağı mesleki çalışmaları 20 Haziran 2016 Pazartesi - 30 Haziran 2016 Perşembe tarihleri arasında yapacaklardır.

İLK HAFTA OKULLARDA Öğretmenler mesleki çalışmalarını ilk haftasında, okul müdürlüğünce hazırlanan program çerçevesinde kendi okullarında bu çalışmalarını yapacaklar, ikinci haftasında ise il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince hazırlanan programa göre belirli merkez/merkezlerde alanları ile ilgili mesleki eğitime tabi tutulacaklardır.

İSTEYEN İKİNCİ HAFTA FARKLI YERDE KATILABİLECEK

Öğretmenler istemeleri halinde,2015-2016 yılı haziran dönemi ikinci hafta yapılacak eğitimleri farklı illerde ve ilçelerde (il mücavir alanı dışında ise) alabileceklerdir. Farklı il ve ilçelerdeki çalışmalara katılacak ve katıldığı mesleki çalışmayı belgelendireceklerdir.

2015-2016 yılı yaz dönemi 2.hafta mesleki çalışmaya farklı bir yerleşim yerinde katılacak öğretmenler mesleki çalışma yapacağı okula dilekçe ile başvurması gerekiyor.Bazı il milli eğitim müdürlükleri il dışından seminere katılacak öğretmenlerin, seminere katılabilecekleri okulları web sitelerinde yayınlıyorlar.Yayınlamayan illerde ise bizzat seminer çalışması yapılacak ilin müdürlüğünden öğrenilebilir.Yada çalışma yapmayı düşündüğünüz okul müdürlüğüne başvuru yaparak öğrenebilirsiniz.

2.Hafta Mesleki Çalışmayı İl dışında yapacak öğretmenler için örnek dilekçeler (word İNDİRİN)

Okul idareleri için resmi yazı ve form örneği (il dışından katılacak öğretmenlerle ilgili)(word İNDİRİN)

Yaygın Eğitim Kurumlarında çalışan öğretmenler, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün 01/06/2016 tarihli ve 6061789 sayılı yazısı gereğince Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliğinde Mesleki Çalışmaların yapılması ile ilgili hüküm yer almamaktadır.

Haziran 2016 Mesleki Çalışma (Seminer) İle İlgili Ayrıntılar