2017-2018 Yılı E-Müfredat Yıl Sonu İşlemleri

Melek Ozcelik

E-Müfredat Yıl Sonu İşlemleri

1.  Yönerge ve 04.06.2018 tarihli resmi yazı gereği tüm Kurul ve Zümreler sene sonunda da yapılacaktır. Yani Öğretmenler Kurulu, Sınıf/Şube Öğretmenler Kurulu, Zümre Öğretmenler Kurulu ve Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Toplantısı yapılacaktır.

2.  Sene sonunda yapılan kurul ve komisyonlarda sonraki yılı ilgilendiren kararlar alınmayacaktır.3.  Sadece Dönem başlarında yapılan kurul ve komisyonlarda alınan kararların olumlu ve olumsuz sonuçlarının değerlendirilmesi için yeni ve kısa kararlar girilecektir. Örnek kurul aşağıdadır. Ona bakarak işlem yapılabilir.

Örnek Zümre Öğretmenler Kurulu

1.  Açılış ve Yoklama

2.  1 ve 2. Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu kararlarının değerlendirilmesi. Değerlendirme yapılırken 1 ve 2. dönem oluşturulan Zümre Öğretmenler Kurulundaki kararların olumlu veya olumsuz sonuçlanması yapılacaktır. Mesela 2. dönem Zümre Öğretmenler Kurulunda Çanakkale gezisi yapılması kararı alınmıştı. Sene sonu Zümre Öğretmenler Kurulunda da 2. dönem zümresinde alınan Çanakkale gezisi kararı gereği gezi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir denilmesi gerekiyor. Olumsuz ise sebebi açıklanarak olumsuz sonuçlanmıştır denilmesi gerekmektedir.

Not: 1 ve 2. Dönem yapılan Zümre öğretmenler kurulundaki kararları tek tek girmenize gerek yok.

2. Karar olarak '1 ve 2. Dönem Zümre Öğretmenler Kurulu kararlarının değerlendirilmesi.' diyebilirsiniz.

3. Kapanış

Zümre Toplantıları

Zümre Öğretmenler Kurulu - 10.06.2018 - Pazar 

İlçe Sınıf/Alan Zümreleri - 11-12.06.2018

İl Sınıf/Alan Zümreleri - 12-13.06.2018

Sınıf/Şube Öğretmenler Kurulu - 04-07.06.2018  

Madde 10 –

(1) Sınıf/şube öğretmenler kurulunun oluşumu; sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile rehberlik öğretmenlerinden oluşur. Ancak, okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokullarda sınıf/şube öğretmenler kurulu oluşturulmaz.  

- Sınıf/Şube Öğretmenler Kurulu Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında; Ekim, Şubat ve Haziran ayları içinde, Ortaöğretim kurumlarında; Kasım ve Nisan ayları içerisinde yapılır. Buna göre Sınıf/Şube Öğretmenler Kurulunun Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında 4-7 Haziran tarihleri arasında yapılması uygun olacaktır.

Öğretmenler Kurulu - 09.06.2018 - Cumartesi   

Madde 9 –

(1) Öğretmenler kurulu, eğitim kurumu müdürünün başkanlığında, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmenler, uzman ve eğitici personelden oluşur.  

- Öğretmenler Kurulu Ders yılı bitimini takip eden haftanın ilk 2 iş günü içinde yapılması gerekir. Bu sene Seminer dönemi hafta sonunda yapılacağı için Öğretmenler kurulunun 9 Haziranda yapılması uygun olur. Öğretmenler Kurulu Toplantılarında Dikkat Edilecek Hususlar  

- Kurulun başkanı eğitim kurumu müdürüdür.  

- Toplantı en az 5 gün öncesinden katılımcılarına sistem üzerinden duyurulur.  

- Gündemin bir örneği ayrıca öğretmenler odasına asılır.   - Kararlar oy çokluğu ile (%51 ve üzeri) alınır. Eşitlik halinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir.  

- Kurul kararları Eğitim Kurumu Müdürünün onayından sonra işleme girer.

Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Toplantısı  - 04-07.06.2018  

- Madde 45

- Her eğitim-öğretim kurumunda rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin planlanması, eş güdümün ve kurum içindeki iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yürütme komisyonu oluşturulur.  

- Ders yılında birinci ve ikinci dönemin başladığı ilk ay içinde, Ders yılının tamamlandığı son ay içerisinde yapılması gerekmektedir. Buna göre her Eğitim Kurumunda Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu Toplantısının 4-7 Haziran tarihleri arasında yapılması uygun olacaktır.  

- Komisyonun başkanı eğitim kurumu müdürüdür.  

- Rehberlik ve psikolojik danışma servisindeki psikolojik danışmanlar bu komisyonun sürekli üyesidir. Diğer üyeler her ders yılı başında öğretmenler kurulunda yeniden belirlenir.  

 - Komisyon kararları eğitim kurumu müdürü onayından sonra işleme girer.

Kaynak:Egitimhane