2017-2018 Yılı İlkokul,Ortaokul ve Lise Ünitelendirilmiş Planlar

Melek Ozcelik

2017-2018 Öğretim Yılı İlkokul,Ortaokul ve Lise Ünitelendirilmiş Yıllık Planları buradan takip edilebilir.

Bazı ünitelendirilmiş yıllık planları öğretmen arkadaşlarımız siteye kendileri eklerken, bazıları da sitemiz çalışanları tarafından sitemize eklenmektedir.

Bunu yaparken ünitelendirilmiş yıllık planların müfredat programına uygun ve güncel olmasına gereken özeni gösterdiğimizi vurgulayalım.Siz değerli öğretmenlerimizin, yıllık planlara kolayca ulaşabilmeleri için yıl yıl,sınıf sınıf tasnif etmeye çalışıyoruz.Bu yıl da öyle yapmaya çalıştık.

2017-2018 yılına ait İlkokul,Ortaokul ve Lise yıllık planlarını ayrıca bu başlık altında yer vermeye çalışacağız.

Özellikle 2017-2018 yılında İlkokul 1.Sınıf, Ortaokul 5.Sınıf, Lise 9.Sınıf konuları yeni müfredata göre okutulacağı için müfredatı değişen bu sınıfların yıllık planlarını paylaşırken yeni konulara göre hazırlanıp hazırlanmadığına gereken önemi göstereceğiz. 

2017-2018 YILI İLKOKUL YILLIK PLANLARI  

1. Sınıf Yıllık Planları (İLBAP)

2. Sınıf Yıllık Planları  (İLBAP)

3. Sınıf Yıllık Planları  (İLBAP)

4. Sınıf Yıllık Planları  (İLBAP)

1. Sınıf Yıllık Planları

2. Sınıf Yıllık Planları

3. Sınıf Yıllık Planları

4. Sınıf Yıllık Planları

Önceki Yılların Planları için TIKLAYINIZ

2017-2018 YILI ORTAOKUL YILLIK PLANLARI

İLBAP YILLIK PLANLARI

Ortaokul Beden Eğitimi Yıllık Planları (2017-2018)

Bilişim Teknolojileri Yıllık Planları (2017-2018)

Ortaokul Din Kültürü Yıllık Planları (2017-2018)

Ortaokul Görsel Sanatlar Yıllık Planları (2017-2018)

Ortaokul Müzik Yıllık Planları (2017-2018)

Ortaokul İngilizce Yıllık Planları (2017-2018)

Ortaokul Sosyal Bilgiler Yıllık Planları (2017-2018)

Ortaokul Fen Bilimleri Yıllık Planları (2017-2018)

Ortaokul Matematik Yıllık Planları (2017-2018)

Ortaokul Türkçe Yıllık Planları (2017-2018)

DİĞERLERİ

Ortaokul Matematik Yıllık Planları (2017-2018)

7. Sınıf Teknoloji Ve Tasarım Yıllık Planı (2017-2018)

2017-2018 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Planı 

2017-2018 Yılı Ortaokul Matematik Uygulamaları Planlar

Önceki Yılların Planları için  TIKLAYINIZ  


2017-2018 YILI LİSE YILLIK PLANLARI

KİMYA YILLIK PLANLARI

9. Sınıf Kimya Yıllık Planı 2017-2018  

MATEMATİK PLANLARI

9.Sınıf MATEMATİK Yıllık Planı  (Şahin GÖKGÖZ) - Yeni programa uygun

10.Sınıf Matematik Yıllık Planı  (Şahin GÖKGÖZ)

Matematik 9-10-11-12 Yıllık Planları (2017-2018)  

TÜRK EDEBİYATI - DİL VE ANLATIM PLANLARI 

Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Yıllık Planları(2017-2018)

Dil ve Anlatım Dersi Yıllık Planları(2017-2018)

FİZİK PLANLARI

9.Sınıf FİZİK Yıllık Planı(2017-2018)  (Mahmut Sami OTLU) - Yeni programa uygun

10-12. Sınıflar Fizik Yıllık Planları (2017-2018)

BİYOLOJİ PLANLARI

9. Sınıf  BİYOLOJİ  Yıllık Planı (2017-2018) - Ergün Önal

10. Sınıf Biyoloji Yıllık Planı (2017-2018)  - Ergün Önal

11. Sınıf Biyoloji Yıllık Planı (2017-2018)  - Ergün Önal

12. Sınıf Biyoloji Yıllık Planı (2017-2018)  - Ergün Önal

12. Sınıf Trafik ve İlk Yardım Yıllık Planı (2017-2018)  - Ergün Önal

9-12 Biyoloji Yıllık Planları - ALi SÜMEN

KİMYA YILLIK PLANLARI

9.Sınıf Kimya Planı

9-12. Sınıflar Kimya Planları (Ramazan KAYA) 

FELSEFE GRUBU PLANLARI

(9.Sınıf Demokrasi,10.Sınıf Eğitim Psikolojisi,10.Sınıf Sosyal Etkinlik,11.Sınıf Sosyoloji,11.Sınıf Psikoloji,11.Sınıf Felsefe,12.Sınıf Bilgi Kuramı,12.Sınıf Uluslararası İlişkiler,12.Sınıf Sosyoloji ve Mantık)

2017-2018 Yılı FELSEFE Grubu Yıllık Planları  (Alper ÜNVERMİŞ)

COĞRAFYA PLANLARI

9.Sınıf COĞRAFYA Yıllık Planı  (Mehmet Ali ERCAN)

10.11.ve 12.Sınıflar Coğrafya Yıllık Planları (Mehmet Ali ERCAN)

TARİH YILLIK PLANLARI

Tarih Yıllık Planları (2017-2018)

YABANCI DİL PLANLARI

Lise İngilizce Yıllık Planları (2017-2018)

Almanca Yıllık Planları (2017-2018)

BEDEN EĞİTİMİ PLANLARI

Lise Beden Eğitimi Yıllık Planları (2017-2018)

DİĞER PLANLAR

Bilgisayar Bilimi Yıllık Planları (2017-2018)

Lise Resim Yıllık Planları (2017-2018)

Lise Din Kültürü Yıllık Planları (2017-2018)

2017-2018 Lise Müzik Yıllık Planları

 

Bu arada siz değerli öğretmenlerimizden sitemiz aracılığıyla doküman paylaşmanızı bekliyoruz!...

Önceki yıllara ait yıllık planlar için TIKLAYINIZ

Ogretmenler.com'dan Yıllık Planları Nasıl İndireceksiniz?

Yukarıda yer alan İlkokul-Ortaokul-Lise planları bölümünde indirmek istediğiniz dersin planına tıkladıktan sonra açılan sayfalarda (peşpeşe iki sayfa) '  tıklamanız yeterli.İndirdikten sonra hemen hemen her bilgisayarda olan 'zip', 'rar' sıkıştırma programları ile kolayca açabilirsiniz.

Akıllı telefonlarda indirilen dosyaları açmak için,eğer yoksa, Google Playdan rar yada zip uygulamalarını kurmanız gerekiyor.Ancak planlarla ilgili çalışmayı bilgisayar yada tablet ile yapmanızı tavsiye ederiz.Yine de iş sizin maharetinize kalmış:)

 

Plânlı çalışmanın yararlarından bazıları:

a) Öğretimin plânlaması; öğretmenin, eğitim-öğretimde neyi, niçin ve nasıl okutacağını düşünmesini sağlayarak verimi artırır.
b) Konuların ne zaman ve ne kadar süre içinde işleneceğinin zaman sırasına göre düzenlenmesini, ayrıca, programların süresi içerisinde tamamlanmasını sağlar.
c) Plânlı çalışma, öğretmen ve öğrencileri dağınıklıktan kurtarır, onlara güven kazandırır.
d) Amaçları gerçekleştirecek en uygun yöntem, teknik, araç ve gereçlerin seçilmesini, derslere hazırlıklı girilmesini sağlar.
e) Plânlama öğrencilerin ilgi, ihtiyaç ve yeteneklerine göre yetiştirilmesini sağlar.
f) Plânlı çalışma eğitim öğretimin değerlendirilmesinin sağlam ve güvenilir olmasını sağlar.
g) Öğretmen ve öğrencilere düzenli ve birlikte çalışma alışkanlığı kazandırır.
h) Eğitim faaliyetlerinde düşünceye açıklık kazandırır.Plân, harfiyen uyulması gereken bir materyal olmayıp,gerektiğinde bulunduğu yere ve zamana göre değişebilmelidir.

MEVZUATTA ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANLAR 

Türk eğitim sisteminde, üniversiteler hariç, tüm derece ve türdeki okullarda öğretimin plânlı yapılması bir zorunluluktur.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM VE ÖĞRETİM ÇALIŞMALARININ PLÂNLI YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

En son 2005'de değişikliklerin olduğu çalışmaların planlı yürütülmesine daire yönergenin üçüncü bölümünde 'Plân Çeşitleri, Yıllık ve Günlük Plânların Yapılışı' başlığında yıllık ve ders şeklinde iki farklı plan ele alınıyor.10.ve 11.maddelerde ünitelendirilmiş yıllık plan ile ilgili tüm ayrıntılar yer almaktadır:

'Madde 9
 -Eğitim-öğretim çalışmalarında; ünitelendirilmiş yıllık plân ve ders plânı olmak üzere iki çeşit plân hazırlanır.

Ünitelendirilmiş yıllık plân

Madde 10 - Öğrenme ve öğretme sürecinde plân yapmak esastır. Ayrıca plân ve plânlama çalışmalarının zamanla güncelleştirilmesi ve ortaya çıkan öğretimle ilgili ihtiyaçlara cevap vermesi zorunludur. Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için ünitelendirilmiş yıllık plân hazırlanırken her öğrenci için uygun yıllık amaçlar belirlenmeli ve bütünlük içinde ele alınarak ünitelerin seçimi ve süresi konusunda öğrenci performansı dikkate alınmalıdır.

Okul öncesi eğitimi öğretmenleri, ünitelendirilmiş yıllık ders ve plânlarını kendi mevzuatı hükümlerine göre hazırlar.

Ünitelendirilmiş yıllık plân, öğretim yılı süresince ders vermekle yükümlü olunan sınıflarda, program uyarınca belli üniteleri ya da konuları hangi aylarda yaklaşık olarak ne kadar zamanda işleyeceklerini gösteren, duruma göre zümre öğretmenler kurulu veya şube öğretmenler kurulu tarafından ortak hazırlanarak ders yılı başında okul yönetimine verilen çalışma plânıdır.

Ünitelendirilmiş yıllık plân hazırlanırken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur:

a) Plân; Öğretim yılının başında hazırlanır. Özel eğitime ihtiyacı olanlar için yapılacak plânlamada, öğrenci ihtiyaçlarının saptanması için belirli bir süre ayrılmalı ve bu süre plânda gösterilmelidir.

b) Ders işlenirken hazırlanan plânda yer alan başlıklar dikkate alınır.

c) Plân yapılırken zümre öğretmenleri ve şube öğretmenleri okulda, o yıl uygulanacak haftalık ders dağıtım çizelgesinin kesin biçimini almasını bekler. Hangi sınıflarda ve hangi günlerde derslerinin olduğunu öğrenir. Özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için plânlama, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre Bireysel Eğitim Programları Geliştirme birimince yapılır,

d) Önerilen süre bölümünde, her ay hangi sınıfta haftada kaç saat ders okutulacağı belirlenmelidir.

e) İşlenecek derslere ait ünitenin kaç konuya ayrılacağının mümkün olacağı ve konunun işlenişi için kaç ders saatine ihtiyacı olacağı saptanır.

f) Ünitelendirilmiş yıllık plân hazırlanırken zümre öğretmenleri, haftalık ders saatleri toplamına ve aylar, yarıyıl esasına göre bir öğretim yılında toplam kaç gün ve kaç saat ders işleneceğini saptar. Bu yapılırken tatil, bayram ve diğer özel günler belirlenerek çalışma takvimi hazırlanır.

g) Yıllık plân aylara göre haftalık çalışma süresini gösterir.

Ünitelendirilmiş yıllık plânın yapılışı

Madde 11 - Ünitelendirilmiş yıllık plân aşağıdaki şekilde yapılır:

a) Zümre öğretmenler kurulu ve şube öğretmenler kurulunda gezi, gözlem, inceleme, deney, ödev ve değerlendirme çalışmalarının belli hafta veya günler de toplanıp toplanmadığını araştırılır, bu konuda ortak önlemler alınmasını sağlanır.

b) Öğretmenler geçmiş yıllardaki uygulamaları da gözden geçirerek okulun durumuna göre plânlarını, kendileri veya zümre öğretmenler kurulu ya da şube öğretmeler kurulundaki diğer öğretmenlerle beraber yaparlar.

c) Hazırlanan plân okul müdürüne öğretim yılının başlamasından itibaren 15 gün içinde onaylattırılır.

d) Öğretmen, ünitelendirilmiş yıllık plânın onaylanmış bir örneğini yararlanmak üzere yanında bulundurur. Yıl içinde meydana gelebilecek aksaklıkları nedenleri ile birlikte not eder.

e) Öğretmenler, özel eğitim gerektiren çocukların ihtiyaçları ve öğrenme hızları doğrultusunda BEP geliştirme birimi ile iş birliğine giderek plânlarını gücleştirirler.'

Ortaöğretim Yönetmeliğinde Yıllık Plan

Ortaöğretim yönetmeliğinde yıllık plana dört maddede yer verilmiştir.İlgili Maddeleri ve fıkraları;

Müdür, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili 78.maddenin b fıkrası:'Ünitelendirilmiş yıllık planların hazırlanması amacıyla öğretmenler kurulu ve zümre toplantılarının yapılmasını sağlar. Zümrelerden derslere yönelik ünitelendirilmiş yıllık planı ders yılı başlamadan önce alır, inceler, gerektiğinde değişiklik yaptırarak onaylar ve bir örneğini iade eder.'

Öğretmenlerin görevleri ve sorumlulukları ile ilgili 86.maddenin g fıkrası:'Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarını yapar, kendilerine verilen dersleri okuturlar. Derslerle ilgili öğrencilerin de aktif olarak yer aldığı araştırma, uygulama ve deneylerin yapılmasını sağlar.'

Öğretmenler kurulu ile ilgili 109.maddedin t fırkası:'Ünitelendirilmiş yıllık planlar ve ders planları,'...ve benzeri konuları gündeme alınarak görüşülür.

Sınıf ve şube öğretmenler kurulu ile ilgili 110.maddenin ğ fıkrası:'Ünitelendirilmiş yıllık plan ve ders planlarında birlik ve beraberliğin sağlanması' ....görüşülür.

YILLIK PLANLAR HEM GEREKLİ HEM DE ZORUNLU

Görüldüğü gibi ünitelendirilmiş yıllık planlar, mevzuatlar çerçevesinde ,öğretmenler için, eğitim-öğretimden gerekli verimi almak için hem gerekli hem de zorunlu bir çalışma.

Yıllık ders planı;öğretmenin öğretmek istediklerini belli sürede, müfredata uygun bir şekilde öğrencilere aktarması için öğretmenin ders rehberi diyebiliriz.

Öğretmenin, bir eğitim-öğretim yılı süresince yapacağı tüm faaliyetleri aklında tutması imkansız bir şey. Plânlı derse giren öğretmen, derste hangi faaliyeti, ne zaman ve nasıl yapacağını bilir ve kendini hazır hissetmenin verdiği bir rahatlıkla derslerini işler. Plân amaca kısa ve doğru yoldan ulaşmada en büyük yardımcıdır.