2017-2018 Yılı Lise Matematik Konuları

Melek Ozcelik

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Lise 9.10.11.ve 12.Sınıflar Matematik Konuları

2017-2018 yılında sadece 9.sınıflarda matematik dersinde yeni konular işlenecek.10.11.ve 12.sınıflarda geçen yıl işlenen konular işlenecek.Yani bu sınıflarda konular değişmedi.

12.SINIF İLERİ DÜZEY MATEMATİK KONULARI
(Haftalık 6 saat toplam 216 saat)TÜREV
Limit ve Süreklilik
Türev
Türevin Uygulamaları
İNTEGRAL
Belirli ve Belirsiz İntegral
Belirli İntegralin Uygulamaları
ANALİTİK GEOMETRİ
Çemberin Analitik İncelenmesi
Elips,Hiperbol ve Parabolün Analitik İncelenmesi
VEKTÖRLER
Standart Birim Vektörler ve İç Çarpım
Bir Doğrunun Vektörel Denklemi
Vektörlerle İlgili Uygulamalar
SAYMA
Tekrarlı Permütasyon
Dönel(Dairesel)Permütasyon
OLASILIK
Deneysel ve Teorik Olasılık
UZAY GEOMETRİ
Uzayda Doğru ve Düzlem
Katı Cisimler

12.SINIF TEMEL DÜZEY  MATEMATİK KONULARI
(Haftada 2 saat ders toplam 72 saat)

SAYILAR VE CEBİR
Grafiklerin ve Tabloların Yorumlanması
Üstel Fonksiyonlar ve Uygulamalar
GEOMETRİ
Ölçme
Trigonometri ve Uygulamalar


11.Sınıf TEMEL DÜZEY Matematik Konuları

SAYILAR ve CEBİR
Sayı Dizileri
Bölünebilme
Bilinçli Tüketici Aritmetiği
GEOMETRİ
Ölçme
VERİ ve OLASILIK
Veri Analizi
Olasılık

11.Sınıf İLERİ DÜZEY Matematik Konuları;

MANTIK  (30 saat)
Önermeler ve Bileşik Önermeler
Açık Önermeler ve İspat Tekniklerİ;

MODÜLER ARİTMETİK  (18 saat)
Bölünebilme
Modüler Aritmetikte İşlemler

DENKLEM ve EŞİTSİZLİK SİSTEMLERİ  (48 saat)
Doğrusal Denklem Sistemlerinin Çözümü
İkinci Dereceye Dönüştürülebilen Denklemler ve Denklem Sistemleri
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlikler
İkinci Dereceden Bir Bilinmeyenli Eşitsizlik Sistemleri

TRİGONOMETRİ  (46 saat)
Yönlü Açılar
Trigonometrik Fonksiyonlar
İki Açının Ölçüleri Toplamının ve Farkının Trigonometrik Değeri
Trigonometrik Denklemler

ÜSTEL ve LOGARİTMİK FONKSİYONLAR  (36 saat)
Üstel Fonksiyon
Logaritma Fonksiyonu
Üstel ve Logaritmik Denklem ve Eşitsizlikler

DİZİLER  (18 saat)
Gerçek Sayı Dizileri

DÖNÜŞÜMLER  (20 saat)
Analitik Düzlemde Temel Dönüşümler
Öteleme, Yansıma, Dönme ve BunlarınBileşimlerini İçeren Uygulamalar


10.SINIF MATEMATİK KONULARI

Veri , Sayma ve Olasılık
Sayma yöntemleri
Faktöriyel
Permütasyon
Kombinasyon
Binom açılımı
Olasılık
Koşullu olasılık

Fonksiyonlarda İşlemler ve Uygulamaları
Fonksiyonların simetrileri ve cebirsel özellikleri
İki fonksiyonun bileşkesi
Bir fonksiyonun tersi
Fonksiyonlarla ilgili uygulamalar

İkinci Dereceden Denklemler ve Fonksiyonlar
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemeler
Bir karmaşık sayının  a + bi  ( a, b !R) biçiminde ifade edilmesi
Karmaşık sayılarda toplama, çarpma ve bölme işlemleri ve özellikleri
Bir karmaşık sayının eşleniği
İkinci dereceden bir bilinmeyenli denklemin kökleri ile katsayıları arasındaki ilişki
İkinci dereceden fonksiyonlar(parabol) ve grafikleri

Polinomlar

Polinom kavramı ve polinomlarda işlemler
Polinomlarda çarpanlara ayırma
Polinom ve rasyonel denklemlerin çözüm kümeleri

Analitik Geometri

Doğrunun analitik incelenmesi
Analitik düzlemde iki nokta arasındaki uzaklık
Bir doğru parçasını belli bir oranda (içten veya dıştan) bölen noktanın koordinatları
Analitik düzlemde doğru denklemini oluşturma ve denklemi verilen iki doğrunun birbirine göre durumlarını inceleme
Bir noktanın bir doğruya uzaklığı

Dörtgenler ve Çokgenler

Dörtgenler
Dörtgen ve temel elemanları
Dörtgenlerde açı
Dörtgenlerde çevre ve alan hesaplamaları
Özel dörtgenler
Yamuk
İkizkenar yamuk
Dik yamuk
Yamukta uzunluk bağıntıları
Yamukta alan bağıntıları
Dörtgensel bölgenin ağırlık merkezi
Paralelkenar
Paralelkenarda alan bağıntıları
Eşkenar dörtgen
Eşkenar dörtgende alan bağıntıları
Kare
Karede alan bağıntıları
Deltoid
Deltoidde alan bağıntıları
Dörtgenlerin sınıflandırılması

Çokgenler

Çokgenlerin  açıklanması, iç ve dış açılarının ölçülmesi

Çember ve Daire

Çemberin temel elemanları
Çemberlerde teğet, kiriş, çap ve yay kavramları
Çemberde kirişin özellikleri
Çemberde açılar
Bir çemberde merkez, çevre, iç, dış ve teğet-kiriş açılar
Çemberde teğet
Dairenin çevresi ve alanı

Geometrik Cisimler

Katı cisimlerin yüzey alanları ve hacimleri
Dik prizma ve dik piramitlerin yüzey alan ve hacim bağıntıları
Dik dairesel silindir ve dik dairesel koninin yüzey alan ve hacim bağıntıları
Kürenin yüzey alanı ve hacim bağıntısı


2017-2018 Yılı Lise 9.Sınıf Matematik Konuları

SAYILAR VE CEBİR
MANTIK
Önermeler ve Bileşik Önermeler

KÜMELER
Kümelerde Temel Kavramlar
Kümelerde İşlemler

DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER
Sayı Kümeleri
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Üslü İfadeler ve Denklemler
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

BÖLÜNEBİLME
Bölünebilme Kuralları

GEOMETRİ
ÜÇGENLER
Üçgenlerde Temel Kavramlar
Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
Dik Üçgen ve Trigonometri
Üçgenin Alanı

VERİ, SAYMA ve OLASILIK
VERİ
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
Verilerin Grafikle Gösterilmesi

2017-2018 Yılı Fen Lisesi 9.Sınıf Matematik Konuları

Fen Lisesi matematik programı Anadolu Lisesi programından çok büyük farklılık yok.Fen Lisesinde olup Anadolu Lisesinde olmayan konular:Açık Önermeler ve İspat Teknikleri,Bağıntı

SAYILAR VE CEBİR
MANTIK
Önermeler ve Bileşik Önermeler
Açık Önermeler ve İspat Teknikleri

KÜMELER
Kümelerde Temel Kavramlar
Kümelerde İşlemler ve Bağıntı

DENKLEMLER VE EŞİTSİZLİKLER
Sayı Kümeleri
Birinci Dereceden Denklemler ve Eşitsizlikler
Üslü İfadeler ve Denklemler
Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

BÖLÜNEBİLME
Bölünebilme Kuralları

GEOMETRİ
ÜÇGENLER
Üçgenlerde Temel Kavramlar
Üçgenlerin Yardımcı Elemanları
Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik
Dik Üçgen ve Trigonometri
Üçgenin Alanı

VERİ, SAYMA ve OLASILIK
VERİ
Merkezî Eğilim ve Yayılım Ölçüleri
Verilerin Grafikle Gösterilmesi

Kaynak:alisanci.com