2017-2018 Yılında Okullarda El Yazısı Kaldırılıyor

Melek Özçelik

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan okullardaki el yazısıyla ilgili açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, uzun süredir kamuoyunda tartışmalara neden olan ve öğrencileri zorladığı savunulan'bitişik eğik el yazısı'na son verileceğini, onun yerine dik temel harfler kullanılacağını açıkladı.

Bakan Yılmaz konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın Twitter adresinden şu açıklamayı yaptı:'Yazma eğitiminde önümüzdeki yıl (2017-2018) bitişik eğik el yazısıyla öğretim yerine dik temel harfler kullanılacak.'

dedi.

Açıklamadan hemen sonra egitimhane forum sayfasında, konuyla ilgili, öğretmenlerin çoğunun olumlu görüş belirttikleri görüldü.

-Çok ilginç.Zamanında sınıf defterini el yazısı yazmadık diye fırça yemiştik.

-Bu durumda tekrar fişli öğretime mi geçilecek yoksa yine ses temelli mi olacak..

-Daha bu yıl başında birçok harfin yazımı (r,s,Y,S gibi) değiştirilmişti. Şimdi butun yazi sistemi değiştiriliyor. Amerika yi yeniden keşfetmeye gerek yoktu.Olan yazısı ecüş bücüş hale helen nesle oldu. Büyük kayıp.

-Kendi adıma ve seneye birinci sınıf olacak kızım adına çok sevindim yerinde bir karar olmuş teşekkürler!

-Nisan 1'e iki gün daha var ama

-Herkese benden çay

-Nihayet,geç kalmış bir karar.

-Çok doğru bir karar olmuş

-Haberi az önce öğrendim.Çoğu ilk bize çattı.Bayağı zorluklarını yaşadık.Şimdi haydi düz yazıya.Bunu da  başarırız inşallah.

-MEB bu sefer doğru saati gösterdi.

-13 sene boşu boşuna çebelleştik.Yazık.

-Seneye 1. sınıf okutacak arkadaşlar için sevindim. Harf öğretmek başlı başına bir iş iken; harf bağlanacak mı, önceki harf ile şöyle bağlanır, sonraki ile şöyle bağlanır, kuyruğu şöyle olur, öbür harfle karışmaması için tepesi böyle olur kontrol etmeniz gereken bir sürü detay vardı. Bu kadar kurallı bir yazının karakteristik özelliği olması imkansız. Bunca senedir öğretiyorum herkes aynı kurallarla yazmaya çalışıyor çünkü müfredat öyle emrediyor. Yazabilen çocukların yazısı birbirinin kopyası iken, yazamayanlar için tam bir felaketti. Düz yazıyı yazamayan yine yazamaz ama bu kadar kural yok en azından.

-2. sınıf öğretmeniyim, yarın çocuklara el yazısını yasaklayacağım.

-Çok çok geç kalınmış bir karar. Kabusu yaratanlar, el yazısının kabus olduğunu er geç anlamış oldular.

-İnsan gözlerine inanamıyor değil mi?

-İnanamıyorum Gözümüz aydın arkadaşlar. Ben 3.sınıflara şimdiden başlayayım öğretmeye

Dik Temel Harflerle Eğitim-Öğretimin Detayları

Gelecek eğitim-öğretim yılından itibaren ilk okuma yazma eğitiminde el yazısı yerine dik temel harflerin kullanılmasına ilişkin detaylar belli oldu. İlkokul birinci sınıf öğrencileri, dik temel harflerle yazma eğitimine başlayacak, üçüncü sınıftan itibaren de 'sadeleştirilmiş el yazısı'nı içeren 'güzel yazı' dersi, haftalık 8 saatlik Türkçe dersleri içinde 2 saat verilecek.

Bitişik eğik el yazısıyla öğretim, 2004-2005 eğitim-öğretim döneminde 196 okulda pilot uygulama olarak başlatıldı. 2005-2006 eğitim-öğretim döneminden itibaren de Türkiye genelindeki tüm ilkokul birinci sınıf öğrencileri, ilk yazma eğitimini el yazısıyla almaya başladı.

Millî Eğitim Bakanlığı, el yazısı konusunda karar alırken kapsamlı çalışmalar yaptı. Üç boyutta ele alınan çalışmalar bir yıl sürdü. Öncelikle öğretmenlerin görüşleri toplandı, ardından öğrencilerin mevcut yazıları, tür ve estetik bakımından ele alındı. Öğrencilerin becerileri ve bu yazıya yatkınlıkları da incelendikten sonra son olarak dünyadaki el yazısı uygulamalarıyla karşılaştırılarak analizler yapıldı. Öğretmenlerin yüzde 80´i öğrencilerin zorlandığı yönünde görüş bildirdi. Nihai kararın verilmesinde Türkçe dersinin müfredat taslağında yer alan el yazısı uygulamasına yönelik geri bildirimler de etkili oldu.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce yapılan saha araştırmalarında sınıf öğretmenlerinin yaklaşık yüzde 80´i, öğrencilerin bitişik eğik yazıda zorlandıkları yönünde görüş bildirdi. Aynı araştırmada öğretmenlerin dik temel yazı öğretimini daha kolay buldukları sonucuna ulaşıldı. Öğrencilerin ilkokuldan sonra kullandıkları yazılar üzerine yapılan araştırmalarda ise sonuç daha çarpıcı oldu. Lise çağındaki, özellikle 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin yüzde 73´ünün dik temel yazıyı kullandığı tespiti yapıldı. Öğrencilerin el yazılarının tür ve estetik açısından incelenmesinde ise yüzde 53´ünün 'okunaklı', yüzde 27´sinin ise 'güzel' olarak değerlendirilebileceği sonucuna ulaşıldı. Türkiye´de el yazısına ilişkin araştırmaların nesnel değerlendirmeden uzak olduğu tespitini yapan Bakanlık, yurt dışındaki araştırma ve uygulamaları da gözden geçirdi. Bunun dışında, Bakanlığın müfredat taslaklarını kamuoyu görüşüne açmasının ardından en fazla görüş 'el yazısı' konusunda geldi. Türkçe dersine gelen 8 bine yakın görüşün yaklaşık 6 bininin yazı biçimi öğretimine dair olduğu, bitişik eğik el yazısının ilkokul birinci sınıflarda uygulanmasının değiştirilmesini isteyenlerin oranının yüzde 99,3 olduğu ortaya çıktı.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca komisyon kuruldu

Elde edilen verilerin ardından nasıl bir yazı biçimine geçileceğine dair MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığında uzmanlardan oluşan komisyon kuruldu ve el yazısını pedagojik ilkeler çerçevesinde araştıran çalışmalar yürütüldü. Çalışmaların sonunda Başkanlık, gelecek yıldan itibaren ilkokul birinci sınıflarda uygulamaya geçilecek metodun adını 'Dik Temel Harflerle Ses Esaslı Okuma Yazma Öğretimi' olarak kararlaştırdı. Buna göre öğrenciler, ilkokul üçüncü sınıftan itibaren ise daha az ayrıntılı, daha sade el yazısı eğitimini, haftalık 8 saatlik zorunlu Türkçe dersi içinde 2 saat almaya devam edecek.

Tüm kazanımlarda olduğu gibi çocuğun gelişim seyrine uygun bir hiyerarşi kuruluyor. Bu hiyerarşi içinde öğrencinin dik temel yazı ile ilk okumasını gerçekleştirmesi sağlanıyor. Türkçe derslerinin bir parçası olarak da güzel yazı kabiliyetinin geliştirilmesi hedefleniyor. Onun için ayrı bir ders olarak ´güzel yazı´ dersi adında bir ders, ayrıca bir seçimlik ders de konulmuyor. Öğrencilerin, Türkçe el yazısını üçüncü sınıftan itibaren güzelleştirmeleri için çalışmalar sürüyor.

El yazısı kaldırılmıyor

Yazı öğretimine dik temel harflerle başlanılacak, üçüncü sınıftan itibaren de el yazısı öğretilecek. İngiltere dahil birçok ülkede de dik temel harfler öncelikle öğretiliyor, ardından bitişik el yazısı eğitimi veriliyor.