2017 Temmuz-Aralık Öğretmenlerin Ek Ders ve Kurs Ücretleri

Melek Özçelik


2017 Yılında Öğretmenlerin EK Ders Ücretleri,MEB Kurs Ücretleri Kaç Lira Olacak?

2017 yılı Ocak-Haziran dönemi ek ders ücreti net 11.33 idi...Peki 2017 Yılı Temmuz-Aralık ne kadar olacak?

Girdikleri ve/veya girmiş sayıldıkları ders saatleri karşılığında öğretmenlere ödenen ek ders ücreti 2017 Temmuzdan itibaren arttı. 2017 yılının ikinci yarısı için toplu sözleşme hükümlerine göre öğretmenlere %4’lük bir zam verilecektir. Ancak yılın ilk altı ayında enflasyon rakamlarının memurlara verilen zamdan %2.89 çıkması nedeniyle memurlara 2017 yılının ikinci yarısı için %4+%2.89 yani toplamda %6.89’luk bir oranda zam verilecek. Öğretmenlerin 2017 Temmuz-Aralık döneminde alacakları ek ders ücretleri tablo halinde aşağıda belirtilmiştir. Ancak ücretler vergi dilimine girmemiş öğretmenler içindir.


2018 Yılı Öğretmenlerin Ek Ders,Nöbet ve Kurs Ücretleri 


Her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmadığı durumlarda öğretmenlere ek ders görevi verilebilmektedir.

Ek ders görevi karşılığında öğretmenlere verilecek ücretin miktarı ise; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, ilgili mali yıl bütçe kanunu ve ilgili dönem toplu sözleşmesinde yer alan hükümler ile aylık katsayısı esas alınarak belirlenmektedir.

Ek ders ücretlerinin hesaplanması

Öğretmenlere ödenecek ek ders ücretinin miktarı, eğitim durumlarına ve ders görevini yaptıkları yer ile zamana göre değişebilmektedir.

Ders görevi verilen öğretmenlere, mevcut belirlemelere göre ders saati başına;

**Gündüz öğretimi için 140 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ek ders ücreti ödenir. Öğretmenlerden yüksek lisans yapmış olanlara ek ders ücretleri %5 artırımlı, doktora yapmış olanlara ise %15 artırımlı ödenir.

**Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpımı tutarında ek ders ücreti ödenir. Öğretmenlerden yüksek lisans yapmış olanlara ek ders ücretleri %5 artırımlı, doktora yapmış olanlara ise %15 artırımlı ödenir.

Öte yandan, bu şekilde belirlenen ek ders ücreti;

-Özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda görevli öğretmenlere %25 fazlasıyla ödenir.

-Özel eğitime muhtaç öğrencilere yönelik olarak açılan özel sınıf öğretmenlerine %25 fazlasıyla ödenir.

-Cezaevlerinde görevli öğretmenlere %25 fazlasıyla ödenir.

-Destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere %100 fazlasıyla ödenir.

Toplu sözleşmenin öğretmenlerin kurs ücretleri ile ilgili maddesi

'Madde 23- (1) Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında açılan kurs merkezlerinde görev yapan yönetici ve öğretmenler hariç olmak üzere normal çalışma saatleri dışında bu merkezlerdekurs süresince fiilen çalışan memurlara, bu çalışmaları karşılığında ayda 50 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin iki katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenir.'

Ek ders ücretinin miktarı

Ders saati başına ilgili öğretmen için belirlenmiş olan gösterge rakamının ders görevinin yapıldığı dönemde geçerli olan aylık katsayısıyla çarpımı suretiyle hesaplanan ek ders ücretinden, gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.

Buna göre, 2017 yılının ikinci aylık döneminde, öğretmenlerin ders başına alacağı ek ders ücretinin net miktarı şöyle olacak:

2017 Temmuz-Aralık Dönemi Ek Ders Ücretleri (Net ücretler belirtilmiştir.)

Öğretmenlerin 2017 Temmuz-Aralık döneminde alacakları ek ders ücretleri aşağıda belirtilmiştir. Ancak ücretler vergi dilimine girmemiş öğretmenler içindir. Yılın ikinci döneminde öğretmenlerin %20’lik vergi dilimlerine kısa sürede girdiklerinden öğretmenlerin 2017 temmuz ek ders ücretlerin yanına vergi dilimli hali de yansıtılmıştır.

Ek ders ücreti (Gündüz) : 12,11 TL (%20 vergi dilimli hali 10,66 TL)

Ek ders ücreti (Gece) : 12,98 TL (%20 vergi dilimli hali 11,42 TL)

Takviye ve Yetiştirme Ek dersi (Gündüz-Hafta içi) : 24,23 TL (%20 vergi dilimli hali 21,32 TL)

Takviye ve Yetiştirme Ek dersi (Saat 18.00’den Sonra ve Hafta sonu) : 25,96 TL (%20 vergi dilimli hali 22,84 TL)

Kaynak:Akşam