2017 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Tayin Başvuruları Başladı

Melek Özçelik


2017 Yılı Öğretmenlerin İl İçi Tayin-Atama Başvuru Onay Modülü Açıldı

MEB, il içi tayinleri için başvuru ekranı MEBBİS üzerinden açıldı.

Başvuru için TIKLAYINIZ (MEBBİS Girişi Yapılacak)Hatırlatmalar:

Başvuru sırasında tercih listesinde açık olan olmayan tüm okullar listeleniyor.

-Kılavuzda belirtilen esaslara aykırı tercihte bulunanların başvuruları reddedilecektir !

-Sıra oluşturulduktan sonra hatalı tercih yaptıkları tespit edilenlerin sıraları iptal edilecektir !

-Sıra oluşturulduktan sonra tercih iptali kesinlikle yapılmayacaktır !

Başvuru sırasında şu iki madde onaylanmalı:

-Pansiyonlu okullara atanan öğretmenlere, 2013/3 sayılı Genelge gereğince pansiyonda belletici öğretmenlik nöbet görevi verilmesi hususunda bilgilendim.
-Beyan ettiğim bilgiler tarafıma ait olup doğrudur. Aksi takdirde “Gerçek dışı beyan ve usulsüz işlem” başlıklı Yönetmeliğin 62’nci maddesine göre hakkımda yapılacak işlemi kabul ediyorum.


2017 Yılı İl İçi Tayin Öğretmen İhtiyaç Listesi – İL İL Tüm TÜRKİYE

İL İÇİ TAYİNLE İLGİLİ ÖNEMLİ HUSUSLAR

1) İl içi yer değiştirme başvuruları 22-26 Mayıs 2017 tarihleri arasında alınacak; atamalar valiliklerce 6 Haziran 2017 tarihine kadar sonuçlandırılacak ve ataması yapılanların ilişik kesme işlemleri 12 Haziran 2017 tarihinden itibaren başlatılacaktır.

2017 İL İÇİ TAYİN TAKVİMİ

Başvuru: 22-26 Mayıs 2017
Atama Tarihi:6 Haziran 2017
İlişik Kesme : 12 Haziran 2017

2) 30 Eylül 2017 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, il içinde yer değiştirme isteğinde bulunabilecek.

3) İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, 26 Mayıs 2017 tarihi dikkate alınarak belirlenecek.

4) Halen görev yaptıkları eğitim kurumunda ihtiyaç ve norm kadro fazlası olan öğretmenler ile eğitim kurumlarında ikinci görev kapsamında yönetici olarak görev yapmakta olanlardan yöneticiliğe devam etmek istemeyenler, 3 yıllık çalışma şartı aranmaksızın yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

5) İl içinde isteğe bağlı yer değiştiren öğretmenler, aynı dönemde iller arasında isteğe bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacak. Ancak bunlardan, il içinde yer değişikliği yapıldıktan sonra mazeretleri oluşanlar, mazeret durumundan yer değiştirme isteğinde bulunabilecektir.

6) Başvuru süresi içinde öğretmenler, görevli oldukları eğitim kurumuna ya da kadrolarının bulunduğu il/ilçe milli eğitim müdürlüğüne dilekçe vermek suretiyle yer değiştirme başvurusunu elektronik ortamda iptal ettirebilecektir.Ancak İl içi isteğe bağlı yer değiştirme kapsamında görev yeri değiştirilen öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri iptal edilmeyecektir.

7) Öğretmenler, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecektir.

8) İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı halinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.