2018 AYT Matematik Testleri ve Cevapları (MEB)

Melek Ozcelik

2018 AYT-YKS Hazırlık İçin MEB'in yayınladığı matematik kazanım kavrama testleri ve cevapları

YÖK, İlk kez 2018 Yılın 24 Haziran Pazar günü yapılacak ikinci oturumun adı da Alan Yeterlilik Testi (AYT) oldu.

ÖSYM TYT örnek sorularını yayınlayarak bu yıl yapılacak TYT'nin sorularının önceki yıllarda yapılan YGS sorularından farklı olacağını,AYT sorularının ise önceki yıllarda yapılan LYS soruları gibi olacağını açıkladı.Ayrıca MEB 2018 YKS, 1.ve 2.oturum olan TYT ve AYT'de derslerin yüzdelik dilimlerini açıkladı.

Ve MATEMATİK dersinin belirleyici ders olduğu yüzdelik dilimlerle net olarak ortaya çıktı.Bu da 2018 YKS sınavında başarılı olacak bir öğrencinin mutlaka matematik dersine fazlasıyla önem verdiğini ortaya çıkardı.Özellikle Sayısal ve Eşit Ağırlık puan türünde sınavı kazanmanın yolunun matematik sorularından geçtiği çok rahat söyleyebiliriz.

Matematik dersi YKS'de puan türlerinde,toplamda yüzdelik ağırlıkları şöyle: Sayısal:%43 (YKS-AYT), Eşit Ağırlık:%43 (YKS-AYT), Sözel:%13 (TYT)

Görüldüğü gibi milyonlarca öğrencinin yarıştığı sınavda sözel öğrencisinin bile başarısı matematik-geometri sorularına bağlı.

Bu nedenle özellikle Sayısal ve Eşit Ağırlık öğrencilerine MEB'in yayınlamış olduğu aşağıdaki testleri çözmelerini tavsiye ediyoruz.

Diğer taraftan MEB, ÖSYM değişen yeni YKS-AYT sınav sistemine uygun testleri ÖDSGM adresinde yayınlamaya başladı.Yayınlanan matematik test sorularını ve cevaplarını buradan bir araya getirip konuları tek dosyada birleştirip yayınlayacağız.

MEB AYT için testleri ÖDSGM adresinde şu başlıklarla yayınladı:Türk Dili ve Edebiyatı B,Matematik B, Fizik B, Kimya B, Biyoloji B, Tarih B, Coğrafya B, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi B, Felsefe Grubu B,İngilizce B

Biz burada ÖDSGM adresinde yayınlanan ' Matematik B' testlerini konu konu bir araya getirip paylaşacağız. 

2018 YKS-AYT MATEMATİK Hazırlık Testleri ve Cevapları 

İndirmek istediğiniz konuya tıklayınız.

YKS 2.Oturum Matematik Türev ve Uygulamaları Testleri (7 adet)
YKS 2.Oturum Matematik Limit-Süreklilik Testleri (3 adet)
YKS 2.Oturum Matematik Dönüşüm Testi
YKS 2.Oturum Matematik Diziler Testleri (2 adet)

YKS 2.Oturum Matematik Üstel ve Logaritmik Fonksiyon Testleri (3 adet)

AYT Matematik Trigonometri Testleri (6 adet)

AYT Matematik Denklem ve Eşitsizlik Testleri (5 adet)
AYT Matematik Modüler Aritmetik Testleri
AYT Matematik Mantık Testi
AYT Matematik Katı Cisimler Testi

AYT Matematik Polinomlar Testleri
AYT Matematik Çember-Daire Testi
AYT Matematik Paraboller Testleri
AYT İkinci Dereceden Denklemler ve Fonksiyonlar Testleri
AYT Matematik Özel Dörtgenler Testleri
AYT Matematik Çokgenler Testi 
AYT Dörtgenler Testi
AYT Doğrunun Analitiği Testi
AYT Sayma-Olasılık Testleri
AYT Vektörler Testi
AYT Üçgen Testleri
AYT Fonksiyon Testleri
AYT Oran ve Orantı Testi
AYT Üslü ve Köklü İfadeler Testi 

AYT Denklemler Testi 
AYT Kümeler Testi  

TYT Türkçe-Matematik Kazanım Testleri ve Cevapları

2018 AYT Ders Ders Soru Sayıları

2018 YKS AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacaktır.

Sınav süresi 180 dk olacak.İkinci oturumda cevaplanacak test sayısına göre soru başına ayrılacak sürelerden açıklandı.Buna göre,İki test için soru başına ayrılacak süre 2,25 dk, üç test (120 soru) soru başına ayrılacak süre 1,5 dk ve tüm testler için soru başına düşen süre 1,125 dk olarak belirlendi.

İkinci Oturumdaki Testlerin İçeriği ve Soru Sayıları

İkinci Oturum-Sözel, Sayısal ve Eşit Ağırlık Testleri


Geçmiş yıllarda yapılan sınavlarda soru başına 0,81 - 1,68 dakika arasında değişen süreler verilmekte iken, Yükseköğretim Kurumları Sınavında soru başına 1,125 - 2,25 dakika arasında değişen süreler verilmiş olup bu süreler, geçmiş yıllarda yapılan sınavlardaki sürelerin gerisinde kalmamakta, hatta önüne geçmektedir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda, bilinçli bir adayın bir veya iki puan türünden bir programa müracaat edeceği varsayılmaktadır. Geçmiş yıllara ait istatistikler incelendiğinde de bu durum doğrulanmaktadır.

Bununla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavında puan türlerinin tümünden tercih yapmak isteyen adaylar için de yeterli süre verilmiştir.

YKS Sınavlarında Derslerin Yüzdelik Ağırlıkları 

TYT’de Türkçe, Sosyal Bilimler, Temel Matematik ve Fen Bilimleri testlerinin ağırlıkları ne olacaktır?

TYT’de her bir test, daha önce açıklandığı üzere “soru sayısı ile ilişkili” olacaktır. Dolayısıyla TYT sınavında, Türkçe testinin ağırlığı %33, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %17, Temel Matematik testinin ağırlığı %33, Fen Bilimleri testinin ağırlığı ise %17’dir.


Sözel puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarının birinci oturumda (TYT) ve ikinci oturumda (AYT) yer alan testlerin ağırlıkları ve katkısı ne olacaktır?

Sözel puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere “soru sayısı ile ilişkili” olarak, TYT’de Türkçe testinin ağırlığı %13, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %7, Temel Matematik testinin ağırlığı %13 ve Fen Bilimleri testinin ağırlığı %7 olmak üzere TYT’nin yerleştirme puanına katkısı % 40;
AYT’de aynı şekilde soru sayıları ile ilişkili olarak Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ağırlığı %30, Sosyal Bilimler-2 testinin ağırlığı %30 olmak üzere AYT’nin yerleştirme puanına katkısı %60’dır. Testlerin ayrıntılı olarak ağırlıkları tabloda gösterilmiştir.


Sayısal puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarının, TYT’de ve AYT’de testlerin ağırlıkları ve katkısı ne olacaktır?

Sayısal puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere “soru sayısı ile ilişkili” olarak, TYT’de Türkçe testinin ağırlığı %13, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %7, Temel Matematik testinin ağırlığı %13 ve Fen Bilimleri testinin ağırlığı %7 olmak üzere TYT’nin yerleştirme puanına katkısı % 40;
AYT’de ise aynı şekilde soru sayıları ile ilişkili olarak Matematik testinin ağırlığı %30, Fizik, Kimya ve Biyoloji testlerinin ağırlığı %10 olmak üzere, AYT’nin yerleştirme puanına katkısı %60’dır. Testlerin ayrıntılı olarak ağırlıkları tabloda gösterilmiştir.


Eşit Ağırlık puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarının, TYT’de ve AYT’de testlerin ağırlıkları ve katkısı ne olacaktır?

Eşit Ağırlık puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere “soru sayısı ile ilişkili” olarak, TYT’de Türkçe testinin ağırlığı %13, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %7, Temel Matematik testinin ağırlığı %13 ve Fen Bilimleri testinin ağırlığı %7 olmak üzere TYT’nin yerleştirme puanına katkısı % 40;AYT’de ise aynı şekilde soru sayıları ile ilişkili olarak Matematik testinin ağırlığı %30, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinin ağırlığı %30 olmak üzere AYT’nin yerleştirme puanına katkısı %60’dır. Testlerin ayrıntılı olarak ağırlıkları tabloda gösterilmiştir.


Dil puanı ile yerleşilebilen lisans programlarının, TYT’de ve AYT’de testlerin ağırlıkları ve katkısı ne olacaktır?

Dil puanı ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere “soru sayısı ile ilişkili” olarak, TYT’de Türkçe testinin ağırlığı %13, Sosyal Bilimler testinin ağırlığı %7, Temel Matematik testinin ağırlığı %13 ve Fen Bilimleri testinin ağırlığı %7 olmak üzere TYT’nin yerleştirme puanına katkısı % 40;
Yabancı Dil oturumunda ise aynı şekilde soru sayıları ile ilişkili olarak Yabancı Dil testinin ağırlığı %60, Yabancı Dil testinin yerleştirme puanına katkısı %60’dır. Testlerin ayrıntılı olarak ağırlıkları tabloda gösterilmiştir.