2018 FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi Başvuruları Başladı

Melek Ozcelik

Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından 2-3 Kasım tarihlerinde düzenlenecek “FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018” için bildiri sunum başvuruları başladı.

Ankara ATO Congresium’da gerçekleşecek olan etkinlikte öğretmen, akademisyen, öğrenci ve teknoloji sağlayıcılarının fikir ve tecrübelerini bildiriler ve atölye çalışmalarıyla paylaşmaları için imkân ve ortam oluşturulması amaçlanıyor. Ayrıca bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek Zirve ile Türkiye’de eğitim teknolojileri alanında yapılacak yeni araştırmalara yön verilmesi, paydaşların eğitim teknolojileri alanında yaptığı iyi örneklerin paylaşılması hedefleniyor. Önceki yıl 3 bine yakın katılımcı ve 155 konuşmacının yer aldığı Zirve’de 31 oturum, 4 panel ve 50 atölye çalışması yapıldı. Basılan bildiri kitabı ile Zirve; eğitim teknolojileri ile ilgili gelişmelerin sadece takip edilmediği aynı zamanda gelecek için kayıt altına alındığı, alandaki Türkiye’nin en geniş çaplı etkinliği olarak kabul ediliyor. 

Zirvede bu yıl yer alacak konu başlıkları ise şöyle: “Kodlama, Kod Eğitimi”, “Geleceğin Teknolojik Sınıfları”, “Oyun Tabanlı Öğrenme, Oyunlaştırma”, “Eğitimde Mobil Öğrenme”, “e-İçerik Geliştirme”, “Üç Boyutlu Teknolojiler”, “Eğitimde Bilinçli ve Güvenli İnternet Kullanımı”, “Eğitimde Etkin ET (Etkileşimli Tahta) Kullanımı”, “Eğitimde Engelsiz Bilişim”, “STEM”, “Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme”, “Robotik Eğitimi”, “Teknoloji Destekli Öğretmen Mesleki Gelişimi”, “Uzaktan Eğitim”, “Nesnelerin İnterneti”, “Öğrenci Merkezli Eğitimde Teknoloji Destekli Başarılı Uygulamalar”, “Göç ve Acil Durumlarda Eğitim, Eğitim Teknolojileri ve Uygulamaları”, “Dil Öğretiminde Teknoloji Kullanımı”, “Yapay Zekâ”, “Bilişim Etiği”, “Eğitim ve Sosyal Medya”. FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2018 ’e  fatihprojesietz.meb.gov.tr  adresinden bildiri özetleri gönderilebilecek.

Sunum   dilleri Türkçe ve İngilizce olacak Zirve’nin diğer önemli tarihleri ise şöyle:

Bildiri Özeti Son Gönderim Tarihi: 5 Ekim 2018

Kabul Edilen Bildirilerin İlanı: 15 Ekim 2018

Zirveye Dinleyici Olarak Katılım İçin  Son Kayıt Tarihi: 1 Kasım 2018

Bildiri Tam Metni Son Gönderim Tarihi: 1 Aralık 2018

FATİH Projesi Eğitim Teknolojileri Zirvesi 2017 Bildiri Kitabı için TIKLAYINIZ