2018 TYT Soruları Nasıl Olacak? İşte Örnek TYT Soruları!

Melek Ozcelik

ÖSYM 2018 TYT örnek sorularını nihayet yayınladı.

ÖSYM bu gün 2018 TYT sınavı için örnek soru kitapçığı yayınladı.

Yayınlanan kitapçık birebir sınav formatında hazırlanmış.Yayınlanan örnek soru sayıları,Türkçe:40,Matematik:40,Fen Bilimleri:20,Sosyal Bilimler:25 Yayınlanan örnek kitapçıkta her dersin alanında kaç soru yer aldığı ayrıntılı bir şekilde belirtilmiş:

Bu testte Türkçe alanına ait 40 adet örnek soru vardır.

Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
(16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda olmayan veya farklı
müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 adet örnek soru vardır.

Bu testte Temel Matematik alanına ait 40 adet örnek soru vardır.

Bu testte sırasıyla, Fizik (1-7), Kimya (8-14), Biyoloji (15-20) alanlarına ait toplam 20 adet
örnek soru vardır.

2018-TYT İÇİN ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI için TIKLAYINIZ 

ÖRNEK SORULARDAN BAZILARI

2018-ÖRNEK SORU KİTAPÇIĞI için TIKLAYINIZ 


2018 TYT Türkçe-Matematik Testleri ve Cevapları(MEB) - TIKLAYINIZ


DAHA YAPILAN AÇIKLAMA

Dil ve Matematik, bütün bilim alanlarının  ortak ifade aracıdır.  Bundan dolayı bu iki dili kullanarak TYT’de adayların sözel ve sayısal yeterliliklerini ölçmek istiyoruz.

Türkçe Testinde; sözel alanlardaki yeterlilikler esaslı, diğer sosyal bilimler dersleriyle de ilişkili olarak  Türkçeyi doğru kullanma, okuduğunu anlama ve yorumlama, kelime hazinesi, temel cümle bilgisi ve imla kurallarını kullanma becerileri ölçülecektir.

Temel Matematik Testinde; sayısal alanlardaki yeterlilikler esaslı, diğer fen bilimleri dersleriyle de ilişkili olarak  temel matematik ve bilim kavramlarını kullanma ve bu kavramları kullanarak işlem yapma, temel matematiksel ilişkilerden yararlanarak soyut işlemler yapma, temel matematik prensiplerini ve işlemlerini gündelik hayatta uygulama becerileri ölçülecektir.

Özetle, bilgiyi ezberlemeye dayalı bir çerçeveden uzaklaşıp ölçmede muhakeme, anlama ve çıkarımda bulunma evresine geçmek istiyoruz.

2) TYT’ye yönelik örnek sorular yayınlanacak mıdır?

Evet. ÖSYM tarafından en yakın zamanda  TYT örnek soru  ve cevapları yayınlanacaktır.

Bu arada ÖYSM son değişiklikle 2018 TYT de Sosyal bilimlerden 20,fen bilimlerinden 20 soru sorulacağını açıkladı.Böylece 2018 TYT de toplam 120 soru sorulacak.Sınav süresi 135 dakika olacak.Her bir soru için ortalama süre 1,125 dk

2018 TYT Ders Ders Soru Sayıları

Türkçe (40), Sosyal Bilimler (20), Temel Matematik (20), Fen Bilimleri (20)

Sosyal bilimler;Coğrafya,Din Kültürü,Felsefe ve Tarih derslerinde oluşuyor.Her bir dersten 5 er soru sorulacak.

Biyoloji 6 ,fizik ve kimyadan 7'şer soru sorulacak.

Değerli Öğrenciler!

ÖSYM'nin ilk soruya verdiği uzun cevaptan TYT Matematik sorularının hangi tarz olacağı üç aşağı beş yukarı anlaşılıyor.

ÖSYM'nin verdiği cevaba göre TYT sorularının ALES tarzı olacağını söyleyebiliriz demiştik ama son değişiklikle eski YGS tarzı olacak gibi.

Hatta burada iki adet ALES sorusu paylaşmıştık.

Bu gün basına yansıdığına göre YÖK kaynakları, geçen haftalarda öğrencilerine yeni sisteme uygun deneme sınavı yapan bir özel okulun sorularını çok beğendiklerini, TYT'de de benzer nitelikli soruların yer alacağın açıkladığı yazıldı.

Konuyla ilgili basına yansıyan haber:
'Sorular yukarıdaki örneklerde olduğu gibi öğrencinin analiz yeteneği ölçecek. TYT'den elde edilen puanlar meslek yüksekokullarına girişte kullanılacağı için soruların ağırlıklı olarak 9 ve 10'uncu sınıf müfredatından çıkması bekleniyor.

Çünkü bu sınıflarda tüm lise türlerinde dersler ortak müfredattan işleniyor. Soru teknikleri ise bilgi sorgulamak yerine adayın analiz ve yorum gücünü sınayacak. Öğrenci sınav sırasında okuduğunu anlayan, problem çözme yeteneğini sınayan nitelikte sorularla karşılaşacaklar. TYT'de kesinlikle bilgi ölçen sorular sorulamayacak. Soruların ortalama yüzde 75'i her aday tarafından çözülebilecek türde olacak. TYT'nin yüzde 10'u 'çok kolay', yüzde 20'si 'kolay', yüzde 40 ila 45'i herkesin çözebileceği 'normal zorlukta', yüzde 20'si 'orta derecede zorlukta', yüzde 10'u ise 'seçici sorulardan' oluşması bekleniyor. Sınav içeriği geçmiş yıllara göre aynı olacak. Hatta sistem sadeleştiği ve adayları elemeye değil, yerleştirmeye odaklandığı için soruların geçmiş yıllara göre çok daha kolay olması bekleniyor.

Ayrıntıları sorgulamak yerine daha genel bir sorgu içeriği bekleniyor. Adayların yapması gereken tek şey tüm tartışmalara kulak tıkayıp kazanım elde etmeye devam etmek.'

2018 TYT SAYISAL VE SÖZEL YETERLİLİK KAZANIM TESTLERİ

MEB önümüzdeki günlerde örnek TYT soruları yayınlanır yayınlanmaz (belki de daha evvel) kazanım kavrama testlerini yayınlandığı ÖDSGM sitesinde TYT sınavına hazırlık için TÜRKÇE-Sözel Yeterlilik ve MATEMATİK-Sayısal Yeterlilik kazanım kavrama testlerini yayınlayacak.

Takip etmek için TIKLAYINIZ

YORUM : TYT sınavında özellikle temel matematik testinde temel matematik bilgisi ölçülecek olup bunun yanında hızlı sayısal muhakeme yapıp sonuca hızlı ulaşabilen öğrenciler karlı çıkacak.Türkçe testinde de bol bol kitap okuyarak hızlı okuyabilen ve okuduğunu anlayabilen öğrencilerin işine yarayacak. 

Matematik sorularında okuduğunu hızlı yorumlamak çok önemli olacak.

YKS-TYT İLE İLGİLİ EN ÇOK SORULAN SORU VE CEVAPLARIN TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ