2018 TYT Soruları Zor muydu? Kolay Mıydı? Uzman-Öğrenci Görüşleri

Melek Ozcelik

2018 TYT Matematik,Türkçe,Sosyal ve Fen Bilimleri Soruları Nasıldı? Zor muydu? Kolay Mıydı? Uzman-Öğrenci Görüşleri,Yorumları:

Üniversite adaylarının katıldığı,İlk kez bu yıl uygulanan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) birinci oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 12.30'da sona erdi.Üniversite adaylarına, Türkçe testinden 40, sosyal bilimler testinden 20, temel matematik testinden 40, fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 sorunun yöneltildiği TYT, 135 dakika sürdü.Sınavdan sonra aslında öğrencilerin sorularla ilgili yorum ve görüşlere hiç bakmadan yarın ki 2.oturuma odaklanmaları gerekir ancak yine de soruları merak eden epey öğrenci ve veli var.

Biz de konuyla ilgili basına yansıyan haberleri ve sosyal medyaya yansıyan öğrenci ve uzman görüşlerini burada paylaşmaya çalıştık.Uzman Görüşleri-Yorumları

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları zümre başkanları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YSK) 1. oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) kuralları, formülleri ya da soru tiplerini ezberleyen öğrenciler için başarılı bir sınav olamayacağı görüşünde birleşti.

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları zümre başkanları, YKS'nin 1. oturumu olan TYT'yi değerlendirdi. Uzmanlar, 2018 TYT'de sözel alanda okumaya dayalı bilgi ve yorum gerektiren soruların, sayısal alanda ise mantığa dayalı soruların ağırlıklı olduğunu, bu nedenle kuralları, formülleri ya da soru tiplerini ezberleyen öğrenciler için başarılı bir sınav olamayacağı görüşünde birleştiklerini belirterek, TYT'nin bilginin yanı sıra muhakeme, okuduğunu anlama, yorumlayabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme ve çıkarımda bulunabilme becerisini ölçen sorulardan oluştuğunu, bu nedenle de sayısal alan sorularının bile sadece işlem yaparak çözülemeyeceğini kaydetti. Sınavdan çıkan Nesibe Aydın Okulları öğrencilerinin yorumları doğrultusunda sınavı değerlendiren uzmanlar, matematik ve Türkçe sorularının oyalayıcı olması nedeniyle üst düzey öğrencilerin bile ucu ucuna yetiştirdiği bir sınav olduğunu, özellikle TM öğrencilerinin matematik bölümünde zorlandığı için alan dışı fen bölümüne zaman ayırmakta güçlük çektiklerini ifade etti. Uzmanlar, TYT oturumuna ilişkin olarak sınavdan çıkan öğrencilerden aldıkları yorumlar çerçevesinde branş bazındaki değerlendirmeleri ise şöyle:' Matematik bölümü; 2018 TYT, 2017 YGS'ye göre daha zordu. Matematik sorularında geçen senelerdeki gibi müfredat dışı soru olmayıp, bilgiyi yorumlama ve mantıksal çıkarıma dayalı sorulardan hazırlanmış ve soru tipini ezberlemeyen, analitik düşünme yöntemlerini kavramış, temel problem çözme tekniklerini iyi hazmetmiş ve okuduğunu anlayan öğrencilerin başarılı olabileceği bir sınav olmuştur. Matematik sorularının çoğu kısa işlemli olmasına rağmen uzun paragraflı, okuduğunu anlama ve yorumlamaya yönelik sorulardan oluşmuştur. Geometri soruları, 2017 YGS'ye göre daha kolay, fakat klasik sorular yerine daha çok gündelik hayatla ilgili paragraflı kurgu sorular biçiminde hazırlanmıştır. Nesibe Aydın Okulları öğrencileri, TYT Matematik sorularının deneme sınavlarımızla hemen hemen aynı zorlukta olduğunu ve soruların benzerlerini daha önce bizim denemelerimizde çözdükleri için yadırgamadıklarını belirttiler.

Fizik bölümü; 30 Haziran 2018 tarihinde uygulanan TYT'nin tam olarak müfredat sınırları içerisinde kaldığı ve bütün soruların 9. sınıf ve 10. sınıf ünitelerinden sorulduğu gözlenmiştir. Bu anlamda sürpriz bir soru gelmemiş, alışıldık ve geçen yıllarda uygulanan YGS ayarında bir sınav uygulanmıştır. Müfredat sınırları içerisinde kalınmış olmasına rağmen, soru sayısının azlığı (7 soru) nedeniyle her konudan soruya yer verilmemiştir. MEB müfredatı ve kazanımlarına uygun olacak şekilde sınav tamamıyla işlemsiz ve yorumlama ile sonuca ulaşılacak sorulardan oluşmuştur. Fizik sorularının tamamının Nesibe Aydın Okullarının modül, aylık ödev, deneme sınavları gibi kaynaklarda karşılaşılan biçimde olduğu tespit edilmiştir. Bu anlamda Nesibe Aydın Eğitim Kurumları öğrencilerinin TYT Fizik bölümünde zorlanmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle başarımız Türkiye ortalamasının çok üzerinde olacaktır.

Kimya bölümü; 2018 TYT sorularının beklenilen düzeyde ve 2017 YGS sınav soruları ile aynı zorluk seviyesinde olduğu ve yorumdan çok bilgiye dayalı olduğu anlaşılmıştır. Sınavda müfredat dışı soru olmadığı gözlenmiştir. Sayısal işlemli soru sorulmamıştır. (Sorular, 9 ve 10. sınıf müfredatı kapsamındadır.) Soruların Nesibe Aydın Okulları deneme sınavları ve yayınlarına paralel düzeyde olduğu gözlenmiştir. Yayınlarımızı düzenli çözen öğrencilerin rahatlıkla çözebileceği düzeyde bir sınav olmuştur.Biyoloji bölümü; 2018 TYT sınav sorularının öğrencilerimizi çok zorlamadığı tespit edilmiştir. Ancak, özellikle matematik ve Türkçe'de zaman harcayan TM öğrencileri biyolojiye geçememişlerdir. Sınav, 9 ve 10. sınıf konularını içeren temel bilgileri ölçen sorulardan oluşmuştur. 9 ve 10. sınıf müfredatının hemen hemen her ünitesinden 1 soru sorulmuştur.

Türkçe bölümü; 2018 TYT'de dil bilgisi sorularının 2017 YGS'ye göre daha fazla olduğu, ancak bu soruların çok zor olmadığı, anlatım bozukluğu ve cümle türleri dışındaki konuların tarandığı bir sınav olduğu görülmüştür. Anlam bilgisi konularıyla ilgili soruların orta düzey zorlukta olduğu, bazı soruların çeldiricilerinin öğrencileri zorladığı, bu nedenle de geçen yılki YGS'ye yakın zorlukta bir sınav olduğu saptanmıştır. Genel olarak değerlendirildiğinde Türkçe sorularının orta seviyede zorlukta olduğu, ancak uzun paragraf soruları sebebiyle oyaladığı tespit edilmiştir. Yayımlanan TYT 2018 örnek sorulara benzer nitelikte ve zorlukta bir sınav yapılmıştır.

Tarih bölümü; 2018 TYT Tarih soruları müfredata uygun, genel olarak yoruma dayalı ve 9, 10 ve 11. sınıflara eşit olarak dağıtılmış olup, 1 adet de görsele dayalı yorum sorusu olduğu gözlenmiştir. 2018 TYT Tarih soruları, 2017 YGS soruları ile bir paralellik göstermektedir. Her düzeydeki öğrencimizin yorumu tarih bölümündeki soruların kolay olduğu yönündedir. Soruların Nesibe Aydın Okullarına ait deneme sınavlarıyla benzerliği dikkat çekmiştir.

Coğrafya bölümü; 2018 TYT Sosyal Bilimler testindeki coğrafya soruları, müfredatı tam anlamıyla tarayamamıştır. Bu nedenle müfredattaki kazanım sayısı ile soru sayısının uyumsuz olma durumu ortaya çıkmıştır. 2018 TYT Coğrafya sorularının, 2017 YGS sorularına göre daha kolay olduğu gözlenmiştir. Sınavda disiplinler arası etkileşimi içeren bir soru sorulmamıştır. Sınavın zorluk seviyesi orta düzeydedir. Soruların genel olarak bilgiyi ölçme ve yorumlamaya yönelik olduğu belirlenmiştir.

Felsefe bölümü; 2018 TYT Felsefe sorularında bilgiyi, bilgiyi yorumlamayı ve okuduğunu bildikleriyle pekiştirmeyi gerektiren soruları içeren bir dağılım gözlenmiş olup, soruların ince bilgi ve dikkat gerektirdiği şeklinde bir detay tespit edilmiştir. Bu yılki soruların uzun paragraflar içeriyor olmasının, öğrencileri zorlayabileceği düşünülebilir. Müfredat dışı soru olmayıp, içeriği açısından önceki yıllara benzer bir yapıya bağlı kalınmıştır. Öğrencilerden gelen yorumlar doğrultusunda TYT Felsefe sorularının geçmişte uygulanan YGS'ye göre biraz daha zor olduğu söylenebilir.

Din kültürü ve ahlak bilgisi bölümü; bu yılki TYT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları geçen yıllın soruları ile paralellik göstermektedir. Bilgi ile yorum noktasında daha fazla muhakeme yeteneği aranmaktadır. Teyemmüm ve taassup ile ilgili sorular öğrencileri bilgi noktasında zorlamıştır. Sorular genel olarak okul denemelerimize yakın olup, öğrencilerimizin birçoğu, 2018 TYT'de zaman konusunda problem yaşadığını söylemiştir.'

TYT'de, Türkçe ve matematikte süre yetmedi!

İlk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. TYT'ye 2 milyondan fazla aday girdi. 120 sorunun yer aldığı TYT'de 40'ar soru yöneltilen Türkçe ve matematik bölümünde süre öğrencilere yetmedi. Gazete Habertürk'ten Bürde Özçakır'ın haberi...

Üniversiteli olmak için 2.3 milyon genç dün sınav maratonuna başladı. İlk kez uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) dün yapıldı. TYT'ye 2 milyon 381 bin 784 aday girdi.

Tüm adayların girmek zorunda olduğu TYT saat 10.15'te başladı. 15 dakika kuralı uygulandı ve saat 10.00'dan sonra sınava adaylar giremedi. Birçok yerde adayların 15 dakika kuralına takılmamak için koşarak sınav salonlarına girdiği görülürken, sınava yetişemeyen adaylar oldu. Sınav 135 dakika sürdü. TYT'de toplam 120 soru yer aldı. Türkçe ve Temel Matematik testlerinden 40'ar soru yöneltildi. 20 Fen Bilimleri testi, 7'şer fizik ve kimya, 6 da biyoloji sorusundan oluştu. 20 Fen Bilimleri sorusunun dağılımı da 5'er tane tarih, coğrafya, din kültürü ve ahlak bilgisi ile felsefe oldu.

ADAYLAR ŞİKAYETÇİ  

Sınavdan sonra adaylar sosyal medya hesaplarından Türkçe ve matematik sorularının uzunluğundan yakındı ve sürenin yetmediğini söyledi. Eğitimciler de adaylarla hemfikir. Türkçe ve matematik soruları yüzünden süre yetmedi.

EĞİTİMCİLER NE DEDİ?

Fen Bilimleri Eğitim Kurumları, Uğur Okulları, Doğa Okulları, Bahçeşehir Koleji, Mektebim Okulları uzmanlarının TYT yorumları şöyle:

TÜRKÇE: Örnek TYT ve ÖSYM'nin geçmiş yıllardaki sınavlarına benzer. Yazım kurallarından 3 soruya yer verilmesi dikkat çekici. Uzun paragraf sorularında, öğrenci üzerinde oluşan zaman baskısı işleri zorlaştırdı. Sınavdaki anlam soruları gerek uzunluk gerekse yoğunluk bakımından okuma alışkanlığı olmayan öğrenciler için zorlayıcı oldu. 13 soru dilbilgisi geriye kalan sorular paragraf, cümlede anlam ve sözcükte anlam soruları. Bu paragraf soruları ALES formatında çıktı. Bir paragraf öncülünden üç dört soru soruldu. Sorular son 10 yılın sorularıyla paraleldi.

MATEMATİK: Örnek TYT sorularına benzedi. Okuduğunu anlamaya ve yorumlamaya dayalı, çok fazla bilgi istemeyen ama verilen bilgiyi yorumlayıp oradan çıkarım yapılmasını hedefleyen sorular. Soruların zorluk derecesi ortalama. Ayrıca uzun metinli ve çok işlemli olduğu için genel olarak adaylar süre sıkıntısı yaşadı. Geometri soruları şekilli ve öğrencinin daha fazla analiz yapmasını gerektirdi. Şekil ve metin arasındaki ilişkiyi görmek gerektiği için sorular zaman aldı.

FİZİK: Günlük hayata dair temel kavramları irdeleyen ve müfredat dahilinde açık, anlaşılır sorulardan oluştu: Kırılma sorusu fizik bölümünde diğerlerine göre ayırt edici soru oldu. Yorum ağırlıklı sorular. Ama bu tür sorular dikkat hatalarına açık oluyor.

KİMYA: Dikkatli bir öğrencinin çok rahatlıkla yapabileceği sorular.

BİYOLOJİ: Örnek sorular gibi 9 ve 10'uncu sınıf üniteleriyle sınırlı. Zorluk derecesi yüksek değil, rahat yapılır.

TARİH: YGS sorularıyla benzer. Görsellik üzerinden yorum yapmayı gerektiren bir soru sorulmuş. İki soru paragraf üzerinden yorum yapılarak çözülebilir. 2 İnkılap Tarihi sorusu basit bilgi sorusu. Tarih soruları zorlamadı. Sınavın konu kapsamını bilen ve soru kökünü dikkatli okuyan öğrencilerin yapacağı bir sınav.

COĞRAFYA: Bir mekan olarak dünyayı tanıma soruları sorulmuş. YGS sorularına benzer. Çalışan öğrenciler kolay yaptı. Çözüm ortalaması yüksek olur.

FELSEFE: Bilgiyi ölçen bir soru olmakla birlikte genel olarak yoruma dayalı. Soruların içinde geçen kişi isimleri ve kavramlar önyargı oluşturup sorunun zor algılanmasına sebep olacak nitelikte. Felsefe bilgisi iyi olmayan zorlandı.

TWİTTER YORUMLARI

-Abbas Güçlü: Uzun metinli sorular nedeniyle zaman sorunu yaşayan aday sayısı çok fazlaydı! Öğretmen ve iyi hazırlanan öğrencilere kolay gelen sorular, eski mezunlar ve meslek lisesi öğrencileri için pek de kolay değil,hatta zordu!Peki genel ortalama ne olur?Akşam saatlerinde belli olur.

Bu günkü üniversite sınavı için tarihin en kolay sınavıydı deniliyor! Matematik’te bile binlerce ful çeken çıkabilirmiş! Yani hemen herkes barajı aşacak gibi! Ne güzel! Umut tacirliğine, tam gaz  devam! Ama yarınki sınav, bu kadar kolay olmayacaktır! #yks18

-Cansu @heeedeliyim:Sistem değiştiğinden beri herkes tyt nin kolay olacağını ayt nin zor olacağını söylüyordu tyt kolay olansa yarın sabah biz kendimizi hiç yormayalım
-Furkan Sak@FurkanSak2:Türkçeyi yapan matematiği yetiştirememiştir matematiği yapan türkçeyi yetiştirememiştir ikisini yetiştiren cindir #yks18
-Yağmur Başak@Yagmuurbsk:Sınavda su icmedim cünkü zamanım yoktu #yks18
-Efe@merdumgirizzat:Full yapılacak matematikten süreyi yetiştiremediği için boş bırakanlar? #yks18
-SÖĞÜT AĞACININ YAPRA @velicansogutt:ÖSYM tarihinin en kolay sınavıydı ama en karmaşık ve yeni soru tipli sınavıydı. O karmaşıklığını çözdüğünüzde sorunun kolaylığı geliyordu ama mesele karmaşıklığı çözmede. Bu soru tiplerini aldığım hiçbir soru bankasında görmedim :d  #yks18
-Veli Davul @veli_davul:hayir yillardir her sene çıkan üslü,köklü,mutlaklar nerelere gitti ben anlamadim ki #yks18
-AHMET ÖZTAŞ@ahmett_oztas:Sınava Türkçeyle başlayıp Türkçeyle son verdim  #yks18