2020 Yılı MEB Sınavları Salon Başkanı-Gözetmen Görevli Ücretleri

Melek Ozcelik

2020 MEB Merkezi Sınav Salon Başkanı,Gözetmen vb..2019 Ocak-Haziran 6 Aylık Dönem Ücretleri Netleşti.

2020 yılı birinci yarısında MEB merkezi sınavlarda görev alacak kişilerin alacağı sınav ücretleri maaş katsayı oranına göre netleşti.MEB yaptığı sınavlarda görevli ücretlerini belirlerken memur maaş katsayıyı kullanmaktadır.Ocak-Haziran 2020 memur maaş katsayısı: 0,146061 olduğu için 2020 yılı sınav görevli ücretleri hesaplanırken bu katsayı kullanılacak.Toplu sözleşmeyle MEB sınavlarında görevli ücretleri ciddi artırılması nedeniyle öğretmenlerin hemen hemen hepsi de  yıl içerinde MEB'in yaptığı sınavlarda salon başkanı yada gözetmen olarak görev için başvuru yapıyor.Bu nedenle öğretmenlerin en çok merak ettiği konulardan biri de bu sınavlarda ödenen ücretlerin yeni zamla birlikte kaç lira olduğu.

Biz de memur maaş katsayısı belli olduğu için ücretleri aşağıdaki şekilde hesapladık.2020 Yılı Ocak-Haziran dönemi için ; Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Liseye Geçiş Sınavı/Mazeret  (Hafta Sonu)  Sınavlarında; Bina Yöneticisi, Bina Yönetici Yrd., Salon Başkanı, Gözetmen, Yedek Gözetmen ve Yardımcı Engelli Gözetmenlere anılan Usul ve Esaslar kapsamında ödenecek  sınav ücretleri 

2020 YILI MEB SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ  (OCAK-HAZİRAN)

2020 Ocak-Haziran dönemi sınav görevli ücretleri hesaplanırken; uygulanan gösterge ile memur zamlı maaş katsayısı olan 0,146061 çarpılır.Örneğin salon başkanını için uygulanan gösterge 1650 olup salon başkanı için ödenecek brüt ücret 1650.0,146061=241,00 TL bulunmuş olur.Sınav Ücret Ödemesi             : KBS

Brüt Ücretler:
Bina Yöneticisi 
                                   : 277,52 TL
Bina Yönetici Yardımcısı                      : 248,30 TL
Salon başkanı                                       : 241,00 Lira 
Gözetmen                                             : 233,69 Lira 
Yedek Gözetmen                                  : 175,27 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen                  : 292,12 TL

Net Ücretler
(%15 vergi dilimine göre)

Bina Yöneticisi                                     
: 233,78 TL
Bina Yönetici Yardımcısı                      
: 209,17 TL
Salon başkanı                                       : 203,02 Lira 
Gözetmen                                             : 196,86 Lira 
Yedek Gözetmen                                  : 147,64 TL
Yardımcı Engelli Gözetmen                   : 
246,08 TL%20 vergi diliminde olanlar alacakları net ücreti yukarıdaki brüt ücretlerin %80'ini hesaplayarak kolayca bulabilirler.Örneğin %20 vergi diliminde olan bir öğretmen salon başkanı olursa 2020 Ocak-Haziran döneminde sınav görev ücreti olarak 192,8 TL alır.Daha farklı dilim içinde benzer şekilde net ücret kolayca hesaplanabilir.

Not: 65 puan: Salon başkanı , 63 puan:Gözetmen (Salon görevlisi) 

Sınav görevlileri bir saat önceden görev yerlerinde hazır olmaları gerekiyor.Sabah 9:30 da olan sınavlar için 8:30'da,öğleden sonra 14:00 daki sınavlar için 13:00 da görev yerlerinde olmak gerekiyor.  

MEB Sınav Görevlerinin Puan Değerleri

2020 YILINDA GÖREV PUANLARI SIFIRLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı Mebbis üzerinden şu açıklamayı yaptı:'01.01.2020 itibari ile görevlendirmede esas alınacak puan sistemi değişmiştir.Bu değişikliğe göre aktif yıldaki görevlerden alınan puana göre sıralama yapılacaktır.Bu puanın eşitliği durumunda ise bir önceki yıldaki görevlerden alınan puan dikkate alınarak sıralama yapılacaktır.'

2020 YILINDA MEB'in YAPACAĞI SINAVLARIN TARİHLERİ -SINAV TAKVİMİ


Açık Okul ve Ortaöğretim Sınavları ve BİLSEM Sınav Görevlerinin Puan Karşılıkları

Salon Başkanı : 65
Gözetmen : 63
Cezaevi Salon Başkanı : 59
Cezaevi Gözetmen: 57
Yedek Gözetmen:47
Yardımcı Engelli Gözetmen:71
Bina Sınav Sorumlusu:78
Bina Sınav Komisyon Başkanı:75
Bina Sınav Komisyon Üyesi:61

E Sınav Sınav Görevlerinin Puan Karşılıkları

Uygulama İzleme Sorumlusu:166
Salon Başkanı:144
Gözetmen:133

MTSAS Sınavı Sınav Görevlerinin Puan Karşılıkları

Salon Başkanı: 122
Bina Sınav Komisyon Başkanı:141
Gözetmen:119
Yedek Gözetmen:89
Yardımcı Engelli Gözetmen:125
Bina Sınav Komisyon Üyesi:106 


MEB Sınavlarında Salon Başkanı ve Gözetmen Hangi Kriterlere Göre Belirleniyor?

MEB Açık Ortaokul-Lise ve Ehliyet Sınavlarında Görevlilerin Uyacağı Kurallar için TIKLAYINIZ


MEB SINAVLARINDA SALON BAŞKANLIĞI KRİTERLERİ

2018 yılından itibaren Mİlli Eğitim Bakanlı tarafından yapılan Merkezi Sınavlarla ilgili Sınav görevi puan ve salon başkanı olma kriterleri değişti.

Genel Açıklama ve Yenilikler

1.  Salon başkanı  ve gözetmenlerin  sınav  günü binalarda  kura çekilerek değil  Mebbis/Sınav İşlemleri modülü tarafından aşağıda belirtilen önceliklere göre sınavdan önce belirlenmesi,

Salon Başkanlarının Belirlenmesinde Öncelik Sırası aşağıdaki gibidir.

 - En az 3 kez salon başkanı veya gözetmen olarak görev yapmış olmak,

 - Okul / Kurum Müdür veya Müdür yardımcısı görevlerinde bulunmak,

 - Görev süresi fazla olmak,

  - Yaşı daha büyük olmak,

2. Kura Sisteminin sınav günü MEBBİS’ten yapılması

3. Aynı gün içerisinde yapılan oturumlu sınavlarda birden fazla oturumda görev alacak görevlilerin, görevine zamanında yetişebilmesi ve sınavlarda sorun yaşanmaması için aynı okulda görevlendirilmesinin sağlanması,

4. Salon görevlilerin belirlenmesi sürecinde okul dışında sınav yapılan; cezaevi, askeri tesis, ev veya hastane, çocuk ıslah evi, rehabilitasyon ve bakım merkezi vb. gibi binalarda “ Okul Dışında Sınav Yapılan Binalarda Görev Almak İstiyorum”şeklinde bir seçeneğin konulması ve bu binalarda görev yapacak personelin bu tercihe göre ve aşağıda belirtildiği gibi yapılması,

- Okul dışında sınav yapılan binalarda görevden kaçılmaması için hazırlık süresinin 100 dakika olarak uygulanması ve bu şekilde ücret değişmeden görevin puan ile cazip hale getirilmesi,

 - Okul dışında sınav yapılan binalarda birden fazla oturumda sınav olması durumunda, bu binada görev yapacak personelin tüm oturumlar için görevlendirilmesi,

5. Tek kişilik salonlarda sınava girecek engelli adaylar için okuyucu ve kodlayıcı hizmeti verecek Yardımcı Engelli Gözetmenlerinin belirlenmesi sürecinde, başvuru ekranına “Yardımcı Engelli Gözetmeni Olarak Görev Almak İstiyorum” şeklinde seçenek konulması

6. Görev yasağı biten personele görevde bulunduğu İl/İlçe de yasağın başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar yapılan sınavların ortalama puanının verilmesi.

7. Göreve yeni başlayanların görevde bulundukları İl/İlçe de göreve başlama tarihinden önce yapılan sınavların ortalama puanının verilmesi

8. Aşağıdaki talolarda belirtilen görevler için görev puanlarının hesaplanmasında; sınavın süresine, yönergede belirtilen hazırlık sürelerinin ( 60 dakika sınav öncesi, 15 dakika sınav sonrası olmak üzere toplam 75 dakika olarak )eklenmesi ve bu şekilde sınav türleri arasındaki oranların düşürülmesi.

9. Bina ve Salon Görevlileri Puanlama

Puan = Gösterge * ( 10 / (Toplam Sınav Süresi)

DİĞER SINAVLAR

2020 AÖF Sınavları Salon Başkanı-Gözetmen Görevli Ücretleri

2020 Yılı ÖSYM Sınavları Görevli Ücretleri