2020 Yılında Anadolu Üniversitesi AÖF Sınav Görevli Ücretleri Artacak Mı?

Melek Özçelik


Anadolu Üniversitesi AÖF 90TL olan görevli ücretleri 2020 yılında artacak mı?

Malum 2020 yılının Ocak ayında memur maaşlarına ve buna bağlı olarak hem MEB, hem de ÖSYM sınavlarında görevli ücretlerinde artış oldu.Bu sınavlarda ücret artışı olduğu için doğal olarak Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi sınavları görevli ücretlerinde de artış konusu çok merak ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde Eğitim-Bir-Sen ücret artışı için Anadolu Üniversitesine aşağıdaki şekilde talep ilettiğini dile getirmiştik.Ancak bu konuda henüz bir gelişme olmadı.Biz de ogretmenler.com olarak konuyu CİMER aracılığı ile sorma gereği duyduk.Bu gün konuyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nden cevap aldık.

Anadolu Üniversitesi Anadolu Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü'nin Sınav Ücretleri İle İlgili Cevabı:

Konu:Sınav Ücreti Hakkında (10.01.2020)
İlgi :CİMER başvurunuz.
2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemindeki sınavlar 2 gün süren 4 farklı oturumdan ibarettir.Gözetmen ücreti (90 TL) salon başkanı (100 TL) olup görevli kişiler gözetmen (4x90=360 TL) salon başkanı (4x100=400 TL) olarak ödenmekte olup,ücretlerin yeterli olduğu idaremizce düşünülmektedir.
Bilgilerinize rica ederim.'

Böylece 2020 yılında AÖF sınavlarında sınav gözetmeni ve salon başkanı için ödenecek ücretler netleşmiş oldu.

Salon Başkanı: 100 TL
Gözetmen: 90 TL


EĞİTİM-BİR-SEN'İN ANADOLU ÜNİVERSİTESİ'NE SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ ARTIŞI İLE İLGİLİ TALEBİ

Son yıllarda Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi görevli ücretleri MEB ve ÖSYM görevli ücretlerine göre oldukça düşük ödeniyor.Bu durum 2020 yılında değişir mi? değişmez mi? sorularının sorulduğu bu günlerde Eğitim-Bir-Sen'in bu konuda Anadolu Üniversitesine görevli ücretlerinin artırılması için başvuru yaptığı haberi geldi.

İşte 2020 Yılı Açık Öğretim Fakültesi Görevli Ücretlerinin Artırılması İle İlgili Eğitim-Bir-Sen'in Haberi:

'Eğitim-Bir-Sen olarak, Anadolu Üniversitesi’ne başvurarak, Açıköğretim Fakültesi sınavlarında görev alan personele, ÖSYM Başkanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmekte olan merkezî sınavlarda ödenmekte olan ücretten aşağı olmamak üzere sınav görev ücreti ödenmesi için düzenleme yapılmasını istedik.

Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan merkezî sınavlara ilişkin usul ve esaslar, Anadolu Üniversitesi Merkezî Sınav Yönergesi’nde düzenlenmiş olup, yönergenin 25. maddesinde, “Sınav görevlilerine ödenecek ücretler 29/5/2017 tarihli ve 2017/10383 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sınav ve Soru Ücretlerine İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında belirlenir” hükmü yer almaktadır.

Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan merkezî sınavlarda görev alan, çoğunluğunu öğretmenlerin teşkil ettiği kamu personeline, adı geçen yönerge maddesi kapsamında sınav görev ücreti ödenmektedir. Ancak bahse konu ücretler, emsali diğer merkezî sınavlarda Millî Eğitim Bakanlığı’nın ve ÖSYM’nin ödediği sınav ücretlerine nazaran çok daha düşüktür. Örneğin, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı ile Liseye Geçiş Sınavı/Mazeret (Hafta Sonu) sınavlarında görevlendirilen personele gözetmenlik görevi için 1600 gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı tutarında (221,53 TL); ÖSYM’nin yaptığı sınavlarda görev alan personele gözetmenlik görevi için 1500 gösterge rakamının memur maaş katsayısıyla çarpımı tutarında (207,69 TL) ücret ödenmektedir. Oysa aynı türden merkezî sınavlarda Anadolu Üniversitesi tarafından gözetmenlik görevi için sadece 90,00 TL ücret ödenmektedir. Üniversitenin sınav görev ücretlerinde 2019 yılında hiçbir artış gerçekleştirilmemiş, halen 2018 yılında belirlenen oranda ücret ödenmektedir.

Benzer nitelikte olan merkezî sınavlarda görevlendirilen öğretmenlerimiz için ÖSYM Başkanlığı’nın ve Millî Eğitim Bakanlığı’nın ödediği ücretin çok altında bir ödeme yapılıyor olması eşit işe eşit ücret politikasına aykırıdır.

Bu nedenle, açık öğretim sınavlarında görev alan personele, ÖSYM ve bakanlıkça yapılan sınavlarda ödenen ücretten aşağı olmamak üzere, emeklerinin karşılığı ve emsal ücretlere denk bir miktarda ödeme yapılması gerekmektedir.'

Bakalım Anadolu Üniversitesi Eğitim-Bir-Sen'in ücret artırma talebine nasıl bir karşılık verecek.Sizin adınıza konuyu merakla takip etmeye çalışacağız.Eğitim-Bir-Sen'in 'çoğunluğunu öğretmenlerin teşkil ettiği' ifadesinin de pek doğru olmadığını belirtelim.Sınavlarda MEB'in okulları kullanılırken ısrarla üniversiteli personeller daha çok görevlendiriliyor.Burası da ayrı bir tartışma konusu...