30 bin öğretmenden hangileri hemen göreve başlayacak?

Melek Ozcelik

MEB bugün yaptığı açıklamada, öğretmenlikte adaylığı kaldırılanların hemen göreve başlayacağını açıkladı.

MEB'in daha önce yaptığı açıklama gereğince, atanan 30 bin öğretmen direkt göreve başlamayacak, bu öğretmenler 15 ila 18 Şubat arasında il tercihi yaparak danışman öğretmen eşliğinde staja tabi tutulacaktır.Ancak, MEB bugün yeni bir açıklama yaptı ve 3 grup öğretmenin, staja tabi tutulmadan göreve başlayabileceğini belirtti.İŞTE 3 GRUP ÖĞRETMEN ADAYI İLE İLGİLİ MEB'İN D UYURUSU

10 Şubat 2016 tarihinde ilk atama ve milli sporcu kapsamında atananlardan adaylığı kaldırılmış öğretmenler;a) Özel öğretim kurumlarında eğitim personeli kapsamında (öğretmen, uzman eğitici, usta öğretici ve benzeri personel) adaylıklarının kaldırılmış olmasına bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğünün 12/05/2015 tarihli ve 2015/13 sayılı Genelgesi ve daha sonra bu konuda yapılan diğer açıklamalara göre aday öğretmen statüsünde sayılmayanlar,

b) Resmi kurumlarda eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil öğretmen unvanlı kadroda adaylıkları kaldırılmış olanlar,

c) Devlet üniversitelerinde en az iki yıl öğretim üyesi, öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi ve uzman olarak görev yapmış olanlar,15-18 tarihleri arasında elektronik başvuru formunda adaylıklarının kaldırıldığına ilişkin beyanda bulunacaklardır.

Bu kapsamda beyanda bulunanların atama kararnameleri 19 Şubat 2016 tarihinde atanmış oldukları il milli eğitim müdürlüklerine gönderilecektir.

İnsan Kaynakları Genel MüdürlüğüPaylaş: