4.Sınıf 1.Dönem 2.Yazılı Soruları (2015-2016)

Melek Özçelik

2015-2016 Yılı 1.Dönem 4.Sınıf Türkçe,Matematik,Fen Bilimleri ve diğer derslerin 2.Yazılı Soruları sitemizde...

Daha önce 6.ve 7.sınıfların 1.dönem 2.yazılı örnekleri ile ilgili haber yapmıştık.Şimdi de okul hayatında ilk kez yazılı ile karşılaşan İlkokul 4.sınıflar için başta 1.dönem 2.yazılı olmak üzere diğer yazılı sorularının paylaşım haberini yapıyoruz..

'MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VE İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ' nin 'Ölçme ve değerlendirmenin genel esasları' başlığında;

MADDE 20 – (3) İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.Görüldüğü gibi İlkokul 4.sınıflar için yönetmeliğe göre yazılı sınav yapılıyor.İlk kez yazılı sınavlara katılacak olan 4.sınıf öğrencilerinin yazılı sınavlardan iyi not alabilmeleri için daha önce yapılan yazılı sınavların sorularını çözmeleri oldukça önemli.4.Sınıfta alınan yüksek notlar öğrencinin ilerleyen okul yılları için iyi bir adım olacak.Bu nedenle,özellikle 4.sınıf öğrencilerine, daha önce sorular yazılı sorularını indirip çözmelerini öneriyoruz.

Aşağıda 2015-2016 yılına özel hazırlanmış 1.Dönem 2.Yazılı sorularını indirip çözebilirsiniz.

2015-2016 MÜFREDATINA UYGUN 4.SINIF YAZILI SORULARI

4.SINIF MATEMATİK 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

İlkokul 4.Sınıf Matematik 2.Yazılı Soruları (2015-2016) - 2 adet
4.Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

4.Sınıf Matematik 1. Dönem 2. Yazılı Soruları(2015-2016)
4.Sınıf Matematik 1. Dönem 2.Yazılı Soruları ve Cevapları


4.SINIF TÜRKÇE 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

4.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
1. Dönem 4.Sınıf Türkçe 2. Yazılı Soruları
4.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
4. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı Soruları Test

4.SINIF FEN BİLİMLERİ 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI

4.Sınıf Fen Ve Teknoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları
4.Sınıf Fen Bilimleri 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
4.Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem 2.Yazılı Soruları (2015-2016)

4.SINIF SOSYAL BİLGİLER 1.DÖNEM 2.YAZILI SORULARI 

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1.Dönem 2.Yazılı Soruları
4.Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 2. Yazılı Soruları


2015-2016 4.SINIF TÜM DERSLER TÜM YAZILILAR İLKÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

İlkokul 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin başarısı; gelişim düzeyleri dikkate alınarak öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen ders etkinliklerine katılımları ile öğretim programlarında belirtilen ölçme ve değerlendirme ilkelerine göre tespit edilir. Karnede “çok iyi”, “iyi” ve “geliştirilmeli” şeklinde gösterilir.

İlkokul 4 üncü sınıfta öğrenci başarısı; sınavlar ile ders etkinliklerine katılım çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilerin başarısı; sınavlar, ders etkinliklerine katılım ve varsa proje çalışmalarından alınan puanlara göre değerlendirilir.

Yani İlkokulda sadece 4.sınıflar için yazılı yapılırken ortaokulda tüm sınıflar için yazılı sınavı yapılıyor.

İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0-44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.

İLKOKUL VE ORTAOKULDA YAZILI SINAVLARIN SAYISI

a) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;

Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.

 Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

b) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.

c) Öğrencilere, her dönemde (Mülga İbare: 25/06/2015 tarihli ve 29397 sayılı R.G.) bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

d) Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.

e) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ve T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük derslerinden iki yazılı sınav yapılanlardan birincisi, üç yazılı sınav yapılandan ise ikincisi olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce her dönem merkezî sistemle ortak sınav yapılır. Sınavların yapıldığı günlerde okulda ders yapılmaz. Bu fıkranın uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Yönerge ile belirlenir.

f) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının 8 inci sınıflarında bu maddenin 5 inci fıkrasında belirtilen derslerden Bakanlıkça yapılacak merkezî sistem ortak sınavlarının takvimi ve süresi kılavuzla belirlenir ve sınav tarihinden en az bir ay önce duyurulur.