4.Sınıf İngilizce Konuları

Melek Ozcelik

2015-2016 Yılı 4.Sınıf İngilizce Konuları

İlk kez bu yıl okutulacak olan 4.sınıf ingilizce öğretim programına göre yeni konular,10 üniteden oluşmaktadır.Unit-1:In the Classroom
Unit-2::Children’s Day
Unit-3:Free Time
Unit-4:Cartoon Characters
Unit-5:My Day
Unit-6:Doing Experiments
Unit-7:Jobs
Unit-8:My Clothes
Unit-9:My Friends
Unit-10:Food and DrinksÖğretim programında 4.sınıf yeni ingilizce dersi ile ilgili şu açıklama yer almaktadır:

İlköğretim ilk kademe İngilizce eğitiminin en önemli hedefi çocukların İngilizce öğrenimine karşı olumlu tutum geliştirmeleridir. Bu nedenle, 4. sınıfta yapılması planlanan tüm etkinlikler çocukların ilgi alanlarına, sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine uygun olarak tasarlanmıştır. Başardıkları her etkinliğin, onların kendine güvenlerini,motivasyonlarını ve İngilizce öğrenmeye karşı olumlu tutumlarını artırması amaçlanmıştır. Dördüncü sınıfın temel kazanımları yiyecekler ve içecekler, renkler, sayılar,boş zaman etkinlikleri, günlük faaliyetler, meslekler, iş yerleri, giysiler, hava durumu, fiziksel ve kişisel özellikler, ülkeler ve milliyetler ile ilgili temel sözcükleri doğru sesletimleriyle öğrenmiş olmak; izin istemek, rica etmek ve bunlara uygun şekilde cevap vermek, temel ihtiyaçlarını belirtmek, basit komutlar verebilmek, yapabildiklerini ve yapamadıklarını söylemek, günün değişik bölümlerindeki rutin faaliyetlere ilişkin konuşmak, yapmaktan hoşlandığı ve hoşlanmadığı faaliyetlerden bahsetmek gibi temel günlük iletişim işlevlerini yerine getirebilmektir. Bu işlevleri gerçekleştirirken daha önceden kazanılmış sözcük ve işlev bilgilerini, hedef sözcükler ve işlevlerle harmanlayarak kullanabilmeleri amaçlanmaktadır. Dördüncü sınıf öğretim programı ağırlıklı olarak konuşma ve dinleme becerilerine odaklı ve etkin dil kullanımına dayalı bir biçimde tasarlanmış, aynı zamanda hedef yaş grubunun ilgi ve becerilerine uygun faaliyetler ile desenlenmiştir. Hedeflenen kazanımları edindirmek için tasarlanan etkinlikler özellikle dinleme ve konuşma becerisi odaklı olup, temelde, oyunlar, şarkılar, canlandırmalar, boyama, kesme-yapıştırma ve resim etkinliklerinin kullanıldığı iletişim ve dil üretimi odaklı çalışmalardır. Dolayısıyla, etkinlik tasarımında görsel, işitsel ve görsel-işitsel materyaller kullanarak zenginleştirilmiş sınıf ortamları sağlanması
planlanmıştır. Ayrıca sınırlı okuma ve yazma etkinlikleri özellikle proje ve portfolyo çalışmalarında kullanılmıştır. Bağlam belirlenirken ise, çocukların dünyasında mevcut olan ortam, dil ihtiyacı ve nesnelerden yola çıkılmıştır (örn: sınıfım, arkadaşlarım, boş zamanlarım, bir günüm vs.). Dili öğrenen/kullananların, sınıf içinde öğrendiklerini sınıf dışındaki yaşantılarına aktarabilmelerine olanak sağlayan yapılandırmacı bir yaklaşım hedeflenmiştir. “Benden-evrene” ilkesi, bağlam kurgulamasında öncelikli rol oynamış, programı oluşturan tema ve işlevler sarmal bir yapı ile tasarlanmıştır. Bu sınıfta, dili öğrenen/kullananların http://adp.meb.gov.tr adresinde bulunan portfolyo değerlendirme çalışmalarına bireysel olarak katılması özendirilmelidir. Dosyaların içerikleri dili öğrenen/kullananların bireysel portfolyolarına konulmalı ve öğrencinin gelişimi takip edilmelidir.Lider yayıncılığın kitapları okutulacak.3 Adet 4.Sınıf İngilizce Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabından oluşmaktadır.

4.Sınıf İngilizce Ders ve Öğrenci Çalışma kitapları (Lider yayıncılık)

Kitap-1
Kitap-2
Kitap-3