Abide Projesi değerlendirici eğitimi semineri yapıldı

Melek Ozcelik

AKADEMİK BECERİLERİN İZLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ (ABİDE) PROJESİ

Abide Projesi Değerlendirici Eğitimi Semineri Nevşehir'de yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından, “farklı madde formatlarını kullanarak üst düzey düşünme becerilerini ölçmeye yönelik başarı testlerinin geliştirilmesi ve öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerine sahip olma durumlarının belirlenmesi” amacıyla gerçekleştirilen ve Ankara’da tesadüfi olarak seçilen 26 ortaokuldaki 8.sınıf öğrencilerine 3 Haziran 2015’te pilot uygulaması yapılan Akademik Becerilerin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi (ABİDE) Projesi’nin “Değerlendirici Eğitimi Semineri” 31 Ağustos-4 Eylül 2015 tarihleri arasında Nevşehir’de yapılmıştır. Ulusal düzeyde bir izleme-değerlendirme çalışması olan ve esas uygulaması 2016 yılında yapılacak olan ABİDE Projesi’nde yer alan Türkçe, matematik, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarındaki açık uçlu maddelerin bilgisayar ortamında değerlendirilmesi, seminere katılan 140 branş öğretmeni tarafından gerçekleştirilmiştir.

Değerlendirici Eğitimi Semineri’nin açılış konuşması Araştırma, Geliştirme ve Projeler Daire Başkanı Bayram TARAN tarafından yapıldıktan sonra ABİDE Projesi ve maddelerin puanlanması amacıyla geliştirilen bilgisayar programı değerlendiricilere tanıtılmıştır. Başarılı geçen değerlendirme süreci sonunda yapılan kapanış töreninde Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Doç. Dr. Bayram ÇETİN, ABİDE Projesi’nin ulusal düzeyde yapılan bir izleme ve değerlendirme çalışması olarak önemini ifade eden bir konuşma yapmış ve seminer, katılımcı öğretmenlere katılım belgelerinin verilmesiyle sona ermiştir.MEB