Aday öğretmenler için pilot uygulama

Melek Özçelik

MEB, aday öğretmenlere uygulayacağı Performans değerlendirme Ölçeği için pilot uygulama yapacak

MEB, 15-18 Aralık 2014 tarihinde Samsun'da yapılan çalıştayda alınan karar doğrultusunda, Aday Öğretmenler Performans Değerlendirme ölçeğinin, pilot uygulamasını yapacak