Ankara MEM 2019 hedeflerini açıkladı

Melek Özçelik


Ankara Milli Eğitimi Müdürlüğü 2015 - 2019 Stratejik Planını yayınladı.

Satratejik planda Ankara'nın eğitim ve öğretime erişim,eğitim öğretimde kalite, kurumsal kapasite bakımından güçlü,zayıf yanları ve tehditlere tablo şeklinde yer verilmiş.

2019 YGS HedefleriAnkara MEM 2019 da , YGS net ve doğru sayıları konusunda oldukça güzel hedefler belirlemiş.Mesela YGS 2014 Fen Bilimleri ortalaması 5,54 iken 2019 hedefi 10 olarak tespit edilmiş.Hiç de fena sayılmayacak bir hedef.

Fatih Projesi kapsamında hizmet içi eğitim sertifikasına sahip olan öğretmen oranında hedef 2014 e göre 2019 için 6 kat civarı artırılmış.

Performans Göstergeleri

 

 

  

Stratejik planın değerlendirme aşamasında şu ifade oldukça dikkat çekici;Sonuç olarak Ankara Millî Eğitim Müdürlüğü 2010-2014 Stratejik Planı değerlendirildiğinde; belirlenen stratejik amaç, stratejik hedefler ile performans göstergelerine % 77,94 oranında ulaşıldığı görülmüştür. Millî Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan ilk stratejik plan olması da dikkate alındığında bu oranın başarı düzeyi daha iyi anlaşılabilir.

Ankara Milli Eğitimi Müdürlüğü 2015 - 2019 Stratejik Planı - PDF (iNDİREBİLİRSİNİZ)