BİLSEM 2017 Yılı Öğretmen Atama Takvimi ve Atama Yapılacak Branşlar

Melek Ozcelik

MEB BİLSEM'e Öğretmen Başvuru Kılavuzu.BİLSEM Öğretmen Atama Takvimi ve Atama Yapılacak Branşlar Belli Oldu

MEB'e (BİLSEM) Bilim ve Sanat Merkezlerinin öğretmen ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak öğretmen alımı yapılacak. Atamalara ilişkin başvuru ve onay süreci 06 - 17 Şubat 2017 tarihleri arasında  http://mebbis.meb.gov.tr  adresinden gerçekleştirilecektir.

Öğretmen seçme ve atama sürecine ilişkin iş ve işlemlerin kılavuzda yer alan hükümler doğrultusunda yapılması gerekiyor.BİLSEM'E ATAMA YAPILACAK BRANŞLAR-ALANLAR

Bilişim Teknolojileri,Biyoloji,Coğrafya,Felsefe,Fen Bilimleri-Fen ve Teknoloji,Fizik,İlköğretim Matematik,Kimya-Kimya Teknolojileri,Matematik,Müzik,Rehberlik,Görsel Sanatlar-Resim,
Sınıf Öğretmenliği,Sosyal Bilgiler,Tarih,Türk Dili ve Edebiyatı,Türkçe,Teknoloji ve Tasarım

Başvurusu yapılacak Bilim ve Sanat Merkezlerine ait norm kadrolar daha sonra  http://orgm.meb.gov.tr/ adresinden yayımlanacaktır.

SÖZLÜ DEĞERLENDİRME YAPILACAK

1) Sözlü sınav, Bakanlıkça belirlenecek bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacaktır.
2) Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacaktır. Bakanlıkça kendilerine herhangi bir yolluk veya yevmiye ödenmeyecektir.
3) Sözlü sınav, Ek-3 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu’na göre 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

Ek-3 Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme Sözlü Sınav Değerlendirme Formu 5 bölümden oluşur. Her bölüm 20 puan olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapılır. Toplam puan, her 5 bölümden elde edilen bölüm puanlarının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.

TERCİHLER VE ATAMALAR

1) Sözlü sınava giren adayların atamaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Ek-2 Değerlendirme Kriterleri Formu üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecektir.
2) Sözlü sınava girmeyen adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
3) Alanlara gore sözlü sınava giren adayların atamaya esas puanları Bakanlık tarafından http://orgm.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanacaktır.
4) Atamaya esas puanı 40 ve üzeri olan adaylar, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş norm kadronun bulunduğu bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.
5) Atamalar, alanlara göre atamaya esas puan üstünlüğü esas alınarak adayların tercihleri doğrultusunda Atama Takvimi’nde belirtilen tarihler arasında Bakanlıkça yapılacaktır.
6) Adayların atamaya esas puanlarının eşitliği hâlinde Ek-2 Değerlendirme Kriterleri Formu puanı fazla olan adaya öncelik verilecektir. Eşitliğin bozulmaması durumunda hizmet süresi az olan adayın atamasına öncelik verilecektir. Eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday kura ile belirlenecektir.
7) 40 ve üzeri puan almış adaylardan ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir.
8) Atama sonuçları, Millî Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü resmî İnternet sitesinde ilan edilecektir.

EK-2 DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ FORMU


BİLSEM 2017 ATAMA TAKVİMİ

BİLSEM 2017 ATAMA KILAVUZU

Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu'nu indirmek için  TIKLAYINIZ