Danışman öğretmenler için yeni yazı

Melek Ozcelik

MEB Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü,konunun daha iyi anlaşılması için,subat ayında ilk kez atanacak öğretmen adaylarına danışman öğretmenlik yapacak öğretmenlerin belirlenmesi ile ilgili yeni bir yazı yayımladı.T.C.MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE
İl Milli Eğitim Müdürlüğüne

İlgi a) Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü'nün 30.12.2015 tarih ve 13492368 sayılı yazısı
b) 17.04.2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Şubat ayında ilk ataması yapılacak öğretmenlerin adaylık süreçlerinin ilk dönemleri için danışman öğretmenlerin belirlenmesi gerektiği ve danışman öğretmenler belirlenirken göz önünde bulundurulması gereken kriterler ilgi (a) yazı ile belirtilmişti. Ancak gerek telefon gerekse e-posta ile iletilen sorulardan bazı hususların tam olarak anlaşılamadığı sonucuna varılmıştır.Bu nedenle danışman öğretmenler belirlenirken;

a) Sadece 10 yıl hizmet süresine sahip olma durumuna bakılmayıp en az 10 yıl hizmet süresine sahip öğretmenler arasından ilgi (a) yazıda belirtilen kriter veya kriterlere sahip öğretmenlerin bilgilerinin gönderilmesi,

b) Sayı olarak belli bir alt yada üst sınır aranmayıp ilgi (a) yazıda belirtilen danışman öğretmen kriterlerine uygun öğretmenlerin bilgilerinin gönderilmesi,c) Okul müdürü ya da müdür yardımcısı olarak görev yapan öğretmenlerin değil, fiili olarak öğretmenlik yapanların bilgilerinin gönderilmesi

hususlarına dikkat edilmesi konusunda bilgilerinizi rica ederim.

Doç. Dr. Ali YILMAZ
Bakan a.
Genel Müdür V.Paylaş: