E-Kurul ve Zümre Modülü Pilot Uygulanacak

Melek Ozcelik

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Yönergesi  ile  Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi  2017/Ağustos ayı itibarıyla yürürlüğe girdi.

MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğü Yönergeyle ilgili bu gün açıklama yaptı.Yıllık Plan Modülü üzerinden e-Kurul ve Zümre Modülünün bu yıl pilot uygulama yapılacağını duyurdu:



Duyurunun başlığı :'MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EĞİTİM BÖLGELERİ YÖNERGESİ İLE EĞİTİM KURULLARI VE ZÜMRELERİ YÖNERGELERİNİN E-KURUL VE ZÜMRE MODÜLÜ ÜZERİNDEN UYGULANMASINA İLİŞKİN DUYURU'



Tüm eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerimiz ile il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerimizin iş ve işlemlerini adı geçen Yönergeler hükümleri ve ekleri takvime göre yürütmeleri gerekmektedir.

Ancak, söz konusu Yönergelerde geçen  e-Kurul ve Zümre Modülü  Ankara ilinde il ve ilçe olarak tümünde, eğitim kurumu düzeyinde ise bazı ilçeleri kapsamında  http://e-mufredat.meb.gov.tr  adresindeki  Yıllık Plan Modülü  üzerinden pilot uygulama ile hizmete sunulmuştur. Sistemin tüm eğitim kurumlarına yaygınlaştırılabilmesi için bir dizi hizmet içi eğitim çalışmalarının yapılması, kademeli olarak sisteme giriş yapılmasının sağlanması, sistemin teknik ve idari yönetimi ile sistem üzerindeki yük testinin izlenmesi ve sonucuna göre tüm illerimizin sisteme dâhil edilmesi gerekmektedir.



Bu nedenle, söz konusu modül 2017-2018 eğitim ve öğretim yılı içinde; öncelikle pilot uygulamanın yapıldığı Ankara ilinde il, ilçe ve eğitim kurumları; Bursa, Konya, Gaziantep, Kayseri,  Giresun ve Kırşehir illerinde ise eğitim kurumları hâriç il ve ilçe düzeyinde kullanılacak, gerekli görülen hizmet içi eğitim çalışmaları en kısa sürede tamamlanacak, pilot uygulamalar genişletilecek, eğitim kurumu/ilçe/il düzeyinde sistemin teknik ve idari yönetimi ile yük testi izlenecek, ilerleyen zaman dilimi içinde tüm eğitim kurumlarımız sisteme dâhil edilmiş olacaktır.

Henüz sisteme giriş yetkisi bulunmayan il/ilçe millî eğitim müdürlüklerimiz ile eğitim kurumlarımız sistem üzerinden yapmaları gereken iş ve işlemlerini, sisteme giriş yetkileri verilinceye kadar yapılageldiği şekilde yürüteceklerdir.

Güncellenen “Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi” 25/08/2017 tarihi ile birlikte yürürlüğe girdi. İşte yeni yönergedeki değişiklikler;



• E-okulda “E-Kurul ve Zümre” modülü açılacak ve zümre ile şube öğretmenler kurulu toplantısı gündem maddeleri, toplantı ve saati 5 gün öncesinden bu sisteme girilecek ve okul idaresi onaylayacak.

Ardından zümrenin yapılmasının ardından alınan kararlar da yine aynı modüle işlenecek ve okul müdürünün modüldeki onayının ardından yürürlüğe girecek. Kararların uygulanmasının takibi de modül üzerinden yapılacak.

• Bununla birlikte yazılı kural tutanağı da yine hazırlanmaya devam edecek. Islak imzalar atılacak. Okul idaresine teslim edilecek.



-Okulunda tek zümre olan öğretmenler de bundan sonra müdür veya müdür yardımcısı başkanlığında zümre yapacak.

-Seçilen zümre başkanı 2 yıl süreyle görev yapacak ve ciddi bir durum olmadığı sürece zümre başkanlığından ayrılamayacak.

• İlçe/bölge/okul zümreleri için belirlenen tarihler de yönergede şöyle yer alıyor;
BİRİNCİ DÖNEM:  Eylül ayının ikinci haftasının ilk 2 iş günü içerisinde
İKİNCİ DÖNEM:  İkinci dönemin ilk haftasının ilk 2 iş günü içerisinde
SENE SONU:  Haziran ayının dördüncü haftasının son 3 iş günü içerisinde