E-Müfredat Okul Zümre Başkanının Yapacağı İşlemler

Melek Özçelik

E-Müfredat Modülünde E-Müfredat Okul (Eğitim Kurumu) Zümre Başkanının Yapacağı İşlemler

1) Kurul Tanımlama

e-mufredat.meb.gov.tr adresine Kişisel MEBBİS bilgileri ile giriş yapılır. Gelen ekrandan Yıllık Plan modülü seçilir. Eğitim Kurumu İşlemleri-Kurul Tanımlama ekranı seçilir. Gelen ekranda kurul adı, tarihi ve saati, kurul açıklamaları girilir. Bu üç bilgi girildikten sonra kaydetme işlemi yapılır. Kaydetme işleminden sonra kurul oluşur. Kurulun yanındaki kalem simgesi tıklanarak gündem, katılımcı listesi, başkan ve yedek başkan belirlenir. ***Kurul/Zümre bilgilerini katılımcıların görebilmesi için onaylıyorum*** ifadesinin yanındaki kutucuk işaretlenerek kayıt yapılır. (Bu işlemden sonra kurullar bilgi değişiklikleri ekranından değişiklik yapılacaktır.)
NOT : Zümre başkanı, kurul tanımlamasını kurul tarihinden en az 5 gün önce yapar. Katılımcıları belirlerken katılımcı gelen listede yoksa T.C. kimlik numarası ile eklenir.e-Müfredat Yönetim İşlemler Menüsü

2) Kurullar Bilgi Değişiklikleri (GEREKİYORSA)

Kurullar ilgili değişiklikler toplantı tarihine kadar zümre başkanı tarafından yapılabilir. Eğitim Kurumu İşlemleri-Kurullar Bilgi Değişiklikleri ekranı seçilir. Gelen ekranda ilgili kurul seçilerek yapmak istenen değişiklikle ilgili seçenek seçilir ve değişiklikler yapılır. “Kurulda/Zümrede belirtilen değişiklikler yapıldığında katılımcılara SMS gönderilmesini istiyorum.” ifadesinin yanındaki kutucuk işaretlenerek kaydetme işlemi yapılır.

3) Kurul Toplantı Bilgilendirme (Kararların Yazılması ve Onay)

Eğitim Kurumu İşlemleri-Kurul Toplantı Bilgilendirme ekranı seçilir. İlgili kurul seçilerek toplantı kararları her gündem maddesi için ayrı ayrı yazılarak kaydedilir. Kararlar girildikten sonra bütün katılımcılar kendi mebbis bilgileriyle giriş yaparak onay verdikten sonra zümre başkanı tarafından “Kurul/Zümre kararlarını okudum ve tümünü kabul ediyorum.” ve “Kurul/Zümre toplantısı sona ermiştir.” butonlarını işaretleyerek kaydetme işlemini yapacaktır.

4) Çıktı Alınması

Bütün katılımcılar ve zümre başkanı onayladıktan sonra kurul okul müdürlüğünce onaylanır. Okul müdürü onayladıktan sonra zümre başkanı Eğitim Kurumu İşlemleri-Kurul Tanımlama ekranını seçer. İlgili kurulu seçerek “Oluşturduğum kurul/zümre raporunu almak istiyorum.” işaretleyerek raporlar simgesinden raporu alır, katılımcılara imzalatır. İmzalar tamamlandıktan sonra aslını okul müdürlüğüne teslim eder, katılımcılara bir nüshasını verir.

5)Kararlar ve Sonuçları

Süreç içerisinde zümre başkanı Eğitim Kurumu İşlemleri-Kararlar ve Sonuçları ekranını seçer. İlgili kurulu seçerek her bir gündem maddesinin yanındaki kalem simgesinden kararların sonuçlarını yazarak kaydeder.

KATILIMCILARIN YAPACAĞI İŞLEMLER (Ders Zümre Başkanları)

1) Kurul Toplantı Bilgilendirme (Onay)

Katılımcılar tarafından kişisel mebbis bilgileriyle giriş yaparak Eğitim Kurumu İşlemleri-Kurul Toplantı Bilgilendirme ekranını seçerler. İlgili kurulu seçerek “Kurul/Zümre kararlarını okudum ve tümünü kabul ediyorum.” butonunu işaretleyerek kaydetmek zorundadır. Kararların tamamını onaylamak istemeyenler sebeplerini yazarak “Kurul/Zümre kararlarını okudum fakat kabul etmediğim kısımları bulunmaktadır.” seçeneği seçerek sebeplerini yazarak kaydederler.

2) Çıktı Alınması

Eğitim Kurumu İşlemleri-Kurul Tanımlama ekranından ilgili kurulu seçerek “Oluşturulmuş kurul/zümre raporunu almak istiyorum.” işaretleyerek raporlar simgesinden raporu alınır.

Rapor alabilmesi için ilgili personelin zümre başkanı olarak tanımlanması gerekmektedir.

Ders zümresi başkanının yapacağı iş ve işlemler okul zümre başkanının yapacağı işlemlerle hemen hemen aynı.