EBA Vsınıf Güncellendi

Melek Özçelik

MEB, 'EBA Vsınıf'ın Yeni Versiyonunu Yayınladı

Gelişen öğrenme ortamlarında, yeni çağın öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlanmış, etkileşimli tahta ve tablet bilgisayar kullanarak derste öğretmen ve öğrencilerin etkileşimine imkan sağlayan bir sınıf yönetimi yazılımı olan EBA Vsınıf eklenen yeni özellikleriyle güncellendi.

Yeni versiyonla EBA VSınıf'a gelen özellikler şöyle:EBA VSınıf Etkileşimli Tahta (Windows) üzerinde işlenen derslerin ve bu derslerde yapılan işlemlerin EBA Ders içinden, öğretmen ve öğrenciler tarafından görülebilmesi sağlanmıştır. (Ders Geçmişi)
• Ortaöğretim öğretmen ve öğrencilerinin de faydalanabilmesi için Ortaokul müfredat bilgisi gösterilmektedir.
• “EBA Ders İçerikleri” alanında; içerikleri tahtada görüntüleme (görüntüleme), tahtaya indirme (indirme), indirme sırasında progress gösterme (progress), indirmeden vazgeçilmesi durumunda indirmeyi iptal etme (indirme iptal), içeriği öğrencilere gönderme (gönderme) ve istenmesi durumunda gönderimi iptal etme (gönderme iptal) özellikleri eklenmiştir.
• “Ders Listelerim” alanında görülen “EBA Ders İçerikleri”nin dışında, öğretmenlerin EBA Ders’te “Ders Listeleri”ne ekledikleri diğer dosya formatlarının da görülmesi sağlanmıştır. Bu içeriklerin tamamına görüntüleme, indirme, progress, indirme iptal, gönderme ve gönderme iptal etme özellikleri eklenmiştir.
• “Kendi Dosyalarım” alanında görülen Tahtadan içerik gönderebilme özelliğine ek olarak “EBA Ders’teki dosyalarına ulaşma, görüntüleme, indirme, progress, indirme iptal, gönderme ve gönderme iptal etme özellikleri eklenmiştir.
• “Oylama” alanı VSınıf Android versiyonu ile uyumlu hale getirilmiştir.
• “Uygulama Açtır” ve “Uygulama Kısıtlaması” alanları “Tabletimdeki Uygulamalar” ve “Tüm Uygulamalar” olarak iki bölüme ayrılmış, öğretmenlerin sadece tabletteki içeriklere kolay ulaşmaları sağlanmıştır.
• “Adrese Yönlendir” alanı VSınıf Android versiyonu ile uyumlu hale getirilmiştir.
• Öğretmenlerin varolan branşlarıyla otomatik ders başlatılması sağlanırken, öğretmenlerin dilediklerinde farklı bir branşla ders başlatmaları sağlanmıştır.
• Öğretmenlerin birden fazla okulda görevli olmaları durumunda seçim yapmaları sağlanmıştır.
• VSınıf Android versiyonunda bulunan “Misafir Öğrenci” ve “Etüt Modu” özellikleri Windows’ta da geliştirilmiştir.
• VSınıf Android versiyonunda bulunan “Oylama” özelliği Windows’ta da geliştirilmiştir.
• VSınıf Android versiyonunda bulunan “Mesaj Gönder” özelliği Windows’ta da geliştirilmiştir.
• VSınıf Android versiyonunda bulunan “Adrese Yönlendir” özelliği Windows’ta da geliştirilmiştir.
• “Ders Kurtarma” özelliği tamamlanmıştır.

Android işletim sisteminde çalışan EBA VSınıf’ta yapılan diğer güncellemeler:

• “EBA Ders Dosyalarım” özelliğine dosya boyutlarının gösterilmesi eklenmiştir.
• “EBA Ders Dosyalarım” özelliğine bir dosyanın gönderilirken durumunu göstermek için progress bildirimi eklenmiştir.
• “EBA Ders Dosyalarım” özelliğine gönderilen bir dosyanın gönderim esnasında iptal edilebilme özelliği eklenmiştir.
• Offline kullanım ile ilgili tespit edilen sorunlar giderilmiştir.
• EBA VSınıf’ta bir ders oturumunda geçen toplam ders süresi ile ilgili tespit edilen sorunlar giderilmiştir.
• Oylama yapılırken EBA Ders’teki “Dosyalarım” alanındaki bir dosya kullanıldığında bu dosyanın “EBA Ders VSınıf Kullanımı” alanında görüntülenmesi sağlanmıştır.
• “Uygulama Açtır” ve “Uygulama Kısıtlaması” alanları “Tabletimdeki Uygulamalar” ve “Tüm Uygulamalar” olarak iki bölüme ayrılmış, öğretmenlerin sadece tabletteki içeriklere kolay ulaşmaları sağlanmıştır.
• “Ders Listelerim” özelliğine dosya boyutlarının gösterilmesi eklenmiştir.
• Android işletim sisteminde çalışan “Disk Yönetimi” ile öğrenci ve öğretmenlerin tabletlerinin hafızalarını yönetmeleri sağlanmıştır.
• Mevcut müfredat bilgisine Ortaokul müfredat bilgisi eklenmiştir.

Etkileşimli Tahta uygulamasını http://www.eba.gov.tr/yardimci-programlar adresinde bulunan 'EBA VSınıf Etkileşimli Tahta Programı' başlığı altından indirebilirsiniz.