Eğitim Desteğine-Teşviğine Nasıl Başvurulur?

Melek Özçelik


Eğitim Teşviğine Nasıl Başvurulur

Özel okula gidecek olan öğrenciler için verilen eğitim ve öğretim teşviği için başvurular, 2017 yılı için, 10 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında alınacaktır.

2017-2018 eğitim öğretim yılında okul öncesi öğrenciler, ilkokul öğrencileri, ortaokul öğrencileri ve lise öğrencileri bu teşvikten yararlanabileceklerdir.

2017-2018 yılı için, okul öncesinde 6 bin öğrenci, ilkokulda 15.000 öğrenci, ortaokulda 15.000 öğrenci ve liselerde 15.000 öğrenci, temel liselerde ise 24.000 öğrenci olmak üzere toplam 75.000 öğrenci ilk defa destekten yararlanacaktır.
Destek başvuruları okul müdürleri aracılığıyla Milli Eğitim tarafından alınacaktır.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinde, 5580 Sayılı Kanun Kapsamındaki Özel Okullarda Öğrenim Gören/Görecek Öğrenciler İçin Verilecek Eğitim ve Öğretim Desteği Uygulama e-Kılavuzu yayımlandı.
Destekten yararlanmak isteyenler, e-okul, özel okullar ise MEBBİS üzerinden başvurularını yapabilecekler.

Başvuru tarihleri arasında başvuran adaylar arasından seçilecek olan, tercih yapmaya hak kazanan öğrencilerin listesi, 7 Eylül tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı’ın web sitesinde yayımlanacak ve aynı gün olan 7 Eylül tarihinde tercih süreci başlamış olacaktır.

Tercih süreci 14 Eylül'e kadar devam edecektir. 15 Eylül tarihinde de yerleştirme sonuçları ilan edilecektir.

Nakil ve kesin kayıt işlemleri de 15-22 Eylül tarihleri arasında yapılacaktır.

Tarihlere Dikkat !

Velilerin Milli Eğitim Bakanlığı web sitesinde yer alan klavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.
Destekten yararlanmak isteyen velilerin veya velisi olmayanlar için vasilerin, kayıtlı oldukları okul müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir.

Ayrıca teşvikten yararlanmak isteyen velilerin, kayıt yaptırmayı düşündükleri ve kayıt yaptırdıkları özel okulların kayıt ücretlerini ve olanaklarını çok iyi analiz etmeleri, öğrenmeleri gerekmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen eğitim - öğretim teşvik miktarları ise 2017-2018 yılı için şu şekilde belirlenmiştir.

Okul öncesi öğrenciler için teşvik miktarı 3 bin 60 lira, ilkokul öğrencileri için teşvik miktarı 3 bin 680 lira, ortaokul öğrencileri için teşvik miktarı 4 bin 280 lira ve diğer liselerdeki öğrenciler için 4 bin 280 lira olarak belirlenmiştir.

Teşvik verilirken dikkate alınan hususların başında ve öncelik durumuna göre; şehit ve gazi yakınları, kalkınmada öncelikli yöre derecesi, gelişmişlik düzeyi, ailenin gelir durumu, öğrenci sayısı, okulun başarı seviyeleri gibi ölçütler dikkate alınacaktır.

Destekten yararlanmak isteyen ailelerin gelir durumlarını belirtir resmi dökümanlar ile (bordro, gelir belgesi vb.), varsa okuyan kardeş ve varsa engelli kardeş bilgileri ile birlikte okul müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. Evrakların teslimini müteakip okul müdürlükleri gerekli işlemleri verilen evraklar baz alınarak sistem üzerinden başvuru ve takibini yapacaklardır.