En Güzel 19 Mayıs Şiirleri

Melek Özçelik


Şiir bir ülkenin,bir bireyin sayfalarca ifade edemeyeceği duyguları bir kaç satırla ifade eden yazılardır.Bu nedenle '15 Temmuz Şiirleri' ve 'Vatan ve Bayrak Şiirleri' sitemizde bir araya getirmiştik.Onlarca aynı konuda şiirin bir arada olması öylesine ilgi çekti,bizde bu nedenle diğer bir çok konuda şiirleri bir araya getirmeye karar verdik.

Ülkemizin bir kaç önemli milli bayramlarından biri de hiç şüphe yok ki;19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ilk defa 1935 yılında ‘Atatürk Günü’ adı altında kutlanmıştır.Atatürk 19 Mayıs 1919 yılında Samsun'a çıkarak bağımsızlık savaşı başlatmıştır. 19 Mayıs günü; özgürlüğümüz,cumhuriyete giden yollardan birisi olup toprağa ayak basması yeni bir dönemin başlangıcı olmuştur.

Ülkemizin yabancı devletler kontrolünde olması Atatürk’ü en başından beri rahatsız etmekteydi artık kurtuluşun yegane yolunun millete gitmek olduğunu düşünerek yeni adımlar atmıştır. Milletin bağımsızlığı kazanılması azim ve kararlılıkta bağlı olmasına inanmış Türk milletinde bunu görmüştür. 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a bandırma vapuru ile çıkarak milli birlikte beraberlik başlayarak uzun bir serüvenin adımını atmıştır. Anadolu insanı tek yumruk haline gelerek gizli toplantılar yapıldı emek verildi güven altına alınmıştır.

İşte böyle önemli bir gün olan 19 mayıs'la ilgili duyularını insanlar şiirlerle farklı coşkularla dile getirmişler.

İşte o duyguları açığa vuran birbirinden güzel,farklı 19 mayıs şiirlerinden 2-3 kıtalık,4-5-6 kıtalık ve daha fazlası seçtiklerimiz bir arada,tek sayfada derledik:

Bu 19 mayıs şiirlerinden kimi Atatürk'e olan sevgiyi,aşkı,kimi de 19 mayıs gününün ülke için önemini,kimisi de Samsun'u ve Bandırma Vapurunu işlemiştir.Ama çoğu 19 mayıs şiirleri Atatürk'ün kahramanlığını anlatmaktadır.

19 MAYIS ŞİİRLERİ

19 MAYIS

19 Mayıs günü,
Doğmuş büyük ATAMIZ.
Masmavi gözleriyle,
Eritmiş düşmanları.

Gençlere etmiş hediye,
Bu en büyük bayramı.
Hep birlikte el ele,
Koruyalım vatanı.


Bugün 19 Mayıs

Bugün 19 Mayıs
Gençlik bayramı var!
Bugün Samsun ufkundan
Yeni bir güneş doğar.

Karanlığa gömülmüş,
Vatana nur oldu O,
Yas bağlayan ruhlara,
Yüreklere doldu O...

O bir yaman volkandı,
Başbuğdu, kahramandı...
Bugünü kuran odur,
Yurdu kurtaran odur.

Bugün 19 Mayıs
Gençlik bayramı var!
Bugün Samsun ufkundan
Yeni bir güneş doğar.

İ.Hakkı TALAS


Yurdu düşmanlar sardı

Yurdu düşmanlar sardı,
Güneşimiz karardı.
Ninelerin gözleri
Birer kanlı pınardı.

Serin bahar meltemi
Gibi beyaz bir gemi
Samsun'a demir attı,
Göklerimiz ağardı.

Bu gemide inanan,
Yurda şan, millete şan;
Büyük, eşsiz kahraman
Mustafa Kemal vardı.

M.Necati ÖNGAY


Türk'ün temel taşıdır

19 Mayıs,
Türk'ün temel taşıdır,
Onun ardından gelen
Kurtuluş Savaşı'dır.

İşte Türk gençliğine,
Sağlam temeldir, diye,
Türk'ün bu şanlı günü
Bırakıldı hediye.

Dünya 19 Mayıs
Bir kurtuluş düğünü.
Bugün 19 Mayıs
Gençlik ve Spor günü.

R.Gökalp ARKIN


Mustafa Kemal'i düşünüyorum

Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Yeleleri alevden al bir ata binmiş;
Aşıyor yüce dağları, engin denizleri,
Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda,
Işıl ışıl yanıyor mavi gözleri.

Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Yanmış, yıkılmış savaş meydanlarında,
Destanlar yaratıyor cihanın görmediği,
Arkasından dağ dağ ordular geliyor
Her askeri Mustafa Kemal gibi.

Mustafa Kemal'i düşünüyorum
Gelmiş geçmiş kahramanlara bedel
Hükmediyor uçsuz bucaksız göklere;
Al bir ata binmiş yalın kılıç
Koşuyor zaferden zafere.

Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Ölmemiş bir Kasım sabahı;
Yine bizimle beraber her yerde.
Yaşıyor dört köşesinde vatanın;
Yaşıyor damar damar yüreklerde.

Mustafa Kemal'i düşünüyorum;
Altın saçları dalgalanıyor rüzgarda,
Mavi gözlerini ışıl ışıl, görüyorum,
Uykularıma giriyor her gece.
Ellerinden öpüyorum.

Ümit Yaşar OĞUZCAN


ON DOKUZ MAYIS

Bugün on dokuz Mayıs, ülkemin kader günü,
Dostların sevindiği düşmanın keder günü...
Genç bir kutup yıldızı, parladı karanlıkta,
Yol gösterdi millete bırakmadı zorlukta.

Özgürlüğün sevdası, yakıp dururken onu,
Dehası cesareti getirdi mutlu sonu.
Yeniden hayat verdi, yorulmuş bedenlere,
Sönmez bir ışık oldu ardından gidenlere.

Küçücük bir adımla değişti kaderimiz,
Mutluluğa dönüştü, derdimiz, kederimiz.
Taşıyorken Atayı Bandırma bir gururla,
Korkunç bir savaş verdi denizde dalgalarla.

O masmavi gözleri dalarken ufuklara,
Çoktan yelken açmıştı, gemisi umutlara.
Ardı sıra bir avuç, yürekli vatansever,
Kimisi pür silahlı, kimisi dua eder.

Yürek yürek birleşti tek vücut oldu millet,
Elbet böyle olacak yakışmaz bize zillet.
Adım adım hedefe, yürürken kutsal birlik,
Toplandı Anadolu, yeniden doğdu dirlik.

İstiklal savaşımız, işte o gün başladı,
Silahtan yoksun ordu dağda taşta kışladı.
Gece gündüz demeden, kutsal savaşımızda,
Birer birer yok oldu haçlılar karşımızda.

Zafer ancak kendine inanlara koşar,
Kendisine güvenen, aşılmaz dağlar aşar.
İşte böyle sevdayla kucaklandı hürriyet,
Gazi ve şehitlerle kuruldu Cumhuriyet.

Ey büyük Türk gençliği! Emanet artık sende,
Onu koruyacaksın can durdukça bedende.
Dik durun, çok çalışın, onlarla gururlanın,
Tüm dünya devleriyle, yarışa hazırlanın.

Kasım KAPLAN


Yıl 1919

Mayısın on dokuzu
Ufukta duran gemi gitgide yaklaşıyor.
Sanki harlı bir ateş
Yakıyor ruhumuzu.

Beklemek üzüntüsü her gönülde taşıyor.
Üzülmemek elde mi;
Hız yüklü, inanç yüklü, umut yüklü bu gemi
O umut yayıldıkça ruhlara sıcak sıcak,
O hız, doldukça damarlara kan gibi,
Gizli gizli inleyen her yürek canlanacak,
Ateş püskürecek uyuyan volkan gibi;
Gittikçe büyükleşen
Gölgene dikilmekten
Karardı gözlerimiz.
Koş, atıl gemi, sana engel olmasın deniz!

Ak saçlı dalgaları birer birer kes de gel;
Kuşlar gibi uç da gel, rüzgar gibi es de gel.

Celal Sahir EROZAN


BİR GEMİ YANAŞTI SAMSUN'A

Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı
Bir gemi yanaştı Samsun'a sabaha karşı
Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından
Bir duman
Duman değildi bu
Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan
Demir değil
Sarılan anayurda
Kemal Paşanın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına
Çıkarken yüce komutan
Karadeniz'in halini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar
Kalktı takalar,
İzin verseydi Kemal Paşa
Ardından gürleyip giderlerdi
Erzurum'a kadar

Cahit KÜLEBİ


19 MAYIS GENÇLİK MARŞI


Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.
Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.
Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.
Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var...

Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,
Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,
Bir emanet taşırız, Ata'mıza söz verdik.
Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak...

Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,
Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.
Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı...
Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.

19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.
Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi?
Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,
Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi...


GENÇLİĞİN HEDEFLERİ

Seni anmak ve anlamak,
Gençliğin en büyük isteği Atam.
Senin fikirlerini yaşatmak,
Gençliğin en büyük hedefi Atam.

Senin yolundan gitmek,
Gençliğin en büyük isteği Atam.
Senin ilkelerinle yaşamak,
Gençliğin en büyük hedefi Atam.

Kurduğun cumhuriyeti korumak,
Gençliğin en büyük andıdır Atam.
Senin izinden gitmek,
Gençliğin en büyük hedefi Atam.

Senin çağdaşlık anlayışın,
Gençliğin en büyük çabasıdır Atam.
Seninle doğup, seninle büyümek,
Gençliğin en büyük şerefidir Atam


19 MAYIS GENÇLİK MARŞI

Bir şerefli milletin şanlı çocuklarıyız.
Kalplerimiz, nabzımız, vatan diyerek atar.
Ayrılmadan yürürüz, aynı yolda erkek, kız.
Ruhumuzda ateş var, göğsümüzde iman var…

Vücudumuz yay gibi, bacaklarımız çevik,
Kalplerde cumhuriyet, başımızdadır bayrak,
Bir emanet taşırız, Ata’mıza söz verdik.
Kuvvetimizi, gücümüzü, kanımızdadır kaynak…

Bilgi ile sporu, yürütürüz atbaşı,
Çalışkanlık, çeviklik atalardan mirastır.
Türk olmanın amacı kazanmaktır savaşı…
Bize ülkü yaraşır, bize hamle yaraşır.

19 Mayıs bizim en kutsal bayramımız.
Tarihlerde var mıdır, böyle bir günün eşi?
Bu pınardan içiyor, alıyoruz kuvvet, hız,
Bu ocaktan yakıyor bütün gençlik ateşi…


BU GELEN BANDIRMA VAPURU

Tekmil Anadolu ayakta,
Bu gelen Bandırma vapuru.
Mustafa Kemâl’in bakışı
Göklerden duru.
Boz kalpağın hele bir çıkarsın Mustafa Kemâl
Altın saçları pırıl pırıl uçuşur rüzgarda.
Mustafa Kemâl’in elbisesi
Rütbesiz, nişansız…
Ve avuçlarında
Kaderi yazılmış Türkiye’nin.
Karadeniz sereserpe uzanmış önünde
Bandırma vapuru yavaş yavaş yol alır,
Gazi Anadolu divan kurmuş bekleşir
Mustafa Kemâl geliyor.
Vapur yaklaşır, yaklaşır;
Secde eder dağlar taşlar.
Selam verir Gazi Anadolu’m;
Bandırma vapurunun içinde.
Güneşten süt emmiş
Bir sarışın kahraman var.
Mustafa Kemâl, ölümsüz kahraman,
Sen Samsun’a ayak bastığın an,
Al bir bayrak gibi açılıp rüzgarınla,
Dalgalandı vatan.

Atatürk Kurtuluş Savaşında
Bir gemi yanaştı Samsun’a sabaha karşı
Selam durdu kayığı, çaparası, takası,
Selam durdu tayfası.

Bir duman tüterdi bu geminin bacasından
Bir duman
Duman değildi bu
Memleketin uçup giden kaygılarıydı.

Samsun limanına bu gemiden atılan
Demir değil
Sarılan anayurda
Kemal Paşanın kollarıydı.

Selam vererek Anadolu çocuklarına
Çıkarken yüce komutan
Karadeniz’in halini görmeliydi.

Kalkıp ayağa ardı sıra baktı dalgalar
Kalktı takalar,
İzin verseydi Kemal Paşa
Ardından gürleyip giderlerdi
Erzurum’a kadar

Cahit KÜLEBİ


19 Mayıs

BeğenAntolojimYorumlarPaylaşTweetlePaylaş
Bir gemi açıldı Bandırma’dan Anadolu’ya,
Bir haber salındı Samsun’a, Bolu'ya,
Afyon’a, Sakarya’ya, bozkır içinde Kulu’ya,
Bağımsızlık meşalesi tutuşturuldu 19 Mayıs’da.

Sömürüye, gericiliğe dur denildi,
Topraklarımıza göz koyanlar bir bir yenildi,
Derneler, Çanakkaleler, nice şehit erler anıldı,
Mustafa Kemal Samsuna çıktı 19. Mayıs’da.

Savaştan bezmiş millet yine haykırdı çoştu,
Mehmetiyle birlikte ana, bacı cepheye koştu,
Zalim düşman meydanlarda yenildi şaştı,
Türk milleti tarihe haykırdı 19 Mayıs’da.

Doğudan batıya birer ağ örüldü,
Sana yapılan haksızlık, zulüm görüldü,
Bunca kahpeye bir bir hesap soruldu,
Kurtuluş savaşına adım atıldı 19. Mayıs’da.

Mustafa Kemal gerçek yolu çizdi
Türkiye’nin yarınlarını bir bir sezdi
Tarih onu altın harflerle yazdı
Açılan yaralara su serpildi 19 Mayıs’da

Bağrı yanık yağız yüzlü erler,
Özgürlük uğruna koyuyordu serler,
Buna cihanda görülmemiş olay derler,
Türk yeniden şahlanmıştı 19 Mayıs’da.

Porsuk’ta, Sakarya’da su kanlı aktı,
9 Eylül, İzmir’de düşmanı denize döktü,
Türk genci senin eşin, emsalin yoktu,
Yıktın engeli, aştın dağları 19. Mayıs’da.

Bir devir battı, bir güneş doğdu,
Tüm milleti neşe, sevinç boğdu,
Haksızı haklı yine kovdu,
Biz barışı kurduk 19. Mayıs’da

Atam; emaneti senden aldı Türk genci,
Kendin eşsizsin, her sözün inci,
Tüm dünyaya sen verdin bu bilinci,
Cehalete karşı and içtik 19 Mayıs’da.

Kemalist Türkiye’yi kurduk Anadolu’da,
Atatürkçülük’tü uygarlığa giden yoluda,
Bizim için yalandı, sağıda, soluda,
Biz yeniden uyandık 19 Mayıs’da.

Ey Türk genci! bu gün senin günün,
Sen yaptığın işle hep öğün,
Türk evladısın yoktur senin sonun,
Sonsuzluğa el uzattın 19 Mayıs’da.
19.05.1984

Mustafa Ayık


ATADAN MEKTUP VAR


Beni dilemiştin çocuk
Geldim işte…
Öyle garip garip bakma yüzüme
Sarı saçlarım kalmadı artık
Söndü mavi gözlerimin feri de
Beni tanımak için çocuk
Yüreğime dokun sadece
Dokun da gör;
Gör ki nasıl alev alev yanıyor
Vatanım dedikçe…

Yükün çok ağır çocuk
Yemin et
Bıraktığım emanetleri koruyup gözetmeye
Aç ta bak ellerine
Vatan bir elindedir, bayrak diğerinde
Birleştir avuçlarını
Koy şimdi kalbinin üzerine
Ve dinle:
Nasıl da coşkuyla çarpıyor, delice
Sakın unutma!
Yolunda ışıklar bir bir sönse de
İlkelerim yol gösterecek geleceğine
Güçlü ol çocuk,
Sabaha erer mutlak en karanlık geceler bile
Sen yeter ki
İçindeki Cumhuriyet ışığını söndürme
Ruhumun dinlenmesi senin elinde...

Naime ÖZEREN

19 Mayıs

Memleketin hali içler acısı
Bir önder gerek yüce ulusa
Ulusal uyanışın ilk adımı
Büyük komutan harekete hazır
Yıl 1919, aylardan Mayıs
Umuda yakılan ilk meşale
Mustafa Kemal ile ulusal bilinç kenetlenmiş
Kurtuluşa doğru emin adımlarla ilerliyordu
Amaç memleketi düşman elinden kurtarmak
Türk Milleti için bir dönüm noktası oldu
Büyük önderin halkla kuçaklaşması
Anadolu'da yayılan özgürlük sevdası
Milli hakimiyeti esas kılmak için
Topyekün seferberliğin ilk emri
Alnı açık, özgürlüğüne aşık bir ulusla
Bağımsızlığa giden kutsal yolda
Ölümüne süren varlığını kanıtlama cabası
Vatan toprağımda ölürsem şehidim,
Kalırsam gaziyim diyerek
Birlik,beraberlik içinde yürüyerek
Düşmanı yok etmek,kurtuluşa ermek gerek
Yep yeni bir devletle çağdaş uygarlığa doğru
Devrimlerin, ilkelerin ve gösterdiğin hedefinle
Sen Atamdam emanetimsin Cumhuriyetim...

İlhan Koruyucu


Al Bayrağım

Al Bayrağım
Al bayrağım, can bayrağım
Gökyüzünde dalda dalga
Gönlümde, vatanımda kal bayrağım
Aşığım yüzüne dalga dalga
......
Bağımsızlığımsın senden ödün veremem
Öperim, koklarım senin gül yüzünü
Şehidimin üstüne örterim seni
Dalgalandıkça övünürüm al bayrağım
......
Hudutlarımda dalgalandırırım
Yeryüzü yetmez gökyüzüne yazarım
Canımla, kanımla işlerim rengini
Şahlandıkça adını al bayrağım
......
Doyamam rengine, ay yıldızına
Gökler yetmezse yazarım kainata
Yüce Türk Milletinin sembolü için
Taşırım seni göğsümde al bayrağım.

İlhan Koruyucu


Atatürk'ü Anlayın

Şekilciliği bırak bakalım biz fikrine
Dünyada bir Güneştir anlayın Atatürk’ü
Cumhuriyeti kurdu kurban olun zikrine
Dünyada bir Güneştir anlayın Atatürk’ü

Önde giden liderdi Çalışın çalış derdi
Bak anası doğurdu Atam Türk’ün bir ferdi
Bitmeyen görevimi siz tamamlayın derdi
Dünyada bir Güneştir anlayın Atatürk’ü

Allah’ın bir takdiri ufkundan doğan Güneş
Çok aradım taradım bulunmaz ona bir eş
Dünya anladı onu Atam batmayan Güneş
Dünyada bir Güneştir anlayın Atatürk’ü

Gürsoy gördü fikrini yolundan ayrılamaz
Cumhuriyet eseri görmüyor birçok aymaz
Atamın eserini anlamayan anlamaz
Dünyada bir Güneştir anlayın Atatürk’ü


Fuat Gürsoy -AYDIN.09.05.2017


19 Mayıs

Atam Geldi Heybetiyle Samsun'a
Düşman Yurdu Bulamış Dedi Kana
Savuralım Düşmanı Dört Bir Yana
Yiğitler Haydin Hepimiz Meydana

Ondokuz Mayıs Başlangıç Günümüz
Terk Etmeyiz Bu Vatanı Ölürüz
Seve Seve Cephelere Geliriz
Düşman Bırakmayız yere sereriz

Tüm Satıhta Başladı Mücadele
Kadın,Erkek,Çoluk Çocuk Elele
Kapılsada Ülkem Kan Denen Sele
Düşmana Diyeceğiz Güle Güle

Analar,Bacılar Kağnılar Sürdü
Mehmedim Etten Duvarını Ördü
İnançlı Milletiz Atam Öngördü
Her Cephede Düşmanı Yere Serdi

Düşmanda Silah Teçhisat Ganimet
Bizim Yürek Gücümüz Oldu Nimet
Cenabı Haktan Geldi Yardım,Rahmet
Bu Kafir Bize Çok Çektirdi Zahmet

Fark Ettiler Başta Atamız Vardı
Anladılar Savaş Kazanmak Zordu
Her Köşeden Saldırsada Bin Ordu
Bırakmadık Düşmana Güzel Yurdu

Muhammed Karabağ


19 Mayıs 1919 Samsun'a

Karanlık çökmüşken vatan üstüne,
Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.
O,sabah kükredi bu ulus yine,
Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.

Hiç bir düşman emeline ermedi,
Yüce Atam buna izin vermedi,
Bu topraklar böyle tarih görmedi,
Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan

Aziz Atam; her ilkene sığındık,
Bugün değil,seni her zaman andık.
On dokuz mayısa böyle inandık
Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.

Türk gençliği vatan için gelecek
On dokuz mayıslar hiç bitmeyecek
O gün doğan güneş hiç batmayacak
Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.

Cihana yayılan asil ünündür,
Türk'ün özgürlüğü gerçek şanındır,
Atam! ...bu gün senin doğum günündür
Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.

Mahmut Çelikgün'üm; bu günü kutlar,
Samsun'da yeşerdi, solmaz umutlar,
Dolaşsın dert değil,kara bulutlar.
Batmayan bir güneş doğdu Samsun'dan.

Aşık Mahmut Çelikgün


19 Mayıs Atatürk Samsun

Atam çıktı Samsun’a
Başladı artık Savaş
İnsanlar etrafına
Toplandı Yavaş yavaş.

Toplantılar yapıldı
Güzel Anadolu’da
Herkes Ona katıldı
Kimse kalmadı yolda

Cumhuriyeti kurduk
Biz gençliğe emanet.
Sıkı sıkı sarıldık
Artık olmaz hıyanet

On dokuz Mayıs günü
Hiçbir gün onu tutmaz
Unutamaz bugünü
Hiçbir yürek unutmaz

Kasım Kaplan


ATAM BİR DAHA ÇIK GEL SAMSUNDAN

Silüeti doğuyor gökte buluttan
Atam bir daha çıkta gel samsundan
Bu millet çok çektik karanlık çağdan
Atam bir daha çıkta gel samsundan

Türk kadını giymez kara peçeyi
Kalbimize dikdik biz heykelini
Gelde bir gör bizde sevgi selini
Atam bir daha çıkta gel samsundan

Sonsuza yaşayacak cumhuriyet
Türk kalbinde var oldukça hüriyet
Dağ taş çekiyor kokuna hasret
Atam bir daha çıkta gel samsundan

Atam adını yazdık gökte marsa
Vatan bizim edirneden ardahana
Biz ilerleriz çağdaşlık yolunda
Atam bir daha çıkta gel samsundan

Aydınlık çağdaş yolda ilerleriz
Demokrasi bizim yaşam kıblemiz
Sana hasret kalmış bu karadeniz
Atam bir daha çıkta gel samsundan

Gökte bulutlar kızıla boyandı
Bu toprak şehit kanıyla sulandı
Geç olsada milletimiz uyandı
Atam bir daha çıkta gel samsundan

Atatürk aşkıyla çarpar bu kalbim
Tutulur senin yokluğunla dilim
Ruhumda yaşarsın hep mavi gözlüm
Atam bir daha çıkta gel samsundan

Gülüşün benziyor paylayan aya
Bir yıldız düştü 1938 de toprağa
Vatan aşkı yaşar şah damarımda
Atam bir daha çıkta gel samsundan

Gök yüzünün mavi gözlü kartalı
Türkan der denize döktün düşmanı
Yüce dağların sen cesur aslanı
Atam bir daha çıkta gel samsundan

Türkan Yılmaz


Kendi yazdığınız şiirleri bize göndererek ilgili sayfaya eklenmesini isteyebilirsiniz.15 Temmuz şiirlerin de olduğu gibi..

Ülkemizin 19 Mayıs'ın 98.yılında yürekten kutluyoruz.