GENCAY KAŞIK Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanı Seçildi

Melek Özçelik


Çorum İl Öğrenci Meclisi Başkanı GENCAY KAŞIK Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanı seçildi.

14. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi Çalışmaları 03-04 Mayıs 2017 tarihlerinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

2004 yılında uygulanmaya başlanan Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi kapsamında Türkiye Öğrenci Meclisinin 14. Dönem Çalışmaları  03-04 Mayıs 2017 tarihlerinde Antalya’da düzenlenmiştir. 'Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi' ile çocuklarımıza ve gençlerimize çoğulculuk, katılımcılık; farklı düşünce ve inançlar ile bireyin hak ve özgürlüklerine saygı; seçme seçilme, oy kullanma vb. demokratik değer, tutum ve becerileri kazandırmak; okullarımızda ve toplumumuzda demokrasi kültürü ve bilincini geliştirmek hedeflenmektedir.

Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi kapsamında her yıl ekim ayında ilköğretim birinci sınıf öğrencileri hariç okullardaki tüm öğrencilerin iştirakiyle okul öğrenci meclisi başkanı seçilmektedir. Proje; Okul Öğrenci Meclisi, İl Öğrenci Meclisi ve Türkiye Öğrenci Meclisi olarak üç ayrı meclis yönetiminden oluşmaktadır. Bu bağlamda İl Öğrenci Meclisi Başkanları; Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanlık Divanını oluşturmak ve Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanını seçmek üzere Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği bir tarih aralığında ve yerde toplanmaktadır.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı organizasyonunda 04 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen Özel Birleşim’in I. Oturumunda Başkanlık Divanı seçilmiştir. Bu seçimde Çorum İl Öğrenci Meclisi Başkanı GENCAY KAŞIK Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanı seçilmiştir.

Bir demokrasi şenliği havasında geçen 14. Dönem Türkiye Öğrenci Meclisi Özel Birleşim II. Oturumunda İl Öğrenci Meclisi Başkanlarının yaptıkları konuşmalar ile sona ermiştir.

MEB