Güzel Sanatlar Lisesi Haftalık Ders Çizelgesi(2016-2017)

Melek Ozcelik

2016-2017 yılı uygulanmaya başlanacak Güzel Sanatlar Lisesi haftalık ders çizelgesi

MEB TTKB Güzel Sanatlar Lisesi  dört farklı alanın haftalık ders çizelgesini 18 Ağustos 2016 tarihinde yayınladı.

Bildiğiniz gibi 2016-2017 yılından itibaren Güzel Sanatlar Lisesi müfredat programları da kademeli olarak değişti.Güzel Sanatlar Lisesi  Müzik,Türk Halk Müziği,Türk Sanat Müziği ve Görsel Sanatlar alanlarında  2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak ve kademeli olarak aşağıdaki haftalık ders çizelgeleri uygulanacak.Buna göre;

2016-2017 yılında 9.Sınıflarda,
2017-2018 yılında 9-10.sınıflarda,
2018-2019 yılında 9-11.sınıflarda,
2019-2020 yılında 9-12.sınıflarda uygulanacak.

Bu geçiş tamamlanıncaya kadar mevcut (eski ) ders çizelgeleri uygulanmaya devam edecek.

Yeni ders programında her sınıf düzeyinde haftalık ders saati sayısı 40 olup bunlar ortak dersler,seçmeli dersler ve müzik alanı 9.ve 10.sınıflar hariç birer saat rehberlik ve yönlendirme dersinden oluşmaktadır.

29.06.2016 tarihli ve 41,43,45 ve 47 sayılı yazılara göre 2016-2017 yılından itibaren uygulanacak olan ders çizelgeleri

Güzel Sanatlar Lisesi Müzik Alanı Haftalık Ders Çizelgesi

 

Güzel Sanatlar Lisesi Türk Halk Müziği Alanı Haftalık Ders Çizelgesi

 

Güzel Sanatlar Lisesi Türk Sanat Müziği  Alanı Haftalık Ders Çizelgesi

 

Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Alanı Haftalık Ders Çizelgesi

 

 Ders çizelgeleri MEB TTKB 27.01.2014 Tarih ve 6 sayılı kararında yer alan açıklamalara göre uygulanacak.O açıklamalardan bazıları:

1) Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler, seçmeli dersler ve meslek dersleri bölümleri yer almaktadır. Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.
2) Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanındaki parantez içinde belirtilmiştir.
3) Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez içinde ve seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden sadece birini seçebilirler. Örneğin; 9. sınıf seçmeli dersler bölümünde Sosyal Etkinlik dersi (1) (2) şeklinde yer almaktadır. Öğrenciler bu dersi ya '1' ya da '2' saat olarak seçeceklerdir.
4) Dil ve Anlatım, Seçmeli Dil ve Anlatım; Tarih ve Seçmeli Tarih gibi derslerin değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir.
5) Bilgi Kuramı ve Sosyal Etkinlik dersleri notla değerlendirilmez.
6) Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programları doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir.
7) Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararıyla öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda yer alan birinci ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır.
8) Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddesine göre işlem yapılır.
9) Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır.
10) Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir.
11) Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazla olması hâlinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.
12) Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde -varsa- ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.
13) Ortaöğretim kurumlarının tamamında yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders “Dil ve Anlatım” dersidir. Bu dersin yanında; - Güzel sanatlar lisesi müzik bölümünde “Müziksel İşitme, Okuma ve Yazma”, - Güzel sanatlar lisesi görsel sanatlar bölümünde “Desen Çalışmaları”, - Spor lisesinde; 10, 11 ve 12. sınıflarında “Spor”, - Anadolu imam hatip lisesi ve imam hatip liselerinde “Kur’an-ı Kerim” yıl sonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak derslerdir.
14)  Güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde; haftalık ders çizelgesine ağırlık verilmek kaydıyla bireysel ve grup derslerinde Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik’in ilgili hükümleri doğrultusunda yapılacak ilave derslerin süresi, öğrenci ihtiyaçlarına göre belirlenir ve okulda yapılan çeşitli aktiviteleri içermez.
15)  Müzik bölümünde; “piyano, çalgı ve bireysel ses eğitimi” dersleri öğrencinin öğretmen ile bire bir (en az 2 veya 3 öğrenci) yaptığı derslerdir. Ancak ilgili dersler yeterli öğretmen olmaması durumunda, grup olarak da yapılabilir. “Türk ve Batı Müziği Çalgıları” dersinde, Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen çalgıların (keman, viyola, viyolonsel, kontrbas, gitar, bağlama, ut, kanun ve flüt) eğitimi yapılacaktır.