Güzel Sanatlar Lisesi Öğretim Programları Değişti

Melek Ozcelik

Ortaöğretim Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar,Türk Halk Müziği,Türk Sanat Müziği ve Müzik Öğretim Programları değişti.29.06.2016 tarihli ve 42-44-46-47 sayılı MEB TTKB kararlarına göre yeni müfredat programları 2016-2017 tarihinden itibaren 9.sınıflardan başlamak üzere kademeli  uygulanacak.MEB'in Kurul kararı:

'Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 07/03/2016 tarihli ve 21658195-101.02-E.2674817 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Alanı Desen Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar), İki Boyutlu Sanat Atölye Dersi (10, 11 ve 12. Sınıflar), Üç Boyutlu Sanat Atölye Dersi (11 ve 12. Sınıflar), Temel Sanat Eğitimi Dersi, Müze Eğitimi Dersi, Genel Sanat Tarihi Dersi, Grafik Tasarım Dersi, Drama Dersi, Çağdaş Dünya Sanatı Tarihi Dersi, Estetik Dersi, Sanat Eserleri Analizi Dersi, Türk İslam Sanatı Tarihi, Geleneksel Türk Sanatları Minyatür Dersi, Geleneksel Türk Sanatları Ebru Dersi, İmgesel Resim Dersi (10, 11 ve 12. Sınıflar), Dijital Grafik Dersi ile Fotoğraf Dersi Öğretim Programlarının,2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneklerine göre uygulanması,

Söz konusu programlara göre ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim materyalinin kullanılması,Kurulumuzun 08/12/2006 - 392; 11/09/2009 - 156 tarihli ve sayılı kararlarıyla kabul edilen Güzel Sanatlar Lisesi Görsel Sanatlar Alanı Grafik Tasarım, Sanat Eserlerini İnceleme, Plâstik Sanatlar Tarihi, Sanat Tarihi, Türk Resim-Heykel Sanatı, Drama, İki Boyutlu Sanat Atölye, Müze Eğitimi, Desen Çalışmaları, Çağdaş Dünya Sanatı, Estetik ile Üç Boyutlu Sanat Atölye dersi öğretim programlarının, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 9. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak uygulamadan kaldırılmasıhususunu uygun görüşle arz ederiz.'

GÜZEL SANATLAR LİSESİ YENİ ÖĞRETİM PROGRAMLARI (İNDİRİN)

Görsel Sanatlar Öğretim Programları  (29.06.2016 tarihli 42 sayılı karar)Müzik Öğretim Programları  (29.06.2016 tarihli 44 sayılı karar)

Türk Halk Müzik Öğretim Programları  (29.06.2016 tarihli 46 sayılı karar)

Türk Sanat Müziği Öğretim Programları (29.06.2016 tarihli 48 sayılı karar)Bu müfredat programları 2016-2017 yılında sadece 9.sınıflarda ,

2017-2018 yılında 9-10.sınıflarda,2018-2019 yılında 9-10-11.sınıflarda,2019-2020 yılında 9-10-11-12.sınıflarda okutulacak.

Paylaş: