Hazırlık sınıfı bulunan liselerde ingilizce müfredatı değişti

Melek Ozcelik

Hazırlık Sınıfı Bulunan Liselerde İngilizce Dersi (Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı DeğiştiMEB TTKB 27.07.2016 tarihli 53 sayılı kararına göre hazırlık sınıfı bulunan liselerde ingilizce müfredatı 2017-2018 yılından itibaren hazırlık sınıfından başlamak üzere kademeli olarak okutulacak.Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 22/07/2016 tarihli ve 21658195-101.02-E.7793443 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen Hazırlık Sınıfı Bulunan Ortaöğretim Kurumları İngilizce Dersi (Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programının, 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren hazırlık sınıflarından başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,  

Söz konusu programa göre;  

1. Ders kitabı, öğretmen kılavuz kitabı ve öğrenci çalışma kitabının takım hâlinde hazırlanması,  
2. Hazırlanacak hazırlık sınıfı taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 16 Ocak - 01 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2017 yılının Haziran ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde duyurulması,              
3. Hazırlanacak 9. sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 17 Temmuz - 01 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 30 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2018 yılının Ocak ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde duyurulması,                
4. Hazırlanacak 10. sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 16 Ocak - 01 Şubat 2018 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 31 Mayıs 2018 Perşembe günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2019 yılının Ocak ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde duyurulması,                
5. Hazırlanacak 11. sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 16 Ocak  -  01 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 31 Mayıs 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2020 yılının Ocak ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde duyurulması,                
6. Hazırlanacak 12. sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 16 Ocak - 03 Şubat 2020 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 01 Haziran 2020 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2021 yılının Ocak ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde duyurulması,               Kurulumuzun 24/08/2011 tarihli ve 118 sayılı kararıyla kabul edilen Ortaöğretim 1, 2 ve 3. Yabancı Dil İngilizce Dersi Hazırlık Sınıfı Öğretim Programının, 2017 - 2018 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması hususunu uygun görüşle arz ederiz. 

Hazırlık Sınıfı Bulunan Liselerde İngilizce Dersi (Hazırlık, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı -İNDİRİNPaylaş: