İlkokul-Ortaokul Arapça Müfredatı

Melek Özçelik


MEB,TTKB 'nın 13 Ekim 2015 tarihli ve 91 sayılı kararı ile 2016-2017 eğitim-öğretim yılından itibaren 2 ve 5. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak yeni müfredat programı uygulanacak.

İlkokul (2.3.4.Sınıflar) ve Ortaokul (5.6.7.8.Sınıflar) Tema ve SüreleriİŞTE O KURUL KARARI:

Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 08/10/2015 tarihli ve 45123216-101-E.10058561 sayılı yazısı üzerine Kurulumuzda görüşülen İlköğretim Arapça Dersi (2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 2 ve 5. sınıflardan başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,

Söz konusu programa göre;

1. Ders kitabı, öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının takım hâlinde hazırlanması,
2. Hazırlanacak 2. sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 18 Ocak - 01 Şubat 2016 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 31 Mayıs 2016 Salı günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olması uygun bulunanların, 2016 Yılı Haziran ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde duyurulması,
3. Hazırlanacak 3, 4, 5, 6 ve 7. sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 18 Temmuz - 01 Ağustos 2016 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 30 Kasım 2016 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olması uygun bulunan 3, 5 ve 6. sınıf ders kitaplarının 2017 Yılı Ocak ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde, 4 ve 7. sınıf ders kitaplarının ise 2018 Yılı Ocak ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde duyurulması,
4. Hazırlanacak 8. sınıf taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 16 Ocak - 01 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olması uygun bulunanların, 2019 Yılı Ocak ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde duyurulması,
5. 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılına mahsus olmak üzere 5. sınıflarda ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim materyalinin kullanılması,Kurulumuzun 05/08/2015 tarihli ve 70 sayılı kararı ile kabul edilen İlkokul Arapça Dersi (2, 3 ve 4. Sınıflar) Öğretim Programının 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren; 26/09/2011 tarihli ve 141 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Arapça Dersi ( 5 , 6 , 7 v e 8 . Sınıflar) Öğretim Programının, 2016-2017 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren 5. sınıftan başlamak üzere kademeli olarak, İlköğretim Arapça Dersi (4. Sınıf) Öğretim Programının ise 2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması 

hususunu uygun görüşle arz ederiz

2016-2017 YILI MÜFREDAT PROGRAMLARI

İlkokul 2.Sınıf Arapça Dersi Müfredatı
Ortaokul 5.Sınıf Müfredatı

İlköğretim Arapça Dersi (2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programı (İNDİRİN)

MEB-TTKB