İlkokul-Ortaokul ve Liseler için yazılı sınav sorularının önemi

Melek Ozcelik

Bu yazımızda İlkokul-Ortaokul ve Liseler için yazılı sınavların ve yazılı sorularının önemine değineceğiz.

Öğrencilik hayatında herkesin mutlaka bir yazılı hatırası vardır.Yazılılar ah yazılılar deriz öğrencilik yıllarımızı konuşurken....Öğrenciler için yazılı sınavların önemini uzun uzun anlatmaya gerek yok galiba.Tabi çok az da olsa bu konuya değinmeden geçemeyiz.Onun için biz bu yazımızda daha ziyade ilkokul-Ortaokul ve Lisede ' Yazılı Sınavların ' yönetmelikteki yerine, öğrencilere yazılı sınavlardan iyi not alabilmeleri için neler yapmaları gerektiğine değineceğiz.İlkokuldan üniversiteye kadar bütün eğitim kurumlarında yazılı sınav sistemi uygulanır. Öğrencilerin pek de sevmediği yazılıların sadece sınıf geçme için önem yok.Öğrencilerin gelecekte ne olmak istediklerini de etkileyen unsurlardan biri diyebiliriz,istisnai durumlar hariç.Hem not anlamında hem de bilgi anlamında yazılılar önemli.Yazılıdan yüksek not alan,genelde (özel durumlar hariç), o konuyla ilgili öğrenilmesi gerekeni öğrenmiştir büyük oranda.

Öğrenciler, yazılı sınavlardan yüksek not almaları için günlük çalışmak zorundalar.Sadece yazılı sınav akşamı şöyle bir göz atmakla yüksek not almak o kadar kolay değil.Sadece bunu not olarak da değerlendirmemek lazım.Öğrenci bir gece ne kadar kalıcı öğrenebilir ki?Yazılılara çalışan öğrencinin hem not ortalaması yükselecek hem de yazılı sınavlara çalışırken bol bol yazılıda sorulacak soruların benzerine çalıştığı için öğrenilmesi gerekenleri zamanında öğrenmiş olacak.

Yazılılar ve sözlülerden oluşan yıl sonu puanı ve diploma notu öğrenciler için büyük önem arz etmektedir. Ortaokul öğrencilerinin TEOG sonuçlarını, lise öğrencilerinin ise LYS sonuçlarını etkilemektedir. Diploma notu kimi öğrencilerin sonuçlarını yükseltirken kimi öğrencilerin sonuçlarını ise düşürmektedir. Bu nedenle her yazılı sorusunun ayrı bir önemi var. Öğrencilere lise ve üniversite seçimlerinde yazılıların önemli olduğunu öğretmenler ve veliler iyi anlatmalılar.Öğrencilerin yazılı sınavları ciddiye almaları büyüklerin görevi.

Mesela aynı neti yapan ortaokul 8.sınıf öğrencilerinden hangisinin 6.ve 7.sınıfta not ortalaması yüksekse o öğrenci daha çok puan alıyor.Aynı şekilde LYS yerleştirme puanı belirlenirken aynı neti yapan öğrencilerden lise ortalaması daha yüksek olan öne geçiyor.Özellikle bu noktada öğrenciler iyi rehberlik yapılmalı zamanında.İş işten geçmeden öğrenci yazılılardan alacağı notun ne işine yaradığını bilmeli.YÖNETMELİKLERDE YAZILI SINAVLAR

Ortaokul yönetmeliğinde yer alan maddelere göre;

Puanla değerlendirmeMADDE 21 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokulunda dönem puanı, yıl sonu puanı ve yıl sonu başarı puanı 100 tam puan üzerinden belirlenir. Yüzlük puan sisteminde 0- 44,99 puanlar başarısız, 45,00 ve üzeri puanlar başarılı olarak değerlendirilir.

Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı

MADDE 22 -(3) (Değişik Fıkra: RG 16/06/2016-29744) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

Lise yönetmeliğinde yer alan maddeye göre;

Puanla değerlendirme

MADDE 44 - (1) Sınav, performans çalışması, proje ve uygulamalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları e-Okul sistemine işlenir.

 (2) Puan değerleri ve dereceleri aşağıdaki gibidir.

Puan Derece

85,00-100 Pekiyi

70,00-84,99 İyi

60,00-69,99 Orta

50,00-59,99 Geçer

0-49,99 Geçmez

Yazılı ve uygulamalı sınavlar

MADDE 45 - (1) Derslerin özelliğine göre bir dönemde yapılacak yazılı ve uygulamalı sınavlarla ilgili olarak aşağıdaki esaslara uyulur.

a) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır. Öğrenciler her dersten en az iki yazılı sınava katılmak zorundadırlar.

PEKİ YAZILILARA NASIL HAZIRLANACAĞIZ,İYİ NOT ALMAK İÇİN NELER YAPILMALI?

Aslında bu sorunun cevabı kısaca dersi iyi dinleyip günlük çalışmak.Ancak bunu biraz açmamız lazım.

Öğrenciler yazılılara çalışırken benzer yazılı soruları nı çözmeleri oldukça yarar sağlayacaktır. Her öğrencinin yaptığı hata olan yazılılara son gün çalışmak, öğrencilerin verimini azaltmaktadır. Yazılı soruları ve yazılı konularına önceden çalışmaları gerekmektedir.

Bu konuda öğrencilere tavsiyemiz;eğer kısa vadede yüksek not almak ve ilerleyen yıllarda hayallerindeki mesleği yapmak istiyorsalar okuldaki yazılı sınavlara sadece yazılı akşamı değil daha önceden çalışmalılar.Yazılı sınavlara çalışırken daha önceden sorulmuş yazılı sorularını çözmek daha yüksek not almanıza çok katkı sağlayacağı için bol bol sorulmuş yazılı sorularından çözünüz.Zaten bunun önemine inandığımız için sitemizde İlkokul,Ortaokul ve Lise yazılı soruları bölümü oluşturduk ve sınav sorularını güncellemeye çalışıyoruz.

Bu arada şunu da hatırlatalım;Yazılı sınavlara çalışırken öğretmenin derste üzerinde durduğu,tekrar tekrar altını çizerek anlattığı konulara daha çok dikkat etmeniz.Her öğretmen üzerinde durduğu konudan sorular sormaya dikkat eder.Ayrıca öğretmenler yazılı sorularını hazırlarken tüm konulardan sormaya özen gösterirler.Bu nedenle öğrencilerin tüm konulara ağırlığına göre çalışmalarını öneriyoruz.

Yazımızın sonunda sitemizde yer alan ' Yazılı Soruları ' bölümünden bahsedelim.

Özellikle yazılı sorularının güncel olmasına gereken önemi veriyoruz.Bildiğiniz gibi son 2-3 yıldır müfredatta ciddi değişiklikler oldu.Bu değişlik ile bir çok dersin konuları neredeyse tamamen değişti.Konusu değişen dersin yazılı sorularının şekli de değişti.Bu nedenle, internet ortamında indirdiğiniz her yazılı sorusu o dersin mevcut konularına uygun olmayabilir.Öncelikle internetten temin ettiğiniz yazılı sorularının yeni konulara uyumlu olup olmadığına mutlaka bakınız.Biz Ogretmenler.com olarak elimizden geldiği kadar yeni konulara uyumlu yazılı soruları paylaşmaya çalışıyoruz.

Yazılı Soruları arşivimizde hem İlkokul 4.Sınıfla r için hem de Ortaokul ve Liseler için yüzlerce yazılı soruları nı bir araya getirdik.Yeni sınav soruları eklemeye devam ediyoruz.

SİTEMİZDE YER ALAN  SINIF SINIF YAZILI SINAV ARŞİVİ

İlkokul 4.sınıftan lise 12.sınıfa kadar tüm sınıflarda ders ders yazılı soruları arşivimize aşağıdan da kolayca ulaşabilirsiniz.

İLKOKUL-ORTAOKUL YAZILI SORULARI 
(Matematik,Fen Bilimleri,Sosyal Bilgiler,Türkçe,İngilizce,Din Kültürü )

4.Sınıf 1.ve 2.Dönem 1.2.ve 3.Yazılı Soruları 

5.Sınıf 1.ve 2.Dönem 1.2.ve 3.Yazılı Soruları

6.Sınıf 1.ve 2.Dönem 1.2.ve 3.Yazılı Soruları

7.Sınıf 1.ve 2.Dönem 1.2.ve 3.Yazılı Soruları  

8.Sınıf 1.ve 2.Dönem 1.2.ve 3.Yazılı Soruları  

LİSE YAZILI SORULARI
(Matematik,Türk Edebiyatı,Dil ve Anlatım,Fizik,Kimya,Biyoloji,Coğrafya,Tarih,İngilizce,Din Kültürü,Felsefe Grubu)

9.Sınıf 1.ve 2.Dönem 1.2.ve 3.Yazılı Soruları

10.Sınıf 1.ve 2.Dönem 1.2.ve 3.Yazılı Soruları

11.Sınıf 1.ve 2.Dönem 1.2.ve 3.Yazılı Soruları 

12.Sınıf 1.ve 2.Dönem 1.2.ve 3.Yazılı Soruları  

Hepinize yazılı sınavlarda yazılı sorularını yakalamanız temennisi ile başarılar dileriz...

Bir öğrenciye az da olsa katkımız olabilirse ne mutlu bize...