İlkokul-ortaokullarda devamsızlıktan kalma var mı?

Melek Özçelik

Milli Eğitim Bakanlığı 25 Haziran 2015 tarih ve 29397 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanıp yürürlüğe giren yönetmelik ile MEB Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yaptı. Bu yönetmelikteki en dikkatimizi çeken konular ilkokul-ortaokullarda sınıf tekrarı ve devamsızlık olayını düzenleyen maddeler.

            Yönetmeliğin 11. Maddesi, ilkokullarda sınıf tekrarını düzenliyor. Veliler ve eğitim paydaşları ilkokulda kalma yok olarak algılanıyordu. Yeni yönetmeliğin ilgili maddesinde de “İlkokullarda öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılmaması esastır. Ancak; istenilen yeterlik düzeyine ulaşamamış ilkokul öğrencilerine, velinin yazılı talebi üzerine, ilkokul öğrenimi süresinde bir defaya mahsus olmak üzere sınıf tekrarı yaptırılabilir.” İbaresi yer alıyor. Buraya kadar eski yönetmelikle çakışan bir durum yok. Burada sadece ilkokul eğitim kademesinde bu işlemin sadece bir kereye mahsus yapılabileceği kaydı getirilmiş.

            Yönetmeliğin devamında okula hiç devam etmeyen ve ders notlarının hiçbiri girilmeyen öğrencilerin sınıf tekrarı yaptırılacağı ifade ediliyor.            Lise ve dengi okullarda 45 günden fazla devamsızlık yapan öğrenciler sınıf tekrarı yapmaktadırlar. Bu konu veli, okul idaresi arasında zaman zaman tartışmalara konu olduğu için basında da yer almaktadır. Fakat ilkokul-ortaokullarda sınıf tekrarı söz konusu değildi. Fakat yönetmeliğin değişen 11. Maddesi b fıkrasında ilkokul-ortaokul öğrencilerinin devam-devamsızlık durumlarını belirliyor. Yönetmeliğin bu maddesine göre artık ilkokul-ortaokullarda da devamsızlıktan sınıf tekrarı söz konusu. 20 gün devamsızlık yapan öğrenci sınıf tekrarına kalıyor. Yalnız sağlık kurulu raporu ile belgelendirilen devamsızlıklar izinli sayılıyor ve devamsızlıktan sınıf tekrarına neden olmuyor.

            20 gün devamsızlığı olan öğrencinin sınıf tekrarı yapmasına, ikinci dönemin son haftasında toplanan şube öğretmenler kurulu ile karar veriliyor. Karar e-okula işlenip, dosyasında saklanıyor. Sonuçtan öğrenci velisi de bilgilendiriliyor.

            Yönetmeliğin 12. Maddesi sık karşılaşılan sorunlardan biri olan öğrencisini “hafızlık” eğitimine göndermek isteyen velilerin problemine çözüm getiriyor. Yönetmelik şöyle diyor.

 “ Ortaokul/İmam-hatip ortaokulu 5 inci, 6 ncı ve 7 nci sınıf öğrencilerine velisinin yazılı başvurusu üzerine bir eğitim ve öğretim yılı Diyanet İşleri Başkanlığının açmış olduğu hafızlık eğitimine devam etmelerine izin verilir. Hafızlık eğitimine devam ettiğini belgelendirenlerden o eğitim ve öğretim yılı için devam zorunluluğu aranmaz. Bu sürenin bitiminde öğrencilerin okula devamları sağlanır. Bu öğrenciler okula döndüklerinde, devam edemedikleri eğitim ve öğretim yılına ait derslerden okul müdürünün sorumluluğu ve koordinesinde, alan öğretmenlerinden oluşturulacak komisyonca sınava alınır. Başarılı olanlar bir üst sınıfa devam ettirilir.”

            Yönetmelikte uygulamada öğrenci-veli ve okul idarelerine problem teşkil eden, aslında uygulamada yapılıp resmiyette zorluğa neden olan konuların düzeltilmesi yoluna gidilmiş. Asıl olan, bu ülkenin insanlarının iyi, kaliteli ve değerlerine uygun istediği şekilde eğitim almasının sağlanmasıdır. MEB yönetmelikte yaptığı küçük düzenlemelerle bu kolaylığı paydaşlarına sağlamaktadır. Hayırlı ve de uğurlu olsun. (26.06.2015)

Ekrem AYTAR-Öğretmen