Kurslarda planlama ücretleri için örnek dilekçe

Melek Ozcelik

YETİŞTİRME VE DESTEKLEME KURSLARINDA ÖĞRETMENE HAZIRLIK VE PLANLAMA EK DERSİ ÖDENECEKBu yazının 2. maddesindeki; '2- Söz konusu kurslarda görev alan öğretmenlere, rutin müfredat kapsamında okuttukları ders görevleri için ödenenler de dahil olmak üzere haftada 3 saati geçmemek şartıyla, fiilen okuttukları her 10 saat ders için 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.' açıklamalarına göre hazırlık ve planlama görevi destekleme ve yetiştirme kurslarında görev alan öğretmenlere ödenecektir.İŞTE OKULA VERECEĞİNİZ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunun  'Ödenemeyen giderler ve bütçeleştirilmiş borçlar'  başlıklı 34. maddesi 3. fıkrasındaki;  'İlgili olduğu mali yılın sonundan başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğrayarak kamu idareleri lehine düşer.'  hükümlerince 5 yıl içinde ödenmeyen alacaklarınız ödenebilmektedir.

Girdiğiniz tüm yıllardan (yaz tatilleri, yarıyıl tatilleri dahil) itibaren okulunuza dilekçe vererek eksik olan hazırlık ve planlama ek dersinizi isteyiniz.Haftada 3 saat hazırlık ve planlama alamayan öğretmenlerimiz bu dilekçeyi vereceklerdir.

Haftada 1 saat hazırlık ve planlama alan öğretmenlerimiz yetiştirme ve destekleme kursu göreviyle birlikte 20 saati dolduruyorsa 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti alabilecektir.

Haftada 2 saat hazırlık ve planlama alan öğretmenlerimiz yetiştirme ve destekleme kursu göreviyle birlikte 30 saati dolduruyorsa 1 saat daha hazırlık ve planlama görevi karşılığı ek ders ücreti alabilecektir.Hazırlık ve planlama görevi karşılığı en fazla 3 saat ek ders ücreti verilmektedir.

Dilekçe örneğini bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ

Dilekçe eki Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 11.01.2016 tarih ve 300356 sayılı yazısını indirmek için tıklayınız.Dilekçe eki Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 17.05.2016 tarih ve 5486568 sayılı yazısını indirmek için tıklayınız.

Memurlar.net

Paylaş: