Lise Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretim Programı

Melek Özçelik


Bilgisayar Bilimi Dersi Öğretim-Müfredat Programı 2017-2018 den itibaren tüm liselerde okutulacak.

65 Sayı ve 31.08.2016 tarihli Ortaöğretim Bilgisayar Bilimi Dersi (Kur 1, Kur 2) Öğretim Programı ile ilgili MEB'in açıklaması: 

Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 22/07/2016-21658195-101.02-E.7793334; 24/08/2016-21658195-101.02-E.9058975 tarihli ve sayılı yazıları üzerine Kurulumuzda görüşülen Ortaöğretim Bilgisayar Bilimi Dersi (Kur 1, Kur 2) Öğretim Programının, Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde 2016-2017, diğer ortaöğretim kurumlarında ise 2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren “Kur 1” den başlamak üzere kademeli olarak ekli örneğine göre uygulanması,Söz konusu programa göre;

1. Ders kitabı hazırlanması,
2. Hazırlanacak “Kur 1” taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 16 Ocak - 01 Şubat 2017 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 31 Mayıs 2017 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2017 yılının Haziran ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde duyurulması,
3. Hazırlanacak “Kur 2” taslak ders kitaplarının incelenmek üzere Başkanlığa ilk başvurularının 17 Temmuz - 01 Ağustos 2017 tarihleri arasında yapılması, bunlardan 30 Kasım 2017 Perşembe günü mesai bitimine kadar Kurulca ders kitabı olarak kabul edilenlerin, 2018 yılının Ocak ayında yayımlanacak Tebliğler Dergisi’nde duyurulması,
4. 2016 - 2017 Eğitim ve Öğretim Yılına mahsus olmak üzere “ Kur 1” için ilgili Genel Müdürlükçe hazırlanan öğretim materyalinin kullanılması,Kurulumuzun 27/09/2005 tarihli ve 329 sayılı kararıyla kabul edilen Orta Öğretim Kurumları Bilgi ve İletişim Teknolojisi Dersi Öğretim Programının, 2017 - 2018 Eğitim ve Öğretim Yılından itibaren uygulamadan kaldırılması

hususunu uygun görüşle arz ederiz.Ortaöğretim Bilgisayar Bilimi Dersi (Kur 1, Kur 2) Öğretim Programı - İNDİRİN (19 Ocak'ta güncellendi)