Lise Ders Kitaplarını İncelemeyle ilgili çalışmalar yapıldı

Melek Özçelik


İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanlığı koordinesinde ortaöğretim kademesinde okutulan ders kitaplarını incelemeye yönelik üç farklı çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara, Genel Müdürümüz Sayın Ercan TÜRK bizzat katılarak çalışmaları yakından takip etmiştir.

Bu kapsamda ilk çalışma 05-09 Ekim 2015 tarihleri arasında Antalya Kemer’de yapılmıştır. Beş gün süren çalışmada 9, 10,11 ve 12. sınıflarda okutulan ortaöğretim MEB ve özel yayınevlerine ait olmak üzere toplam 50 ders kitabı incelenmiştir.

30 Kasım- 04 Aralık 2015 tarihlerinde Antalya Kemer’de önceki çalışmanın devamı niteliğinde iki farklı çalışma daha gerçekleştirilmiştir. Çalışmaların ilkinde 32, ikincisinde ise 51 ders kitabına ilişkin hazırlanan ve raporlaştırılan hata ve eksiklikler düzeltilmiştir.

14-18 Aralık 2015 tarihlerinde de ders kitapları inceleme çalışmalarına devam edilmiştir. Bu kapsamda ; 30 Kasım- 04 Aralık 2015 tarihleri arasında yapılan çalışmada incelenen 21 adet MEB yayını ders kitabının düzeltme çalışmaları yapılarak raporları hazırlanmıştır. Bu çalışmalara ek olarak ayrıca 52 ders kitabı da etik değerler yönünden incelenmiştir. Aynı tarihlerde Genel Müdürlüğümüz personeli ile 81 il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde görev yapan ortaöğretimden sorumlu 105 şefin katılımıyla “Bilgi Paylaşımı ve Değerlendirme” çalışması yapılmıştır.

Genel Müdürümüz Sayın Ercan TÜRK’ün “Eğitimde Verimlilik, Vizyon, Misyon ve Karar Verme Kültürü” konulu açılış konuşmaları ile başlayan çalışmada İzleme ve Değerlendirme Daire Başkanı Hacı Ali Okur, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Hasan Hüseyin Can, Eğitim Politikaları Daire Başkanı Ali Karatay, Eğitim Ortamlarının ve Öğrenme Süreçlerinin Geliştirilmesi Daire Başkanı Hülya Ertürk Koç, Öğrenci İşleri ve Sosyal Etkinlikler Daire Başkanı Yaşar Koçak ile Öğrenci Pansiyonları ve Burslar Daire Başkanı Mustafa Kışan işleyiş ve yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yapmışlardır. Ayrıca, “Kurum Kültürü – Kurumdaşlık, İnsan İlişkileri –İletişim, Resmi Yazışma Kuralları ve Protokol Kuralları” konularında da sunum yapılmıştır.

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü- MEB