Lise devamsızlık mazereti veli dilekçesi

Melek Özçelik


Veri

Boyut12.27 KB
Sahibi
Okul
İndirme1385
Tarih2020-02-15 00:21:05
Ekleyenpekiyi

indir

Öğrencisi lisede olan veliler, lise yönetmeliğinin 36.madde 7.fıkra gereğince öğrencisi okula mazereti nedeniyle gelmediyse okula ekdeki dilekçeyi vermeleri gerekiyor....DİLEKÇE ÖRNEĞİNİ İNDİRİNMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
Devam-devamsızlık
MADDE 36-(5) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.

(7) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir.