Lise devamsızlık mazereti veli dilekçesi

Melek Ozcelik

Veri

Boyut12.27 KB
Sahibi
Okul
İndirme1385
Tarih2020-02-15 00:21:05
Ekleyenpekiyi

indir

Öğrencisi lisede olan veliler, lise yönetmeliğinin 36.madde 7.fıkra gereğince öğrencisi okula mazereti nedeniyle gelmediyse okula ekdeki dilekçeyi vermeleri gerekiyor.... DİLEKÇE ÖRNEĞİ Nİ İNDİRİNMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ
Devam-devamsızlık
MADDE 36-(5) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Devamsızlık süresi özürsüz 10 günü, toplamda 30 günü aşan öğrenciler, ders puanları ne olursa olsun başarısız sayılır ve durumları yazılı olarak velilerine bildirilir.

(7) (Değ: 1/7/2015-29403 RG) Öğrencinin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde okul yönetimine velisi tarafından verilir.