Lise müdürlüklerine e-okul'da mezunlarla ilgili duyuru var

Melek Ozcelik

MEB 8 Ocak'ta e-okul sisteminden 'ESKİ MEZUN ÖĞRENCİLER VE TELAFİ EĞİTİMİ İLE MEZUN OLAN ÖĞRENCİLERİN DİPLOMA/MEZUNİYET BİLGİLERİNİN E-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİNE İŞLENMESİ' başlıklı yeni bir duyuru yaptı.

Yapılan Duyuru Metni:2016 Yılı Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) kılavuzu yayımlanmış olup başvurular, 06-20 Ocak 2016 tarihleri arasında yapılacaktır. İlgi kılavuz gereği geçmiş yıllarda ortaöğretim kurumlarından mezun olup ilk defa 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) başvuru yapacak öğrencilerden e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde diploma/mezuniyet bilgileri bulunmayan eski mezun öğrenciler ve geçmiş yıllarda telafi eğitimi ile mezun olan öğrencilerin diploma/mezuniyet bilgilerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine işlenebilmesi için gerekli olan ekranlar Başkanlığımızca hazırlanarak kullanıma açılmıştır.

Geçmiş yıllarda telafi eğitimi ile mezun olan öğrencilerin bilgileri öğrencilerin telafi eğitimi gördükleri okul/kurum idareleri tarafından “ e-Okul Kurum İşlemleri / Diploma İşlemleri / Telafi Eğitimi İle Mezun Olan Öğrenci Ekleme ” ekranı kullanılarak e-Okul Yönetim Bilgi Sisteme kayıt edilecektir.İlk defa 2016 yılında Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) başvuru yapacak eski mezun öğrencilerin bilgileri ise öğrencilerin mezun oldukları okul/kurumlar halen açık ise ilgili okul/kurum idareleri tarafından “e-Okul Kurum İşlemleri / Diploma İşlemleri / Eski Mezun Öğrenci Bilgileri Ekleme” ekranı kullanılarak, öğrencilerin mezun oldukları okul/kurumlar kapalı ise kapanan okul/kurumun bağlı bulunduğu İl/İlçe MEM’ler tarafından “ e-Okul Bakanlık / MEM İşlemleri / Eski Mezun Öğrenci Bilgileri / Eski Mezun Öğrenci Bilgileri Eklem e” ekranı kullanılarak e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine kayıt edilecektir.

Bu kapsamda öğrencilere ait belirtilen ekranlar üzerinden e-Okul Yönetim Bilgi Sistemine kayıt edilen diploma/mezuniyet bilgileri ÖSYM’ye elektronik ortamda aktarılacağı için kesinlikle veri silme işlemi
yapılmayacak olup sadece mevcut veri girişi yapılan öğrenci bilgileri üzerinde güncelleme işlemi yapılabilecektir.Belirtilen ekranlar üzerinden yapılacak olan veri girişleri ile ilgili LOG kayıtları tutulacak olup öğrencilere ait diploma/mezuniyet bilgilerinin okul öğrenci kayıt kütük defterleri ile okul diploma defterleri dikkate alınarak sisteme işlenmesi gerekmektedir.

Paylaş: