Liselerde 2020-2021 Yılı Seçmeli Ders Seçimi

Melek Ozcelik

Liselerde 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılında Okutulacak Seçmeli Derslerin Seçimine Başlandı. Liselerde 2020-2021 yılı seçmeli derslerin seçimi 9 Ocak 2019 tarihine kadar devam edecek. 

2020-2021 yılında 9.sınıfa başlayacak öğrencilerin ders seçimi okulun ilk açıldığı hafta yapılacak.Bir dersin seçilebilmesi için en az 10 öğrencinin tercih etmesi gerekiyor.2020-2021 eğitim öğretim döneminde, MEB'e bağlı tüm ortaöğretim kurumlarında (liselerde) belirlenecek seçmeli dersler ile ilgili Ortaöğretim Genel Müdürlüğünü 19.12.2019 tarihinde ve 25354322 sayılı yazıyı okullara gönderdi.
LİSELERDE 2020-2021 YILI İÇİN SEÇMELİ DERS DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

10.sınıf öğrencileri ders seçim dilekçesi için TIKLAYINIZ (2019-2020 yılında 9.sınıfta okuyan öğrenciler dolduracak)11.sınıf öğrenciler ders seçim dilekçesi için TIKLAYINIZ (2019-2020 yılında 10.sınıfta okuyan öğrenciler dolduracak)

12.sınıf öğrenciler ders seçim dilekçesi için TIKLAYINIZ (2019-2020 yılında 11.sınıfta okuyan öğrenciler dolduracak)


MEB'in okullara gönderdiği seçmeli derslerle ilgili resmi yazısında aşağıdaki hususlara değinildi.Bakanlığımıza bağlı ortaöğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin ders seçimine ilişkin hükümler; ilgi (b) Yönetmeliğin 'Ders seçimi' başlıklı 11 inci maddesi ile ilgi (c) Kararlar eki açıklamalarda yer almaktadır. Uygulamada birliğin sağlanması açısından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur: 

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında okunacak seçmeli derslerin belirlenmesiyle ilgili olarak;

1- Okul yönetimince; okulun fiziki imkânları, mevcut öğretmen durumu, derslerin program içerikleri, zorunlu derslerin ve kişisel gelişiminin desteklenmesi ve eğitim politikalarımızın gelecek vizyonu ve ilgi (a) Kanunun; öğrencilerimizi millî, ahlâkî, insânî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyan fertler olarak yetiştirme amaçları da dikkate alınarak seçmeli dersler belirlenecektir.MEBBİS Kitap Seçim Modülü 25 Aralık 2019 - 09 Ocak 2020 tarihinde okulların kullanıma açık olacaktır.

2- Mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarının tamamında haftalık ders çizelgelerinde yer alan seçmeli derslerin haftalık ders sayısı kadar seçmeli dersler tablosundan dersler seçilebileceği gibi öğrenim görülen alan/dal dersleri veya diğer alan ve dallara ait derslerden de seçim yapılabilecektir.

3- Seçmeli derslerin amacı, tanıtımı ve seçimiyle ilgili açıklamalar belirtilen süre dikkate alınarak okul müdürlüklerince öğrencilere ve velilere duyurulacak; sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeni/öğretmenleri tarafından öğrencilere ve velilere gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır.

4- Ders seçimi ise 25 Aralık 2019-09 Ocak 2020 tarihleri arasında öğrencilerin talepleri doğrultusunda yapılarak e-Okul sistemine işlenecektir.

5- Derslerin okul türlerine ve sınıf düzeylerine göre, haftalık kaç saat ve kaç kez seçileceği gibi iş ve işlemler ilgi (b) Yönetmelik hükümleri ile ilgi (c) Karar ve eki haftalık ders çizelgeleri dikkate alınarak yapılacaktır

6- Süresi içerisinde ders seçimi yapmayan öğrencilerin seçmeli dersleri okul yönetimince belirlenecektir.

7- Seçilen derslerde değişiklik yapılması ile 9 uncu sınıfa yeni başlayacak öğrencilerin ders seçimine ilişkin iş ve işlemler yeni ders yılının ilk haftası içerisinde yapılacaktır.

8- En az 10 öğrencinin talebi doğrultusunda öğretime açılan seçmeli ders/derslerin öğrenci sayısında yıl içerisinde azalma olsa bile ders yılı sonuna kadar bu derslerin öğretimine devam edilecektir.

9- Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebileceklerdir. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esas alınacaktır.

10- Ders seçim süreci tamamlandıktan sonra ders kitaplarına yönelik iş ve işlemler ilgi (ç) Aralık 2019 Ek Tebliğler Dergisinde yer alan ' 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Okutulacak Ders Kitapları ' konulu yazı kapsamında yürütülerek gerekli tedbirler alınacaktır. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.