Liselerde dönem sonu ortak yazılı sınavlar

Melek Ozcelik

Liselerde dönem sonu ortak yazılı sınavları ile ilgili hususlarİSTEYEN HER ÖĞRENCİ KATILABİLİRLiselerde her dönemde,isteyen her öğrenci,istediği dersten okul idaresine dilekçe ile başvuru yaparak dönem sonu ortak yazılı sınava katılabilir. 

LİSE YÖNETMELİĞİNDE 47.MADDEYE GÖRE YAPILIYOR

MEB ortaöğretim kurumları Yönetmeliğinin 47.maddesinin 3.fıkrasına göre yazılı ve diğer değerlendirmeler sonunda başarı notunu yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca bir ortak yazılı sınav yapılır.Bu sınavlarda alınan puan,diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dahil edilir.ÖRNEK NOT HESABI

Örneğin;9.Sınıfta bir öğrencinin matematik  yazılı sınav notları 30,40;performans notları 50,60 olsun diyelim.Bu öğrencinin 1.dönem matematik ortalaması 45 olur.Bu durumda bu öğrencinin ortalamasını 50 yapabilmesi için ortak yazılı sınavdan 70 alması gerekir.

OKUL İDARESİNE DİLEKÇE VERİLMELİBu sınava katılmak isteyen öğrencilerin okul idaresinin belirlediği tarihe kadar okul idaresine dilekçe vermeleri gerekir.

SINAVA GİRMEYEN SIFIR(0) ALMIŞ SAYILIR

Önemli bir noktayı hatırlatalım:Eğer öğrenci dilekçe verip ortak sınava girmezse Sıfır (0) almış sayılır.Bu da otomatikmen ortalamayı düşürür.Bu nedenle öğrenciler ortak sınava girip girmeme konusunda emin olmaları gerekir.İLGİLİ YÖNETMELİK MADDESİ

Madde-45 3.fıkra

“Yazılı sınavlar ve diğer değerlendirmeler sonunda başarısını yükseltmek isteyen öğrenciler için dönem sona ermeden her dersten ayrıca ortak bir sınav daha yapılır. Bu sınavlardan alınan puan diğer puanlarla birlikte dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dâhil edilir. Sınava girmek isteyen öğrencilerin yazılı başvurusu alınır. Başvuruda bulunup da sınavlara katılmayan öğrenciler hakkında 48 inci maddenin ilgili fıkra hükümleri uygulanır.'

SİNAVLARA KATILMAYAN

MADDE 48 - (1) Sınavlara katılmayan, performans çalışmasını yerine getirmeyen veya projesini zamanında teslim etmeyen öğrenci, özrünü özrün başlangıcından itibaren 5 iş günü içinde bildirmek ve özrün bitimini izleyen 5 iş günü içinde de belgelendirerek okul yönetimine vermek zorundadır. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, uzun süreli tedavi gerektiren hastalık, gözaltına alınma ve tutuklanma gibi olağan dışı hâllerde bu süre okul yönetimince uzatılabilir.

(2) Özrü okul yönetimince kabul edilen öğrencinin durumu ders öğretmenine yazılı olarak bildirilir. Bu öğrenci, ders öğretmeninin belirleyeceği bir zamanda ve önceden duyurularak bir defaya mahsus mazeret sınavına alınır, performans çalışması veya projesi kabul edilir. Bu sınav, sınıfta diğer öğrencilerle ders işlenirken yapılabileceği gibi ders dışında da yapılabilir.

(3) Özürleri nedeniyle yılsonu beceri sınavına katılamayanlara; özrün sınav günü mesai saatinin bitimine kadar kurum müdürlüğüne bildirilmesi ve en geç beş iş günü içinde belgelendirilmesi kaydıyla kurum müdürlüğünce öğretmenler tatile girmeden önce uygun görülecek bir tarihte, özrün süresi öğretmenlerin tatile girdiği tarihten sonraya rastlayan öğrenciler ise yeni ders yılının başlamasından önce sınava alınırlar.

(4) Geçerli özrü olmadan sınava katılmayan veya projesini vermeyen ve performans çalışmasını yerine getirmeyen öğrencilerin durumları puanla değerlendirilmez. Ancak aritmetik ortalama alınırken sayıya dâhil edilir.

(5) Öğrenciler, raporlu ve izinli oldukları günlerde yazılı ve uygulamalı sınavlara alınmazlar.

DÖNEM SONU ORTAK SINAV DİLEKÇESİ

Dönem sonu ortak sınav veli dilekçesi  (WORD)

 

Paylaş: